Albayrak St. Bartholomeus Kilisesi, Van Başkale  ilçesinde bulunmaktadır.  Doğudan batıya doğru dikdörtgen bir alan üzerinde yapılmıştır. Doğuda bulunan kiliseyle batıdaki jamaton bir bütün olarak ele alınmıştır. Batıdaki cephenin ortasında anıt şeklinde bir giriş vardır.

Van Başkale Albayrak St. Bartholomeus Kilisesi Van Başkale’de Albayrak St. Bartholomeus Kilisesi

Üstten sivri kemerli bir alınlık vardır. Dikdörtgen çerçeve içindeki köşelerden sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Sivri kemerli bir girinti vardır. Bunun ortasında basık kemerli kapı açıklığı vardır. Asıl portal ise girintinin alınlık kısmında iki süvarinin mücadelesini yansıtan kabartma vardır. Üstte bulunan alınlıkta ise tanrı ve melekler betimlenmiştir. Burada Tanrı altı meleğin taşıdığı bir tahtta oturur şekilde resmedilmiştir. Tanrı’nın omuzlarında güvercinler, ayaklarının altında ise aslan vardır. Kare şeklindeki jamaton yanlardan karşılıklı olarak atılmış dört kemer üzerine oturtulmuş ve çapraz tonozla örtülmüştür. Kemerler günümüze kadar varlığını korumuştur. Bir kapı aracılığıyla geçilen kilisenin merkezi kubbeli ve haçlıdır. Doğudaki apsis ise beş kemerlidir. Yanlarında papaz hücrelerivardır. Merkezdeki kubbe ve haç kollarının örtüleri yıkılmıştır. Kilisenin yapımında kesme taş kullanılmıştır. Kültür veya iş gezisi kapsamından geleceğiniz Van’da gezip, görebileceğiniz bir çok tarihi ve kültürel yerler vardır. Burada bütçenize uygun olarak konaklayabileceğiniz tesisler bulunmaktadır.