Kilittaşı Kilisesi, Kars Digor ilçede bulunmaktadır. Kilise, Kilittaşı Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Kilisenin temeli siyah bazalt taşından yapılmış. Üst bölümleri ise kırmızı keste taştan inşa edilmiştir.

Kars Merkez Kilittaşı Kilisesi Kars Merkez’de Kilittaşı Kilisesi

Kilisenin giriş yönü güneyde yer alıyor. Kilisenin kapısı, sağır yuvarlak kemer içinde bulunan basık sivri bir kapıdır. Kapının sağı ve solunda pencere bulunuyor. Pencerinin girişinde sağında ve solunda birer geometrik çerçeve bulunuyor aynı zamanda kabartma haç motifi bulunuyor. Sağır kemerin üzerinde bulunan kilit taşların üst kısmında haç ve aşağısında ise kanatlı melek motifleri bulunuyor. Kilisenin avlu bölümü diktörtgen şeklinde yapılmış. Batı yönünde ise 3, kuzey bölümünde ise 2 pencere yer alıyor. Avlunun kuzeydoğu yönündeki köşede vaftiz işlemlerinin yapıldığı niş bulunuyor. Doğu bölümünde ise kemerli yarım kubbeli bir apsis bulunuyor. Apsisin sağı ve solunda da hücre bulunuyor. Kilisenin çatı kısmı bulunuyor bu nedenle üzeri açık bir şekilde yapılmış.