Feke Kalesi, Adana Feke ilçesinde bulunmaktadır. Burası eski çağlarda bir çok devletin ve kavimin yerleşim alanı haline gelmiştir. M.Ö.16. yüzyılda buraya Hititler hakimdi. Asurlu tüccarlar M.Ö.19-18. yüzyılda Kültepe ve çevresiyle Anadolu’nun bir çok yerlerinde koloniler kurmuşlar ve örgütlenmiştir. Asurlular burada ticaret kolonileri kurmuştur. İç Anadolu’daki platolarla, Kilikya Ovası’nı bağlayan bir geçitti.

Adana Feke Kalesi Adana Feke’de Feke Kalesi

Burası M.Ö. 6. yüzyılda Perslere daha sonra M.Ö.333 yılında da Persleri yenen İskender’e geçmiştir. İskender’den sonra bölgenin hakimiyeti M.Ö.1. yüzyılın sonlarına yakın Roma İmparatorluğu’na geçmiştir. Feke 1375 yılına kadar Mısırlı Memlukluların işgaline maruz kalarak Ermenilerin hakimiyetine son vermiştir. Yavuz Sultan Selim 1517 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir. Daha sonra buraya Türkmen boyları gelmiş ve bölgeyi yaylak olarak kullanmışlardır.  Buradan ticaret kervanları geçmekteydi. Denetim için de belirli noktalara karakollar kurmuşlardı. Kale 3 kilometreden sonra kervanların kontrolünü sağlamak için XII. yüzyılda yapılmıştır. Kaleyi Bizanslılar yapmıştır daha sonra da Selçuklular kaleyi almıştır. Şekil olarak dikdörtgendir. Sekiz burcu ile bir gözetleme kulesi vardır. Kalede arkeoolojik kalıntılar bulunmaktadır. Giriş kapısı güneydedir.