Tarım Sektörünün Turizme Etkileri

Tarım Sektörünün Turizme Etkileri

Turizm sektörü bir çok sektörle ilişkili bir durumdadır. Sektörün ekonomik yönü kendi girdileri üzerinde değil diğer sektörlerle de bağlantılı olarak ilerlemektedir. Eğitim, teknoloji, sanayi gibi bir çok sektörle birlikte çalışmaktadır. Bu sektörlerden biride turizmle iç içe olan tarım sektörüdür. Doğal kaynaklar, denizler, göller, bitki örtüsü, arazi yapısı ve topraklar söz konusu olduğunda Türkiye tarımda üretim […]