Mevlevihane, Tokat Merkez ilçede bulunmaktadır. Buranın tarihiyle ilgili bilgi Menakıb-ül- Arifin kitabında yer almaktadır. Muineddin Süleyman Pervane’nin talebi üzerine Hz. Mevlana henüz hayattayken 13. yüzyılda yapılmıştır. Fahreddini Iraki isimli halifenin Tokat’a gelip Pervane’nin yapılmasıyla ilgilenmiştir. Böylece Mevlevilik Tokat’ta yayılmıştır.

Tokat Merkez Mevlevihane Tokat Merkez’de Mevlevihane

Fakat yapı 15. yüzyılda Uzun Hasan’ın Tokat’ı yakması nedeniyle harabeye dönmüş. Daha sonra Bey Sokağı üzerinde Sultan III. Ahmet Dönemi’nde Yeniçeri Ağası Sülün Mustafa Paşa tarafından 1638 yılında yeniden yaptırılmıştır. Günümüzde yapı varlığını korumaktadır. Mevlevihane’nin yanında Mevlana Hamamı bulunmaktadır. Bölgede 19. yüzyıldan kalma Tokat evleri bulunmaktadır. İki katlı olan yapı L şeklindedir ve koridor etrafında odalar bulunmaktadır. Binayı yaz döneminde 08:00-19:00 ve kış döneminde de 08:00-17:00 da Pazartesi günleri hariç ziyaret edebilirsiniz.