Urfa Ulu Cami, Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde bulunmaktadır. Ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte Kızıl Kilise olarak bilinen eski bir kilisenin yerine yapılmıştır. Kiliseye ait avlular, sütunlar, çan kulesi vardır. Caminin üzerinde kitabe yoktur. Bu nedenden ötürü kimin yaptığı belli değildir.

Şanlıurfa Eyyübiye Balıklıgöl Şanlıurfa Eyyübiye’de Urfa Ulu Cami

1170-1175 yıllarında zengin kişiler tarafından yapıldığı söylenmektedir. Cami 1684, 1779, 1780 ve 1870 yıllarında onarım görmüştür. İslam ülkelerinin egemenliğinden sonra sütunlardaki mermerler ve kiliseden dolayı Mescid ül-Hamra olarak da adlandırılmıştır. Payeler üstünde çapraz tonozlarla örülü on dört adet sivri kemer bulunmaktadır. Camide bir de kuyu bulunmaktadır. Rivayete göre Hz.İsa, havarisi Thomas aracılığıyla, Kral Abgar’a bir mendil gönderir ancak mendil buradaki kuyuya düşer. Bu yüzden kuyu şifalı ve kutsal olarak düşünülmüştür.