Çavuştepe Kalesi, Van Gürpınar  ilçesinde bulunmaktadır. Kale, Bol Dağı batı ucunda kurulmuştur. Aşağı ve yukarı olmak üzere iki bölümden oluşur. Kale, M.Ö.764-734 yılları arasında yaptırılmıştır. Sardur’un şehri anlamına gelen Sardurihinili olarak da bilinmektedir.

Van Gürpınar Çavurtepe Kalesi Van Gürpınar’da Çavuştepe Kalesi

1961-1986 yılları arasında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Prof.Dr. Arif Erzen tarafından yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Yukarı kale aşağı kaleden yaklaşık olarak 30 metre yükseğe inşa edilmiştir. İçinde Haldi Tapınağı ve açık hava tapınağı vardır. Tapınağın etrafı iri blok taşlarla örülmüştür. Aşağı kale ise tepenin üzerinde 800 metre uzunluğunda bir alanda yer alır. İki tarafında da uç kale yöntemiyle yapılmış surlar bulunur. Kale düzgün kesilmiş kalker taşlarla yapılmıştır. Doğudan batıya doğru ahır kapıları, tapınak, saray binaları, sarnıçlar ve depolar vardır. Tapınak, Tanrı İrmuşini adına yapılmış. Üzerinde çivi yazılı kitabesi vardır. Bu yapı Rizalitli Kule tipli yapılar arasında olup, önemli bir yapıdır. Doğu yönünde bulunan kapısı, bazalt taşlarından cephesi yapılmıştır. Kaleyi yaz aylarında 08:00-19:00, kış aylarında ise 08.00-16:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.