Yedikule Hisarı, İstanbul Fatih ilçesine bağlıdır. Hisar 390 yılında I.Teodosios tarafından Altın kapı ismiyle şehrin sularına zafer takı şeklinde bir kapı yaptırılmıştır. İstanbul’un fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet kapıya üç kuleden oluşan bir sur eklemiş ve adı Yedikule Hisarı olmuştur.

İstanbul Fatih Yedikule Hisarı İstanbul Fatih’te Yedikule Hisarı

Yedi kulenin isimleri ise; Kuzey Pylon Kulesi, GÜney Pylon Kulesi, Top Kulesi, Kitabeler Kulesi, III.Ahmet Kulesi, Bayrak Kulesi ve Hazine Kulesi’dir. Hisarın yanında bir de Yedikule Zindanları bulunmaktadır. Hisar ve zindanlar Sarayburnu’ndan Bakırköy’e kadar uzanan sahil yolu üzerinde yer alır. Hisar ve zindanda yıllar boyu devletin hazinesi ve ganimetler saklanmıştır. Buraya yerli ve yabancı bir çok mahkum hapsedilmiştir. Genç Osman Yeniçeriler tarafından tahttan indirilmiş ve Yedikule zindanlarına getirilmiştir. Abbasi Halifesi IV.Mütevekkil, Kırım Hanı Mehmed Giray ve Trabzon Rum İmparatoru David Kommenos burada hapsolmuştur.