Pir Sücaeddin İlyas Türbesi, Amasya Merkez‘de bulunmaktadır. Yapı, Çilehane’nin güneyinde yer almaktadır. Pirler Parkı içinde bulunan türbe Yukarı Pirler Türbesi olarak da bilinmektedir. 1486 yılında Gümüşlüzade Ahmet Bey tarafından Gümüşlüzade ailesinden Şeyh Sücaeddin Pir İlyas için yaptırılmıştır.

Amasya Merkez Pir Sücaeddin İlyas Türbesi Amasya Merkez’de Pir Sücaeddin İlyas Türbesi

Türbede Pir İlyas dışında Pir Celaleddin Abdurrahman ve torunu Pir Hayreddin Hızır Çelebi ve bunların ailelerinin mezarları da bulunuyor. 1688 yılında Gümüşlüzade İbrahim Paşa tarafından yenilenmiştir. 1895 yılında yaşanan deprem sonrası yeniden yapılmış ve günümüzdeki halini almıştır.  Yapı enine dikdörtgen planlı türbenin iç mekanı kuzey ve güney duvarlardaki payandalara dayanandayanan iki sivri kemerle üç bölüme ayrılmıştır. Bölümler kubbelerle örtülmüştür. Batıda kalan bölüm ise kıble duvarına açılacak şekilde mescid ve mihrap olarak kullanılmaktadır. Yapımında malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Cephesinde yuvarlak kemerli pencelerle bulunmaktadır. Giriş kapısında II.Abdülhamit Dönemi’ne ait onarım kitabesi bulunur.