TatilCity.NETTatilCity.NET

Adana Gezi Rehberi

Adana Gezi Rehberi

Adana Gezi Rehberi


Adana Gezi Rehberi

Akdeniz'de yaklaşık olarak 160 kilometre kıyısı bulunan Adana, eski çağlardan beri Avrupa'yı Asya'ya bağlayan önemli ulaşım yolları üzerine kuruludur. Adana, Toros Dağları’nın güneyinde yer alan Çukurova Bölgesi’nde, Seyhan Nehri üzerinde kurulmuştur. İl merkezini kuzeyden güneye bölerek geçen Seyhan Nehri Akdeniz'e dökülüyor. Bu özellikleri nedeniyle geçmişten bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana’da, Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin suladığı ovalar oldukça verimlidir. Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde yer alan antik kentler hali hazırda kentin kayda değer tarih ve deniz turizm merkezleridir. Öte yandan Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Adana; kuzeyinde Kayseri, doğusunda Kahramanmaraş ve Osmaniye, batısında Niğde ve Mersin, güneydoğusunda Hatay illeri ile komşudur.

Kültürler beşiği Adana’da, halkların kardeşliği devam ediyor

Adana, Antik Kilikya Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden biri konumundadır. Hititlerden Osmanlıya, kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Adını, Yunan mitolojisine göre, Gök Tanrısı Uranus'un oğlu Adanus'tan alan Adana; Toroslardan doğan, ovada geniş kıvrımlar yaparak Akdeniz'e dökülen Seyhan (Sarus) nehrinin kıyısındadır. Adana'nın merkezinde bulunan Tepebağ Höyüğü, insanoğlunun yerleşik hayata geçtiği Neolitik Döneme ait en eski kalıntılardandır. Tepebağ Höyüğü, M.Ö. 6000'lere kadar uzanan, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden biri olarak biliniyor.

Adana, özellikle Osmanlı döneminde birçok tarihi olaya tanıklık etti

M.Ö. 1.yüzyılda bölgede eyalet valisi olarak görev yapan ünlü hatip Çiçeron zamanında, Roma Devletinin egemenliğine giren Adana, Doğu Roma'nın en büyük ticaret merkezi konumuna ulaşır. Sasanilerin, Bizanslıların, Abbasilerin, Bizanslıların, Selçukluların, Ermenilerin, Memlüklerin ve en son tamamen Türklerin eline geçen Adana, bu yönüyle bir kültür beşiğidir. Türk Memlûk Devleti döneminde Orta Asya'dan Çukurova'ya gelen göçen Türkler, Adana’nın verimli ve sulak toprakları üzerine güçlü bir medeniyetin kurulmasında kayda değer rol oynamışlardır. Söz konusu dönemde Pyramos nehrinin adı Ceyhan, Sarus Nehrinin adı ise Seyhan şeklinde Türkler tarafından değiştirilmiştir. Öte yandan 1352’de kurulan Ramazanoğlu Beyliği 1517 yılına kadar bu topraklarda egemenliğini sürdürmüştür.  Mısır seferinin ardından Yavuz Sultan Selim, Adana'nın Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmasını istermiştir. Bu dönemde Adana; 1535 yılında doğu seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman'a, 1638'de Bağdat Seferine çıkan padişah IV. Murat'a, 1833'te Osmanlı Devleti'ne başkaldıran Mısır Valisinin oğlu İbrahim Paşa'ya tanıklık etmiş kadim bir tarihe sahiptir.

