Aya Yorgi Rum Patrikhane Kilisesi 6. Yüzyıldan günümüze kadar Ortodoksların inanç merkezi olup, Ortodoks kiliselerinin de ana kilisesidir.

Kilise, 1836 yılında inşa edilmiştir. 16. Yüzyılda manastır olarak kullanılmıştır. Patrikhane 1602 yılında taşınmıştır. Konstantinopolis Ekümenik Partiği I. Bartholomeos tarafından yönetilmektedir. I.Bartholomeos dünyadaki 300 milyon Ortodoks Hristiyanların önemli bir temsilci ve dini lideridir. İstanbul fethedildikten sonra gayrimüslimlere yapılan düzenlemeler sonucunda Fatih Sultan Mehmet’in çıkardığı fermana bağlanmıştır. Bu ferman üzerine Rum Ortodoks Patrikleri, cenaze ve evlilik gibi törenlerini özgürce burada yapabiliyorlardı. Bir vezir statüsündeydi ve divanda yer veriliyordu. Patrik, hukuki ve ceza işlerinde yetkiliydi. Kısaca patrikhane Bizans dönemindeki hakların çok daha fazlasına sahipti.

Ortodoks İnancının Önemli Adresi Aya Yorgi

Ortodoks İnancının Önemli Adresi Aya Yorgi

6. yüzyıldan beri Ortodosların ruhani lideri olan Patrik, Lozan Barış Antlaşmasıyla hukuki ve siyasi konumu kaldırılmıştır.

Kilise mimari olarak dikkat çekmese de özellikle iç mekanında ki süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda içinde çok etkileyici ve değerli eşyalar bulunmaktadır. 5. Yüzyıldan kalma bir patrik tahtı, üç mozaik ikon, Kudüs’te İsa’nın bağlandığı ve kırbaçlandığı sütun ve üç azizeye ait tabutlar kilisede bulunmaktadır.

Rum Ortodoks kilisesi aynı zamanda Doğu Kilisesi olarak da bilinmektedir. Roma ve Rum kiliseleri birbirinden farklıdır. Bu farklılık ilk kez M.S. 385 yılında ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Hıristiyanlar ikiye bölünmüştür. Roma’da bulunan Katolik Kilisesi yani Batı Kilisesi ile merkezi İstanbul’da olan Doğu Kilisesi birbirinden ayrıdır. Bu ayrımlığı ise 1054 yılında Nicene Mezhebine mensup kişiler başlatmıştır. Batı Kilisesi’nden Papa sorumludur, Doğu

Kilisesi’nden ise patrikler sorumludur. Rum Ortodoks Kilisesi’nin en mühim makamı ise Sinod Meclisi’dir. Batı ve Doğu kiliselerini barıştırmak amacıyla girişimlerde bulunulmuş ancak sonuç alınamamıştır.

Kilise yıllar içinde çok fazla hasar görmüş ve onarılmıştır. 1941 yılında yaşanan yangında büyük hasar görmüş ve

1989 yılında tamirat işleri yapılarak 1991 yılında bitirilmiştir.
Kilise, Haliç’in kıyısında bulunan Fener semtinde, Sadrazam Ali Paşa Caddesi ile İncebel Sokağı arasındadır. Patrikane ise kilisenin avlusunda bulunmaktadır.

Buraya gelebilmek için Eminönü otobüs hatlarına binebilirsiniz. Anadolu yakasından gelecekseniz eğer Kadıköy iskeleden Eminönü vapuruna veya Beşiktaş-Kabataş motorlarına binebilirsiniz.

Kiliseyi görmek isterseniz eğer Pazar günleri 09:15-12:20 saatleri arasında yapılan ayine katılabilirsiniz, bunun dışında haftaiçi her gün 08:30-16:00’da ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul’da yapılacak şeyler