Tamae Antik Kenti, Denizli  Kale  ilçesinde bulunmaktadır. Burası doğal bir kale görünümüne sahiptir.  Büyük İskender’in ardından Anadolu’da kurulan kent devletlerindendir. Tabae, Hellenistik dönemden bu yana sürekli bir yerleşim alanı olmuştur. Antik dönemlerde kent kendi parasını bastırmıştır. Önceleri gümüş daha sonra ise bronz olarak basılmıştır.

Denizli Kale Tamae Antik Kenti Denizli Kale’de Tamae Antik Kenti

Yapının akropolünde kayaya oyulmuş nişli bir bina vardır. Burası akropolün kuzey doğusunda yer alır. Plan bakımından dikdörtgen şeklindedir. Duvarın doğu kanadının iç bölümünde ise kayaya oyularak yapılan dört niş vardır. Duvarın batı yönünde ise nişlere pek rastlanmaz. Yapının içinde ve etrafında arşitrav parçası, sütun ve sunak vardır. Kayalara oyulmuş tek odalı evler ise doğal kayaların oyulması sonucu tek odalar halinde yapılmıştır. Ev olarak kullanılmışlardır. Burada kapı nişleri ve zıvanalardan kapıları ahşaptan yapılmıştır. Odaların içinde niş vardır. Evler kayalık platonun sarp ve uçurumunda yer alır.