Atatürk’ün azim ve mücadele dolu sözleri, Fransızları yenilgiye uğrattı

I. Dünya Savaşı'nın bitişine tekabül eden 1918 yılında Türkler için yeni bir mücadele başlar.  31 Ekim 1918'de Adana'ya gelerek Alman Mareşali Liman Von Sanders'den Yıldırım Orduları Komutanlığı'nı devralan Mustafa Kemal, “Savaş, müttefikler için bitmiş olabilir ancak kendi istikbalimizin savaşı, şimdi başlıyor” diyerek, Adana'da Kurtuluş Savaşı’nın ilk rotasını yine Adana’da çizmiştir. Atatürk’ün azim dolu bu sözleri üzerine işgalciler, Adana'da yenilgiye uğramıştır. 20 Ekim 1921'de Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanır. Söz konusu antlaşmaya uygun olarak 5 Ocak 1922 tarihinde Fransızlar, Çukurova'yı tamamen terk eder. Bu tarihten sonra il merkezi yeniden Adana'ya taşınır.

ADANA İLÇELERİ

Adana’nın verimli toprakları her ilçesiyle gelişmeye devam ediyor

Çukurova

2008 yılında Adana’nın merkez ilçelerinden biri olan Seyhan’dan ayrılarak ilçe olan Çukurova, doğusunda Sarıçam, batısında Tarsus, güneyinde Seyhan ve kuzeyinde Karaisalı ilçeleri ile komşudur. Adını Türkiye’nin verimli topraklarıyla ünlü olan Çukurova’dan alan ilçe, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Oldukça nemli olan ilçenin yaz aylarında yıllık ortalaması yüzde 66’lara yükselir.

Tufanbeyli

Yüzölçümü 973 kilometrekare olan Tufanbeyli ilçesi, coğrafi olarak Adana ve komşu illere en uzak ilçedir. Adana'ya 196, Kayseri'ye 178 ve Kahramanmaraş'a 160 kilometre mesafededir.

Ceyhan

Ceyhan Türkiye'nin ve bölgenin ekonomik anlamda en gelişmiş ilçelerinden biri konumundadır. Ortadoğu petrolleri ve Orta Asya enerji kaynaklarına açılan kapı görevi gören ilçe, özellikle son 20 yılda bir enerji şehri haline gelmiştir. Ceyhan tarihi devirler boyunca Hitit, Fenike, Mısırlılar, Asurlular, İran, Makedonya, Roma, Şelekos, Bizans, Moğol ve Kölemen devletlerine ev sahipliği yapmış farklı kültürleri bağrında yaşatmıştır.

Kozan

İlçe, kuzeyde Kayseri, Yahyalı, Feke, Saimbeyli; Doğuda Osmaniye, Kadirli; güneyde Ceyhan, İmamoğlu, batıda Aladağ ilçeleri ile komşudur. Yüz ölçümü bin 690 kilometrekare olan Kozan ilçesi, bölgenin ekonomik anlamda gelişim gösteren ilçeleri arasında yer alıyor.

Feke

Ortalama rakımı 620 metre olan Feke ilçesi, Adana'nın en eski ve turizme açık ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Feke, Toros Dağlarının eteklerinde yer alır ve her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlar. Doğusu Saimbeyli ve Sumbas ilçeleri, batısı Yahyalı ilçesi, kuzeyi Develi ve Saimbeyli, güneyi Kozan ilçesi ile çevrilidir. Yüzölçümü bin 335 kilometrekare olan ilçenin Adana' ya uzaklığı ise 122 kilometredir.

Saimbeyli

Adana merkeze 157 kilometre uzaklıkta olan Saimbeyli, Orta Toros Sıradağları arasında yer alır. Doğusunda Göksun ve Andırın, batısında Develi, kuzeyinde Tufanbeyli, güneyinde Feke ve Kadirli ilçeleri bulunur.

Yumurtalık

İlçe, Ceyhan'a bağlı bir bucak merkezi konumundayken 1959 yılında ilçe statüsüne kavuştu. Eski adı Ayas olan Yumurtalık çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bir liman şehri olarak tanınan ilçede eski uygarlıklara birçok eserlere rastlanmak mümkündür. Bir sahil ilçesi olan Yumurtalık'ta nüfus yaz aylarında artış gösterir.

