Şar Antik Kenti, Adana Tufanbeyli ilçesine bağlıdır. İlçenin 20 kilometre kuzeydoğusunda Şar köyünde bulunmaktadır. Kent Hititler döneminde önemli bir merkez şehirdi. M.S. 2. yüzyıldan kalma Roma dönemine ait bir Ala Kapı yer almaktadır. Kapının yanında tapınağa ait bazı bulgular mevcuttur.

 Adana Tufanbeyli Şar Antik Kenti Adana Tufanbeyli’de Şar Antik Kenti

Kentteki Açık hava tiyatrosu Roma dönemine aittir. Yöre halkının Kırık Kilise olarak isimlendirdiği eser ise M.S.4. yüzyılda Roma Senatörü Aurelius Clausdius Hermodarus’a ait bir ant mezardır. Mezar kırmızı tuğladan yapılmış Bizans kilisesidir. Burada su yolları, kaya mezarları ve antik havuzlarda bulunuyor. Bölgede aynı zamanda Hieropolis diye anılan bina kalıntılarıda vardır. Kitabeler, rölyefler, sütun başlıkları, arşitrav, kemer gibi kalıntılar yer alıyor.