Nevşehir M.Ö. 7000 yılında kurulmuştur. Daha önceki adı Farsça ‘güzel atlar ülkesi’ anlamına gelen Katpatuka’dır. Nevşehir  Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlıların egemenliğinde olmuştur. M.S.3.yüzyılda Hristiyanlar için önemli bir bölgeydi.. Nevşehir 1954 yılında il olmuştur. Nevşehir Kalesi de bu bölgenin önemli tarihi mirasıdır.

Nevşehir Merkez Nevşehir Kalesi Nevşehir Merkez’de Nevşehir Kalesi

Kale kervan geçişi sırasında Bağdat’a giden yolun korunması amacıyla yapılmıştır. Bazalt kütleli bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Damat İbrahim Paşa kaleyi onarmış ve günümüze kadar varlığını korumuştur. Nevşehir Kalesi daha sonra Cumhuriyet döneminde de onarılmıştır. Ovaya karşı durmakta bu yüzden eşsiz bir manzaraya sahiptir. Kesme ve moloz taşlardan inşa edilmiştir. Hem ön hem de arka tarafında giriş kapısı bulunmaktadır. Hz. İsa’nın olduğu freskler bulunmaktadır.