Prostanna Harabesi, Isparta Eğirdir ilçesinde bulunmaktadır. Kent hakkında pek bir bilgi yoktur. Roma döneminden sonra şehir terk edilmiştir. Asia eyaletinden bir görevlinin şerefine M.Ö. 113 yılında bir yazıt bulunmaktadır.

Isparta Eğirdir Prostanna Harabesi Isparta Eğirdir’de Prostanna Harabesi

Bu yazıtta Prostanna halkından bahseder. Kentin akropolisi ise Eğirdir Sivrisi’nin güneyinde alçak bir tepe üzerinde yer alır. Tepe ve Sivri üzerinde bir sur mevcuttur. Sur üzerinde kuleler vardır. Küçük tepede bulunan sur içinde kare şeklinde temeller vardır. Ayrıca yuvarlak bir tholosa ait stylobat blokları vardır. Kentteki asıl yapılan iki tepenin arasındaki boyunda inşa edilmiştir. Alanda podiumlu alan üzerinde tapınak temelleri olduğu da tahmin edilmektedir. Yapının üstü ise harap bir haldedir. Kentte bulunan sikkeler ise M.Ö.I. yüzyıla aittir. M.S. 138-161 yılında ise İmparator Antoninus Pius’dan II. Claudius’a kadar sikke basılmıştır.