Eti Arkeoloji Müzesi, Eskişehir Odunpazarı ilçesinde bulunmaktadır. Müze, 1945 yılına kadar dayanmaktadır. Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan müze Eskişehir’in en önemli müzelerindendir. Müzede aynı zamanda interaktif uygulamalar ve etkinliklerde düzenlenmektedir.

Eskişehir Odunpazarı Eti Arkeoloji Müzesi Eskişehir Odunpazarı’nda Eti Arkeoloji Müzesi

Eti Arkeoloji Müzesi7nde, mermer heykel, heykelcikler, steller, pişmiş toprak kullanım kapları, cam kaplar, boncuklar, metal kaplar, silahlar, takılar ve sikkeler, mimari parçalar sergilenmektedir. Eserler, Kalkolotik, Tunç, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Neolitik döneme ait yaklaşık olarak 22500 kültür varlığı bulunmaktadır. Müze 1800 metrekarelik alana kurulmuştur. Ünik eserler olarak; Lületaşı Çavlum Mezarlık Kazıları’ndan elde edilen dünyanın ilk lületaşı mühür Fayans Scrabe Mezopotamya eseri bulunmaktadır. Eser 4000 yıl öncesine ait Anadolu’yla Mezopotamya arasında ticari ilişkilerinde delilidir. Aynı zamanda yazıtlı Hitit mühür, Şarhöyük kazılarından elde edilen eserler bulunuyor.