Ayamama Deresi, İstanbul Bakırköy ilçesinde yer almaktadır. Bizans dönemindeki adıyla Ayios Mamas olarak bilinen dere asırlar öncesinde bir nehir gibi akıp duruyordu. Zaman içinde su azalmış ve küçülmüş. Adını Aksaray’da bulunan eski adı Mamasum diğer adıyla Gökçe Köyü’nde büyümüş çobanlık yapmış olan İsa’nın felsefesini benimsediği için pagan Romalılar tarafından öldürülen Hristiyan azizin adından alıyor.

İstanbul Bakırköy Ayamama Deresi İstanbul Bakırköy’de Ayamama Deresi

Aziz Mamas’ın İstanbul’la ilgili etkileyici hikayeleri vardır. Aziz Mama ya da Aziz Mammes Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs’da bir çok ünlü kiliseye adı verilmiştir. Aziz Mama, Aksaray’da bulunan Hasan Dağı’nın eteklerinde yaşamını sürdürmüş. Daha sonra Paganlarca öldürülmüş. Roma İmparatoru Aurelianus’un isteği üzerine Kayseri (Cesareia)’ya getirilmiş. Burada Hristiyanlığı yaymış. Öldürüldüğü yere kilise yapılmış. Kemikleri ise Hasan Dağı’nın eteklerinde Mamasim denilen yere bir mezara gömülmüş. Buraya daha sonra gelen Müslümanlar burayı ziyaret edip dua etmişler. Adınıda Pir Şemmas Türbesi adını vermişler.