Sebaste (Selikler) Antik Kenti, Uşak Sivaslı ilçesinde bulunmaktadır. Günümüzde Selikler olarak anılmaktadır. Buranın lokazisyanonu Hamilton bulmuştur. Eski cami duvarında yazan yazıtta Sebaste ismini görmüştür. Aynı zamanda kiliseler bölgesinde ki ayrı bir yazıtta ta aynı ismin geçtiği görülmüştür.

Uşak Merkez Sebaste (Selikler) Antik Kenti Uşak Merkez’de Sebaste (Selikler) Antik Kenti

Ramsay, ise Sebaste kelimesinin bütün yazıtlarda geçmesinden dolayı Selçikler, Pınarbaşı Köyü ve Sivaslı bölgesinin Sebaste Antik Kenti olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kelime, Roma İmparatoru Augustus’a yakın olup ‘sadık’ anlamına gelmektedir. Latince bir kelimedir. Augustus bir gün kentin kehanet merkezi olan Apollon’a danışır. Sivaslı ilçesinin eski adının Sebaste’nin Türkçesi olduğunu vurgular. Burası eski çağlarda önemli bir merkezmiş. Hierokles listelerinde Frigya, Sebaste ve Pacatiana’nın piskoposluk merkezleri olduğu belirtilmiştir. Burada bulunan bir çok eser İstanbul, Afyon ve Uşak müzelerine götürülmüştür. Bunlar içinde en önemlisi ise İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne götürülen Zeus Adak Heykelidir.