Atatürk'ün Cumhuriyet Köyü

Atatürk’ün Cumhuriyet Köyü

Polenezköy’de bulunan Cumhuriyet Köyü, tarih boyunca burada yaşayan halk hayvancılık, çiftçilik ve ormancılıkla uğraşmışlar. 1850-1960 yıllarında 100 yıldır köyün atmosferi bozulmamış, 1960-1980 yıllarında ise gelişmeye başlamış. Burada yaşayanlar zamanla İstanbul’a ve yurtdışına göç etmeye başlamışlar. Köy zamanla yapılaşarak, imara açılarak değişime uğramış. Kısacası modernizmin olumsuz yönleri köyü de etkilemiş diyebiliriz. Buraya geldiğinizde ilk dikkatinizi çeken […]