Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi, İstanbul Fatih’te bulunmaktadır. Vakıflar Müdürlüğüne bağlı olarak Beyazıt ilçesinde kurulmuştur. II.Beyazıt zamanında 1506-1508 yıllarında yaptırılmıştır.

 İstanbul Fatih Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi İstanbul Fatih’te Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi

Müzede küfi yazmalı Kuran-ı Kerimler, Hint ve Mağrip hatlı yazma esereler, risaleler, levhalar, ahşap kat’ıa eserler, ve sülüs levhalar bulunmaktadır. Talik yazma ve levhalar, aynalı yazılar, istifili yazılar, nesih Kuran-ı Kerimler, sülüs ve muhakkak yazmalar, icazetler, hilyeler, meşkler, etnograik teşhirler yer almaktadır.

Adres: Beyazıt Meydanı 34490 Beyazıt Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 527 58 51