Hüsrev Paşa Camii Ve Külliyesi, Van İpekyolu  ilçesinde bulunmaktadır. Caminin giriş kapısında yer alan kitabeye göre Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 1567 tarihinde yapılmıştır. Mimar Sinan’ın önemli eserlerindendir.

Van İpekyolu Hüsrev Paşa Cami Ve Külliyesi Van İpekyolu’nda Hüsrev Paşa Cami Ve Külliyesi

Cami, kare planlı olup üzeri kubbeyle örtülüdür. Kuzeyde beş gözlü son cemaat yeri yıkılmıştır. Harim ise kalın duvarlar üzerine kubbeyle örtülmüş. Caminin duvarlarında kesme taş, tromp ve kubbesinde ise tuğla kullanılmıştır. İç mekanda duvarları belli bir yüksekliği kadar kaplayan çiniler ne yazık ki yok olmuştur. Kuzeyinde ise kemerli bir girinti vardır. Bu girinti içinde bir kapı bulunuyor. Kapının yer aldığı bölümde kuzey cephe ve diğer cephelerde pencereler bulunmaktadır. Minare ve dış cephelerde iki renkli kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kare kaideli silindirik gövdeli minarenin şerefesi ile petek ve külahı tamir edilmiştir. İç bölümde ise kıble duvarının ortasında ise mihrap bulunmaktadır. Mihrap, kalker taşından ve düzgün bir işçilikle yapılmıştır. Üç dilimli olarak kemerle taçlanmıştır. Beş kenarlı ve mukarnak kavsaralı nişlidir. Mihrabın üzerinde çeşitli geometrik süslemeler yer almaktadır.