İmamoğlu

İmamoğlu ilçesi, kuzeyinde Kozan, güneyinde Yüreğir ve Ceyhan, doğusunda Ceyhan ve Kozan, batısında ise Aladağ ve Karaisalı ile komşudur. 18 köyü, bir merkez belediyesi ve altı mahallesi bulunan ilçe, halihazırda bölgenin gelişim göstere ilçeleri arasında yer alır.

Pozantı

Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ni birbirine bağlayan Pozantı ilçesi, Orta Toroslar üzerinde bulunur. İlçenin doğusunda Karaisalı ve Aladağ, batısında Ulukışla, güneyinde Tarsus, kuzeyi Çamardı ilçeleri bulunur.

Seyhan

Adana’nın merkez bir ilçesi konumunda olan Seyhan ilçesi, kent sakinlerinin kayda değer bölümünü barındırır. Hatta bu özelliği ile Türkiye'deki en kalabalık beşinci metropol ilçesi özelliğine sahiptir. Seyhan, Adana'nın ilk yerleşim alanı olmakla beraber hali hazırda kentin yönetim, iş ve kültür merkezi konumundadır. Tarihi Tepebağ Mahallesi ve Büyük Saat, Ulu Camii, Ramazaoğlu Konağı ve Sabancı Merkez Camii gibi önemli yapıları bünyesinde barındıran Seyhan adını doğu yakasını oluşturan Seyhan nehirden alır.

Aladağ

Aladağ; doğusunda Kozan, güneyinde İmamoğlu ve Karaisalı, batısında Pozantı, kuzeyinde ise Niğde ili Çamardı ve Kayseri ili Yahyalı ilçesi yer alır. İlçenin kayda değer bölümü tepelik ve dağlık bir araziden oluşur. İlçenin yüzölçümü bin 347 kilometrekaredir. Söz konusu alanın 279 kilometrekaresi tarım arazisi, geri kalanı ise orman arazisi ve açık taşlık-kayalık arazi yapısından meydana gelmiştir. Aladağ ilçesi kuzeyde Toros Dağları, doğu ve güneyden Seyhan Nehri ile çevrilidir.

Karaisalı

Adana iline bağlı olan Karaisalı, doğusunda İmamoğlu, güneyinde Yüreğir ve Seyhan, batısında Tarsus ve Pozantı, kuzeyinde Aladağ ilçeleri ile komşudur. Adana’nın kuzeyinde ve şehre 47 kilometre mesafede olan ilçenin yüzölçümü bin 775 kilometrekaredir.

Karataş

Karataş, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içinde yer alır. Adana merkeze uzaklığı 47 kilometre olan Karataş ilçesinde; Magarsus Kalesi, Anfi Tiyatro ve Athena Tapınakları Helenistik döneme ait Magarsus Antik kenti yerli ve yabancıların ilgisini çeker.

Yüreğir

Adana’nın iki merkez ilçesinden biri olan Yüreğir, coğrafi konum olarak Torosların eteğine kuruludur. Yüreğir ilçesi; doğuda Misis havzası, batıda Seyhan Nehri ve güneyde Karataş Ovası ile komşudur ve ilçe son yıllarda ekonomik gelişim gösteren ilçeler arasında bulunur.
Her türlü ulaşım moduyla ulaşılabileceğiniz Adana’da havayolu taşımacılığı ön planda

Demiryolu

Kentte ilk demiryolu hattı İngilizler tarafından 1886 yılında kuruldu. Adana-Mersin arasındaki hatta günümüzde dizel lokomotifli trenlere ek olarak, raybüs ve dmu tipi hızlandırılmış banliyö trenleri çalışıyor. Adana-Mersin arasında günde karşılıklı 27 kez tren seferi yapılıyor. Söz konusu tren seferleri ile seyahat süresi 45 dakikaya indi. Ana hat trenleri olaraksa İstanbul Haydarpaşa'ya, İç Anadolu Mavi Treni, Ankara'ya Çukurova Mavi Treni, Kayseri'ye Erciyes Ekspresi ve Elazığ'a da Fırat Ekspresi yolcu taşınır.

