Elazığ Meryem Ana Kilisesi, Elazığ Merkez  ilçesine bağlıdır. Kilise, Harput Kalesi’nin doğusunda yer alıyor. Kilisenin batı yönündeki duvarı kayalardan oluştuğu için kalenin kayalıklarına gömülmüş gibi görünmektedir. Burası Anadolu’un en eski dini yapıtlarındandır.

Elazığ Merkez Elazığ Meryem Ana Kilisesi Elazığ Merkez’de Meryem Ana Kilisesi

Süryani Kilisesi, Kızıl Kilise, yakubi Kilisesi olarak da anılmaktadır. M.S.179 yıllarında inşa edilmiştir. İlk olarak kalede bulunan putperestler tarafından putlarına saklanması için kullanılmış. Daha sonra burayı Yakubi Hristayanları burayı kiliseye çevirmişler. Kilise dört bölümden oluşuyor. İlk bölümde lahit ve üzerinde Süryanice kitabe olan bir taş kapak bulunuyor. İkinci bölümde dilek taşı, üçüncü bölümde ise simetrik şekilde iki oda bulunuyor, dördüncü bölümde ise kilisenin diğer kısımları yer alıyor. Kilise M.S.1135, 1179 ve1262 yıllarında onarım görmüştür.