Limyra Antik Kenti, Antalya Finike ilçesinde bulunmaktadır. Kent, Turunçova ve Sahilkent Beldelerin arasında kalmaktadır. Kent, Toçak Dağının güney etekleriyle, erken dönem yapıların bulunduğu akropol ve güneyinde bulunan karayoluyla ayrılan düzlükte Roma ve Bizans dönemi surları içindeki alanda bulunur.

Antalya Finike Limyra Antik Kenti Antalya Finike’de Limyra Antik Kenti

Limyra adı Likçe yazıtlarında Zemuri olarak geçmektedir. İ.Ö.5.yüzyıl sonrasında buranın yerleşim yeri olduğunun kanıtıdır. Şehir en hareketli dönemini İ.Ö.4. yüzyılın ilk yarısında Likya Kralı Perikle zamanında yaşamış. Bu dönemde Limyra, Likya’nın başkentiymiş. Tarihi kayıtlara göre Perikle, Likya’nın birliğini korumak ve genişletmek için uğramış. O dönemlerde Pers hakimiyeti olsa da Limyra kendi başına özerk olarak kalmış. Bu dönemden sonraki en parlak dönemini ise İ.S.3. yüzyılda yaşamıştır. Ancak yaşanan depremlerden dolayı zarar görmüştür ve yeniden yapılmıştır. Bizans döneminde ise bölge piskoposluk merkezi olarak kullanılmış. 8-9.yüzyıllarda Arap akınları sonrasında burası terk edilmiş. 1970 yılında Avusturyalı arkeologlar burada kazı yapmışlardır. Bulunan kalıntılar döneme ait bilgileri aydınlığa çıkarmış ve eserler Antalya Müzesi’nde sergilenmektedir.