Yeniçağın Önemli Simgesi Topkapı Sarayı

Yeniçağın Önemli Simgesi Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı, imparatorluğun ikametgah yerlerinden biridir. Burada devletin yönetimi yapılırken diğer yandan eğitimin verildiği önemli bir tarihi yapılardandır. Saray, İstanbul fatihi II. Mehmed tarafından 1460-1478 tarihleri arasında yapılmıştır. Zaman içinde saraya daha sonra bir çok eklenti yapılmıştır. Osmanlı sultanları ve saray halkı 19. yüzyılın ortalarına kadar burada yaşamışlardır. 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla birlikte Osmanlı monarşisi […]