Medeniyetlerin buluşma noktalarından olan Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en görkemli yerleşimleri arasındadır. Doğuda Mardin ile komşu olan şehir, aynı zamanda Suriye ile de sınır komşusudur. Günümüzde bilinenden de fazlasına, uzunca bir tarihsel serüvene dayanan geçmişi ile birçok uygarlığın yıllar boyunca üzerinde hakimiyet kurduğu Şanlıurfa, bugün tarihsel mirası ile bambaşka bir atmosfere kapılarını açar.

Kent, adeta eski ve yeninin heybetli görüntüsü ile harmanlanan bir diyardır. Asırlar öncesine ait mimarilerin günümüzde hala özgünlüğünü koruduğunu apaçık görmek mümkündür. Bu durum ise dünya genelinde şehrin tarihi ve kültürel anlamda yaşadığı başka yüzleri ortaya koyar.

Dünyanın en eski şehirlerinden olan Şanlıurfa; inanç, kültür, sanat, tarih, medeniyet, hukuk, edebiyat ve bilim kapsamında sahip olduğu özellikleri ile  insanlığın tarihi başlangıcına tanıklık eder. “Peygamberler Şehri” olarak da adlandırılan yerleşim, aynı zamanda yüzyıllar boyunca çeşitli rivayetler eşliğinde bugün farklı bir profil çizer.

Harran'ın Dünya Tarihindeki Önemi

Harran’ın Dünya Tarihindeki Önemi

Asırlar boyunca kiliseden camiye, camiden kiliseye dönüştürülen mimarileri, çeşitli medeniyetler eşliğinde yoğurulan etnik kültürü, zenginlik kazanan tarihi ile günümüze kadar tüm özgünlüğü ile gelmeyi başaran Urfa, 44 kilometre uzaklığındaki dünyanın ilk bilim merkezi Harran ile tarihini aydınlatır. Bölge, şehrin statüsünü yükseltmekle beraber; Anadolu’nun da bilimle iç içe olduğunu kanıtlar. Dünyada kurulan ilk üniversitenin burada bulunması ile bilimsel bir nitelik üstlenen Harran, aynı zamanda İbrahim Peygamberin yaşamının bir bölümüne de eşlik ettiği yerdir. Tüm bunlar çerçevesinde bugün dünyanın kozmopolit özelliklere sahip yerleşimleri arasında başta gelen Harran, aynı zamanda açık hava müzesi kimliğine bürünür.

Hem etkileyici tarihi, hem de mimarisi ile cezbedici bir şehir yaşantısını yansıtan Harran evleri, UNESCO Dünya Mirasları Listesinde yer bulur. Milattan önce 8. Yüzyıla dayanan kent surları, kalesi, höyüğü ve harabeleri ile büyük bir geçmişi kucaklayan bölge, sizi adeta ait olduğu dönemlere götürmeyi başarır.

İlk Çağ felsefe ekolonün merkezi olan Harrar Üniversitesi, 11. Yüzyılda Abbasi Hükümdarı Harun Reşit tarafından yapıldı.  Gökbilim, tıp, din, matematik ve felsefe alanında derin çalışmaların yapıldığı üniversitede; Platon, Farabi, Aristoteles, Platinos gibi bilginlerin öğrenim gördüğü biliniyor.