İskenderpaşa Cami ve Türbeleri, Artvin Ardanuç ilçesinde bulunmaktadır. Adakale bölgesinde bulunmaktadır. Burası 3.halife Hz.Osman döneminde Araplar tarafından yaptırılmıştır. Burası Akkoyunlulardan sonra kullanılamamıştır. Daha sonra cami kaderine terk edilmiştir.

Artvin Ardanuç  İskenderpaşa Cami ve Türbeleri Artvin Ardanuç’da İskenderpaşa Cami ve Türbeleri

Bölgenin Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle 1551 yılında onarılmıştır. Ardanuç Kalesi’ni alan Erzurum Beylerbeyi Çerkez İskender Paşa tarafından cami onarılmış ve 1553 yılında ibadete yeniden açılmıştır. Cami doğa olayları nedeniyle tahrip görmüş 18. yüzyılda Hasan Efendi tarafından yeniden onarılmıştır. Caminin batı yönünde Osmanlı zamanında inşa edilen 3 tane türbe bulunmaktadır. Türbeler Osmanlı döneminde XVIII. yüzyılda yapılmıştır. Türbelerin Ahıska Çıldır Beylik ailesine ait olduğu tahmin edilmektedir. Caminin kubbesi dört ahşap direkten yapılmıştır. Günümüzde ibadethane olarak kullanılmaktadır. Osmanlı döneminden kalma Hatice Hanım, Süleyman Paşa ve Ali Paşa’ya ait türbeler bulunmaktadır.