Bebek Sahili, İstanbul Beşiktaş ilçesine bağlıdır. Arnavutköy ile Rumeli Hisarı’nın arasında kalan Bebek, İstanbul’un ve Boğazın en güzel semtlerinden biridir. Doğusunda Sarıyer ve batısında Beşiktaş vardır.

İstanbul Beşiktaş Bebek Sahili İstanbul Beşiktaş’ta Bebek Sahili

Eşsiz bir manzaraya sahip olan Bebek’in geçmişi Hristiyanlık öncesine dayanmaktadır. Eski dönemlerde ise Challae, Chilai ve Khile olarak anılmıştır. Osmanlı döneminde ise İstanbul fethinden önce burası bir balıkçı köyüydü. Yönetimi ise Galata’ya bağlıydı. Fatih Sultan Mehmet kuşatma sırasında güvenliği korumak için burayı Bebek Çelebi’ye emanet etmiştir. Çelebi burada bir köşk ve bahçe yaptırmıştır. Bebek ismi de buradan gelir. Semt III.Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa döneminde popüler olmuş bir semttir. Burada çeşmeler, camiler, hamamlar, dükkanlar yapılmıştır. Semt aynı zamanda Yahudiler, Türkler, Ermeniler, Rumların bir arada yaşadığı bir yerdi.