Taş Medrese, Afyonkarahisar Merkez ilçesinde bulunmaktadır. Gedik Ahmet Paşa Cami’sinin güney doğusunda cami ve hamama göre daha yüksek bir teras üzerise mimar Ayaz Ağa tarafından külliyenin bir bölümü olarak yaptırılmıştır.

Afyonkarahisar Merkez Taşhan Afyonkarahisar Merkez’de Taş Medrese

Medrese kesme taş kaplamalı, 2 büyük ve 24 küçük kubbeli dikdörtgen şeklindedir. Giriş bölümü batı yönündedir. Ortasında bir avlu ve avlunun yanında revaklar vardır. Revaklara açılan 7’şer hücre ve bir dershaneyle yazlık eyvandan meydana gelmiş Osmanlı medreselerinin tipik bir örneğidir. Medrese cami ve imaretten sonra yaptırılmıştır. 1543-1544 yılından önce otuz dereceli ve 1565-1566 yılından öncede elli dereceli medreseler arasında yer alıyordu. XX. yüzyılın başlarında ise medrese olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise onarılarak müze deposu olmuş, 1933 yılından 1971 yılına kadar ise Müze Müdürlüğü olarak kullanılmıştır.