İstanbul Beyoğlu’nda bulunmaktadır. Müze 1975 yılında müze haline gelmiş ve hizmete açılmıştır. Kulekapı Mevlevihanesi kültürünü ve sanatını yansıtır. Musikiyle bilimi bir arada yansımış önemli bir mekandır.

İstanbul Beyoğlu Galata Mevlevihanesi Müzesi İstanbul Beyoğlu’nda Galata Mevlevihanesi Müzesi

1491 yılında II. Sultan Beyazıd Devrinde beylerbeyi olan İskender Paşa’nın av çiftliği olarak kullandığı alana yaptırılmıştır. İlk şeyh Mehmet Sema-i Çelebi’dir. III. Mustafa döneminde 1766 yılında yanmıştır. III.Selim, II. Mahmut ve Abdülmecit döneminde tamir edilmiştir. Mevlevihane 1925 yılına kadar kullanılmıştır. Daha sonra 1967-1972 yılında yeniden restore edilerek külliye haline getirilmiştir. Mevlevihane’de semahane, bacılar kısmı, şeyh dairesi, kütüphane, mutfak, türbeler ve hazine, sebil, hünkar mahfeli bulunmaktadır.

Adres: Galip Dede Caddesi No: 15 Tünel Beyoğlu/İstanbul
Telefon: 0212 224 54 14