Galatasaray Lisesi, İstanbul Beyoğlu’nda bulunmaktadır. Türk eğitim tarihinin önemli eğitim kurumlarındandır. Lise, Tanzimat devrinde eğitimde gerçekleşecek olan faaliyetler amacıyla kurulmuştur.

İstanbul Beyoğlu Galatasaray Lisesi İstanbul Beyoğlu’nda Galatasaray Lisesi

O dönemlerde Batılı anlamda bir okul açma düşüncesi hakimdi. Ancak Osmanlı buna mesafeli yaklaştı. Fransızlar ise iki kültürün kaynaşması konusunda okulun kurulması için ısrarda bulundu. Fransa okulun din ve milliyet gözetmeksizin öğrenci alınmasını istedi. Osmanlı ise eğitimin Türkçe yapılması konusunda talimat verdi. Bazı derslerin Türkçe okutulması konusunda anlaşmaya varıldı. Padişahın fermanıyla Mekteb-i Sultani on maddelik bir nizamnamesi yayınlandı. Nizamnamede farklı dinlerden öğrenci alınacağı bu çocukların mezun olduktan sonra devlet içinde görevlendirileceği belirtilmekteydi. Öğrenci kayıtları Mayıs 1868 yılında öğrenci alınmaya başladı. Cumhuriyetin ilanından sonra Sultan-i, Lise adını aldı ve Galatasaray Lisesi oldu. Çanakkale Savaşı’nda lisesinin birçok öğrencisi şehit olmuştur.