Beçin Kalesi, Muğla Milas ilçesinde bulunmaktadır. Kale, Beçin Beldesi sınırlarında yer alır. Burası arkaik, geometrik, klasik dönemlerden, Roma, Bizans ve Menteşoğulları ve Osmanlı dönemine tanıklık etmiştir. Bir çok medeniyetin etkisinde kalmıştır. Burası 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yerini almıştır.

Muğla Milas Beçin Kalesi Muğla Milas’da Beçin Kalesi

Kalenin adı eski belgelerde Barçın olarak geçmektedir. Buranın Türkler tarafından ne zaman fethedildiği tam olarak bilinmemektedir. Şehrin kurucusu İbn-i Batuta, Orhan Bey’i olarak bilinir. Ahmet Gazi döneminde beylik en görkemli devrini yaşamış. Beçin daha sonra 1424 yılında Osmanlı egemenliğine katılmıştır. Daha sonra hızla gerilemiştir. XVII. yüzyılın başında meydana gelen Celali isyanları nedeniyle burada yaşayan insanlar kalenin iç kısımlarına doğru yerleşmek zorunda kalmışlardır. Daha sonra bu kişiler Beçin’i terk etmiştir. Kale, geçmişten günümüze varlığını korumuştur.