Kalynda, Muğla Dalaman’da bulunmaktadır. Burası bir Karia antik kentidir. Ünlü tarihçi Heredot’un eserlerinde bahsettiği önemli bir kenttir.

Muğla Dalaman Kalynda Muğla Dalaman’da Kalynda

Günümüze kadar varlığını pek koruyamamıştır. Çok az bir kalıntı bulunmaktadır. Birkaç duvar parçası yer almaktadır. Kent bir dönem Kaunos egemenliğinde kalmıştır. Kent halkı o dönemlerde Knidos’un desteğini alarak Kaunos’a karşı savaşmış ve sonunda Rodos’tan yardım istemişlerdi. Kalynda’lılara ait sikkelerde bulunmaktadır. Bu sikkelerde Zeus ve şimşek tutan kanatları açık bir kartal resmi bulunmaktadır.