Homeros'un Sevdiği Yer Cide

Homeros’un Sevdiği Yer Cide

Cide, tarihi ve kültürü çok eski çağlara dayanır. Homeros’un ünlü İlyada ve Odysseia Destanı’nda burası için şöyle demiştir “Yüksek kültürlü Henetlerin yurdundan geçtik; Kiteros’tanAycelos’tan” Cide bir çok medeniyete de ev sahipliği yapmış. Paflagonyalılar, Gasgaslar, Romalılar, Candaroğulları, Bizanslılar ve Osmanlılar… Roma ve Bizanslılara ait kalıntılar bölgede bulunmaktadır. Örneğin Çoban Kalesi, Romalılar döneminde yapılmış. Timle Kalesi’de Bizans […]