Musazade Mahallesi Cami, Artvin Arhavi  ilçesinde bulunmaktadır. Sahile yakın düz bir meydan üzerinde bulunmaktadır. Kuzeyinde son cemaat yeri, kuzeybatı yönünde ise minaresi ve iki kapısı yer alır. Dikdörtgen plana sahiptir. Doğu cephesi, son cemaat yerinin, ana mekanın yüzeylerinden meydana gelmiştir. Ana mekanda, alt bölümleri büyük olarak yapılmış iki sıra pervazlı, düz ve altı kemerli, dikdörtgen şeklinde oniki pencere vardır.

Artvin Arhavi Musazade Mahallesi Cami Artvin Arhavi’de Musazade Mahallesi Cami

Cephenin kuzey bölümü orta seviyeye kadar kapatan son cemaat yerine ait kanat ve aynı bölümde dört pencereyi kapatmıştır. Cephenin tabanı betonla korunmuştur. Üst bölümü dışa taşan iç bükey ahşap saçakla bitirilmiştir. Güneyden kuzeye doğru iki sıradan oluşmuş altı üstü simetrik olarak dizayn edilmiş, doğu yönünde toplam sekiz pencere vardır. Son cemaat yeri tek pahlı ve ana mekan ise kırma çatıyla örtülmüştür. Kapılarında ise düzgün kesme taş ve mermer kullanılmıştır. Son cemaat yerinin yapımında tuğla kullanılmıştır.