Sikandra, Hindistan Agra şehrinde bulunmaktadır. Burası şehrin en önemli miras alanıdır diyebiliriz. İmparator Ekber Şah olmak üzere Babür döneminde yapılmış mimari açıdan etkileyici bir yapıdır. Ekber Şah İslam, Budizm, Jainizm, Hinduizm ve Hristiyanlığın bütün özelliklerini yansıtan, dini birlik ve armoninin tasvir edildiği anlamlı bir türbedir.

Hindistan Agra Sikandra Hindistan Agra’da Sikandra

Mimari özelliklere baktığımızda İmparator Ekber Şah’ın evrensel din anlayışına ve barışçıl bir düşünceye sahip olduğunu görüyoruz. Müzenin yapılışı sırasında ise Ekber Şap hayatını kaybetmiş oğlu Jehangir mezarı tamamlamıştır. Daha sonraki yıllarda adı değiştirilmiş ve Sikandra olmuştur. Türbenin tasarımında bir çok değişiklik yapılmıştır. Günümüzde çok fazla turist çeken yerlerdendir. Hindistan Agra’da bütçenize uygun olarak konaklayabileceğiniz tesisler bulunmaktadır.