Fener Balat Cibali, İstanbul Fatih ilçesine bağlıdır. Burada İstanbul’un farklı ırk ve inançtan yaşadığı insanlardan oluşan kozmopolit bir bölgedir. Burası için farklı inanç ve kültürlerden insanların yaşadığı tarihi bir bölge diyebiliriz.

 İstanbul Fatih Fener Balat Cibali İstanbul Fatih’te Fener Balat Cibali

Burada sinagog, cami ve kiliseler bir arada yapılmıştır. Üç ayrı semavi dini temsil eden turistik bir bölgedir. Cibali ise Balat ve Fener’e açılan bir kapı gibidir. Eyüp’e doğru giderken Atatürk Köprüsü’nü geçtikten sonra kendinizi Cibali’nin simgesi olan Kadir Has Üniversitesi’nde bulursunuz. Hafta sonunuzu değerlendirmek amacıyla bu bölgeye gelebilirsiniz. Burada Eskiden Tütün Fabrikası olan günümüzde Kadir Has Üniversitesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Orhan Kemal Evi, Cibali Kapı ve Cibali Karakolu, Sur Kapısı-Nev-i Kafe, Fener Rum Patrikhanesi ve Aya Yorgi Kilisesi,  2. Fener Rum Erkek Lisesi,  Moğolların Meryem’i Kilisesi gezebilirsiniz. Balat’ta ise  Merdivenli Yokuş Sokak,  Balat Çarşısı ve Agora Meyhanesi,  Ahrida Sinagogu,  Surp Hreşdagabed Ermeni Kilisesi,  Bulgar Kilisesi’si görebilirsiniz.