İstanbul Beyoğlu’nda bulunmaktadır. Kule, MS.500 yılında İsa olarak yapılmış ve adlandırılmıştır. Moloz taş örgü tekniğiyle yapılmıştır. Kule Romalılar, Osmanlılar ve Cenevizliler tarafından farklı amaçlarla kullanılmıştır.
4.yüzyılda Kanstantin öldüğünde Galata’ya gömülmek ister. Daha sonra 6.yüzyılda Roma İmparatoru Justinyen kuleyi yeniden düzenler.

İstanbul Beyoğlu Galata Kulesi İstanbul Beyoğlu’nda Galata Kulesi

13.yüzyıla gelindiğinde burada Ceneviz kolonisi kurulur. Cenevizliler buraya yerleşir ve özerk bir bölge olur. Daha sonra denizcilikte Cenevizliler kadar iyi olan Venediklilerde buraya geldiler burada ticaret yaptılar. 1200’lü yıllarda Roma zayıflamaya başlar. Cenevizliler Galata’nın etrafını surlarla çevirirler. Tarihi bölgeye gözetlemek amacıyla Galata Kulesi’ni yaparlar ve adını İsa Kulesi koyarlar. Osmanlılar ise kuleye karşı mesafeli yaklaştılar. Cenevizliler buradaki haklarını korudular. İstanbul’un fethinden sonra Cenevizliler ve Venedikliler bölgeyi genç sultan Fatih’e teslim ederler. Fatih Sultan Mehmet Ceneviz ve Venediklilerle iyi geçinir çünkü onların İstanbul’a katkısı büyüktür. O dönemlerde Galata bölgesinde farklı inançtan birçok millet yaşıyordu bu yüzden mesafeli yaklaştılar. 70 Rum, 3 Frenk, 2 Ermeni, 1 Yahudi ve 18 Müslüman yaşıyordu. Taksim’den itibaren bölge eskiden incir ağaçlarıyla kaplı bir ormanmış. Sütlüce ve Kasımpaşa bölgesi ise büyük ve küçük hayvanların olduğu bir çiftlik bölgesiymiş. Dünyanın en eski üçüncü metrosu burada yer alır. Metro 14 Ocak 1875 yılında yaptırılmıştır. Karaköy’den İstiklal Caddesi hattında çalışmaktaydı. Kule Osmanlı Döneminde 1509 yılında yaşanan büyük İstanbul depreminde zarar gördü. 18.yüzyılda yangınlar için gözetleme kulesi olarak kullanıldı. Bugün Kule turistik amaçlı olarak kullanılmakta ve büyük ilgi görmektedir.

Adres: Bereketzade Mah. Büyük Hendek Caddesi No: 2 Galata Beyoğlu/İstanbul