Gizli Cennet Darende

Gizli Cennet Darende

Tarihsel serüveni gerek batıda, gerekse doğuda büyük bir öneme sahip olan Anadolu, dünyanın en kozmopolit ülkeleri arasındadır. Öyledir ki pek çok aydının ve düşünürün arasında yine çeşitli dinlerin çıkışını temsil eden din insanları aynı toprakları paylaşır. Biri dünya felsefesinden söz ederken, bir diğeri yaratıcının gücünden örnekler verir. Tıpkı bunun gibi çeşitli insan profillerinin yüzyıllar boyunca […]

Türkiye'nin Termal Turizm Başkenti

Türkiye’nin Termal Turizm Başkenti

İç Ege ile İç Anadolu Bölgesinin önemli bir bağlantı noktası ve aynı zamanda Türkiye’nin kavşak noktası olan Afyon, jeopolitik konumu göz önüne alındığında bugün oldukça stratejik bir önem taşır. Birbirinden farklı kültürlerin kesişim yeri olmasından dolayısı ile çeşitli kültürel değerleri taşıyan kent, aslında yüzyıllar boyunca sergilediği kimliğin aslını yansıtır. Verimli arazi yapısı ve ulaşılabilirliği bakımından […]