Meydan Evi, Nevşehir Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır. Burası derghın en önemli bölümüdür. 1367 yılıda Murat Bey tarafından yaptırılmıştır.

Nevşehir Hacıbektaş Meydan Evi Nevşehir Hacıbektaş’ta Meydan Evi

İkinci avluya girişin sol tarafındaki kemerlerin ortasında bulunan kapıdan Meydan Evi’ne girebilirsiniz. Bu kapıların birinin üzerinde Selçuklular dönemiden kalma bir kabartma ayet bulunmaktadır. Ayetin yer aldığı mermer taşın alt kısmındaysa Yunanca bir yazı bulunuyor. Selçuklu döneminde bir Yunan yapısıdan sökülerek mermer buraya konulmuş. Eski dönemde Meydan Evi’nde ikrar vermek, tarikata girmek, nasip almak gibi cem ayinleri ve törenleri burada yapılırmış. Bektaşilik öğretisinin uzun yıllar yaşatıldığı bir yer olmuştur. Göğün dokuz kattan meydana gelidğini sembolize eden ve tavanı dokuz kat olarak yapılan evde kilimler ve kilimlerin üzerinde 12 imamı simgeleyen 12 tane makam postu bulunmaktadır. Sağ yönde ise Bektaşi tahtı ve Bektaşi hat süslme sanatının yer aldığı tablolar, siyah-beyaz fotoğraflar mevuttur. Buradaki ön önemli eser ise 15. yüzyılda yapıldığı düşünüler Hacı Bektaş-ı Veli’nin resmi bulunmaktadır.