Ayazma Cami, İstanbul Üsküdar ilçesinde bulunmaktadır. Cami, adını Ressam Ali Rıza Bey ve Mehmet Paşa Değirmeni Sokakları arasında bulunmaktadır ve adını bulunduğu semtten alır. Sultan 3. Mustafa tarafından 1760 yılında yaptırılmıştır.

İstanbul Üsküdar Ayazma Cami İstanbul Üsküdar’da Ayazma Cami

Ayazma ise Mehmet Paşa Değirmeni Sokağı’nın sol yanında bulunan kesme taş ve tuğladan yapılmış olan mahzende bulunan sudan alır. Caminin bu sokaklara açılan üç avlusu vardır. Caminin bulunduğu arazi meyilli olduğu için kesmetaş korkuluklu olup iki tarafı bir rampayla çıkılmaktadır. Kapılarının üzerinde ayetler bulunmaktadır. Caminin iki kapısının duvarlarında kuş yuvaları vardır. Ayrıca caminin sekiz adet ince mermer sütunu ve üç kubbeli revak vardır. Ortadaki beşik ise kubbedir. Son cemaatin yerinde ise som mermer korkuluk bulunmaktadır.