Taşköprü Kent Tarihi Müzesi, Kastamonu Taşköprü ‘de bulunmaktadır. Müze, Sultan II. Mahmud tarafından 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmış ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı yeni bir ordu kurar.

Kastamonu Taşköprü Kent Tarihi Müzesi Kastamonu Taşköprü’de Taşköprü Kent Tarihi Müzesi

Osmanlı ordusunu yeniden yapılandırılmıştır. Fakat bu ordu Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş sınırlarını korumakta ise yetersizdir. Bu yüzden tarıma dayalı Osmanlı ekonomisi sekteye uğramaması için güvenliğin sağlanması gerekir. Düzenli orduya destek olacak yarı zamanlı bir askeri teşkilat dizayn edilmiştir. Bu yüzden 1834 yılında Redif Birlikleri kurulur. Kent müzesine ev sahipliği yapan bina 1890 yıllarında Redif Taburu Binası olarak yapılmıştır. 1912 yılında ise Osmanlı ordusunun yeniden yapılanmasıyla birlikte Redif Birlikleri kaldırılır uzun süre askerlik hizmetleri için kullanılır. Daha sonraki yıllarda ise Sağlık Bakanlığı Dispanseri’ne dönüştürülür. Burası kapandıktan sonra 2007 yılında Taşköprü Belediyesi’nce restore edilerek 2017 yılında Kent Müzesi olur. Burayı saat 10:00-18:00 saatleri arasında Pazartesi hariç ziyaret edebilirsiniz.