Gazi Hüsrev Yadigar Cami, Bosna-Hersek Saraybosna şehrinde bulunmaktadır. 1530-1531 yılları arasında kesme taştan yapılmıştır.

Bosna-Hersek Saraybosna Gazi Hüsrev Yadigâr Cami Bosna-Hersek Saraybosna’da Gazi Hüsrev Yadigar Cami

Geniş bir avlusu vardır, üst kısmı beş bölümlü kubbelidir. Kemerlerin başlıkları dört sütun üzerindedir. Kemerler mukarnaslı mermerden yapılmıştır. Avusturya işgali sırasında değiştirilmiştir. Kapısının iki tarafında nişler bulunur. Cami gövdesinde yer alan kubbe yayvan şekilde olup yüksekliği 26 metredir. Kubbeli bölümün iki tarafında tabhane odası vardır. Mihrap bölümüde mukarnaslıdır ve burada kalem işi nakışlar dikkat çekmektedir. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindendir. Bu caminin diğer bir özelliği ise ilk elektriği kullanan cami olmasıdır.