Ertokuş Medresesi, Isparta Atabey  ilçesinde bulunmaktadır. Yapı, I.Alaaddin Keykubat zamanında yapılmıştır. Selçuklu uç kumandanı Mübarizeddin Ertokuş M.1224 yılında medreseyi yaptırmıştır.

Isparta Atabey Ertokuş Medresesi Isparta Atabey’de Ertokuş Medresesi

Ertokuş Medresesi’nin taşları ise Agrai ve Seleukeia Sidera harabelerinden getirilmiştir. Medrese yapı olarak ‘Kapalı Tip Medrese’ türüne girmektedir. Dış ve iç avlu olarak, türbe ve medrese odalarından meydana gelmiştir. Medresenin hücreleri zemin katta yer almaktadır üzeri ise kubbelidir. İç avluda bir havuz vardır ve üstünde açık bir kubbe vardır. Kabbe yarım kemerlerle dört mermer direğe dayanmış şekildedir. Portalı ve yan nişleri ise sade bir şekilde tezyinatla işlenmiştir. Portal birkaç bordürle canlandırılmıştır. Medresede dekor kullanılmamıştır. Mimari olarak daha çok dayanıklılığa önem verilmiştir. Büyük ve ahenk bakımından dikkat çekmektedir. Anadolu Selçuklu mimarisinin önemli örneklerindendir. Burası 1993 yılına kadar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.