Ortodoks İnancının Önemli Adresi Aya Yorgi

Ortodoks İnancının Önemli Adresi Aya Yorgi

Aya Yorgi Rum Patrikhane Kilisesi 6. Yüzyıldan günümüze kadar Ortodoksların inanç merkezi olup, Ortodoks kiliselerinin de ana kilisesidir. Kilise, 1836 yılında inşa edilmiştir. 16. Yüzyılda manastır olarak kullanılmıştır. Patrikhane 1602 yılında taşınmıştır. Konstantinopolis Ekümenik Partiği I. Bartholomeos tarafından yönetilmektedir. I.Bartholomeos dünyadaki 300 milyon Ortodoks Hristiyanların önemli bir temsilci ve dini lideridir. İstanbul fethedildikten sonra gayrimüslimlere […]