Apaş Tepesi Ören Yeri, Kastamonu İnebolu ilçesinde yer almaktadır. İnebolu bölgesinde üç önemli kale vardır. Biri Boyran Mahallesi içindedir. Kalenin eski adı Abraş’dır. Abaş Tepesi’nden başlayarak Kızılkara’ya uzanır gider. Diğeri de Avara Mahallesi’ndedir. Burada bulunan sütunların üzeri nakışlı kabartmalarla kaplıdır. Mermer parçaları da dikkat çekmektedir.

Kastamonu İnebolu Apaş Tepesi Ören Yeri Kastamonu İnebolu’da Apaş Tepesi Ören Yeri

Boyran Kalesi iç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Dış kalenin doğu yönüne bakan duvarı, İnebolu Çayı üzerinden Apaş Tepesi’nide içine alarak Avara Mahallesi’ne doğru ilerliyor. Tepenin güneydoğusundan, Avara yolunun batı yönünde mezarlıklarda sur kalıntılarına rastalayabilirsiniz. İç kalenin duvarları harabe halde duruyor. Apaş Tepesi ise kalenin akropolü olarak duruyor. Yıllar önce İnebolu’da dünyaca ünlü Aleksandros isimli bir kahin yaşamış. Pafloganyalı olan kahin, Yunan Tanrısı Glycon-Aschepius’u kurmuş. Tepe şehrin akropolü olduğu için en yüksek noktasında da bir tapınak bulunurmuş. Aslecpius Tapınağı. Kahin Aleksandros burada yılan kahinliği yaparak Roma ve İon’da popüler olmuş.