Seyyid Battal Gazi Türbesi Efsanesi, Eskişehir Seyitgazi ilçesinde bulunmaktadır. Seyyid Battal Gazi’nin kabri görülen bir rüya üzerine bulunur. I. Alaeddin Keykubat’ın annesi Ümmühan Hatun buraya önce bir türbe ardından bir de cami yaptırır.

Eskişehir Seyitgazi'de Seyyid Battal Gazi Türbesi Efsanesi Eskişehir Seyitgazi’de Seyyid Battal Gazi Türbesi Efsanesi

Külliye türbe etrafındadır. Osmanlılar, buraya daha sonra medrese, tekke, imarethane ve dergah eklemişlerdir. Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren II. Beyazıt ve Sultan I. Selim tarafından onarılmış ve yeni eklentiler yapılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, İran’a yapılan seferler sırasında burayı türbeyi ziyaret eder ve buraya bazı ekler yapar. Irak’a sefere gittiği sırada Seyitgazi’ye gelip burada dinlenir. Daha sonra Matrakçı Nasuh’a Seyitgazi minyatürü yaptırır. IV. Murat ise Revan Seferi esnasında buraya bir kervansaray yaptırır. İstanbu-Bağdat-Hicaz yolunda yer alır ve hac yolculuğuna çıkar ve burası konaklama rotası olur. Bu durum Seyitgazi Türbesi’nin önemini arttırır.