Dara Mezopotamya Harabeleri, Mardin Artuklu ilçesinde bulunmaktadır.  Mezopotamya tarihi için önemli bir antik kenttir. Kent 7000 binlik bir geçmişe sahiptir. burada Pers ve Babil Krallıkları hüküm sürmüştür.

Mardin Artuklu Dara Mezopotamya Harabeleri  Mardin Artuklu’da Dara Mezopotamya Harabeleri

M.Ö.530-570 yılları arasında İran Hükümdarı Darxis’in talimatıyla yerleşim yeri olarak kurulmuştur. 12. yüzyılda ise Emeviler ardından Abbasiler burayı yönetmiştir. Burası bir çok beyliğe ve uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Daha sonra Osmanlılara geçmiştir. Burada gün yüzüne çıkmamış bir eser bulunuyor özellikle köy içinde bulunan bu köyde Dara Antik Kenti’ne ait bir çok kalıntıyı barındırıyor. Alanın %10’luk bir bölümü turizme açık hale getirilmiştir. Dara’nın 2 kapısı mevcut. Harabenin iç bölümünde bir tepe üzerindeki kalıntıları rahatlıkla görebilirsiniz. Burayı gözlemlediğinizde zindan, saray ve çarşı olduğunu da fark edebilirsiniz. Şehir ilk kurulduğunda yer altına yapılmıştır. Daha sonra bu bölümler mezar ve zindan olarak kullanılmış. Mezopotamya’nın ilk barajı ise buraya yapılmıştır. Belki de dünyanın ilk barajıdır diyebiliriz. Dara Antik Kenti döneminde İpek Yolu için önemli bir bölgeydi. 1986 yılında yapılan Dara kazılarının ardından  burada 28 kule hendek bulunmuş bunun yanı sıra blok taşlardan yapılan Agora o dönemlerde kamusal alan olarak kullanılmış. İç ve dış surlar kentti korumuş. Yaklaşık olarak 2.5 kilometre öteden surları görebilirsiniz. 100 metre yüksekliğe sahip olan zindan ve sarnıcı görebilirsiniz.