Karayolu

Adana’nın gelişmiş alt yapı ve ulaşım yapısı ile bölgenin her yanına özellikle karayolu ile ulaşım sağlamak mümkündür. Otoyolla Adana'dan Ankara, Mersin, Gaziantep ve Hatay yönünde ulaşım sağlanabilir. D-400 Karayolu ve milletlerarası TEM otoyolu ile Adana`ya ulaşılır. Ankara'dan Aksaray, Pozantı üzerinden 472 kilometre, İzmir'den Afyon-Konya-Ereğli üzerinden 873 kilometre, İstanbul'dan Bolu, Ankara, Aksaray-Pozantı rotasıyla 909 kilometredir.

Denizyolu

Adana il sınırları içinde milletlerarası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş Limanı ve Toros Gübre Fabrikaları Limanı bulunur. Ayrıca Karataş ilçesinde Karataş Limanı da yer alır.

Havayolu

Adana’nın hava ulaşımı, 1937 yılı itibarıyla Şakirpaşa Havaalanı'ndan sağlanır. İç ve dış hat seferlerinin yapıldığı Adana Havaalanı, Türkiye'de yolcu taşınması sıralamasında yedinci sırada bulunur. Havaalanı iç hatlardan İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara-Esenboğa, İzmir, Antalya ve Trabzon'a; dış hatlardan KKTC/Lefkoşa ve Almanya'nın bazı şehirlerine seferler düzenlenir. Şehirde ayrıca askeri amaçlı olarak kullanılan İncirlik Havaalanı da kentte önemli bir yere sahiptir. Adana Hava Limanı 1937 yılında hizmete girdi.  Adana Havaalanı'nın yıllık 2.5 milyon yolcu kapasitesi bulunur.

Adana Gezi Rehberi

SPOR AKTİVİTELERİ
Kentte spor aktivitelerinin gelişimi ve tanıtımına yönelik çalışmalar sürüyor
Adana, spor branşlarında oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Gerçekte bölgede birçok spor aktivitelerinin yapılabilmesi açısından güçlü bir potansiyel bulunur. Fakat yeterli yatırımların yapılmaması, bu konuda yapılan çalışmaların henüz istenilen seviyede bulunmaması kentte bu anlamda etkinlikleri eksik bırakmıştır. Gelişen ve gelişmekte olan bu spor dalları arasında özellikle su sporları önemli yer tutuyor. Su Sporları alanında yüzücülük, kano, kürek aktiviteleri önde geliyor. Binicilik, basketbol, atletizm, güreş ve tenis gibi spor dallarında düzenlenen turnuva ve yarışmalarla farklı spor aktiviteleri ile kent halkı üzerinde farkındalık yaratılmaya çalışılıyor.
Alev Arslan

Hakkımda Alev Arslan

1981 yılında Sivas'ta doğdu. Balıkesir Üniversitesi İthalat İhracat bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümüne devam etti. Birçok sektörel yayının yanı sıra ulusal gazetelerde muhabirlik yaptı. Bölgesel radyolarda program yapımcılığını, TV kanallarına taşıdı. Halen ulusal bir gazetede editör olarak görev yapıyor. Tarım ve hayvancılık alanında özel bir WEB sitesinde editörlük yapan Arslan, doğayla yakından ilgileniyor. Bu zamana kadar birçok STK içinde aktif çalışma yürüten Arslan, Türkiye'de tarım politikaları, toprak, bitkisel üretim, kuraklık, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve iklim değişikliği üzerine araştırmalar yapmaya ve bu başlıklar altında üretmeye devam ediyor.
Tüm Yazılarım

Adana Gezi Rehberi

GEZİLECEK YERLER


Kültürler beşiği Adana’nın her sokağında tarihe dokunabilirsiniz

Adana Merkez Park

Sabancı Merkez Camii ile birlikte nehrin kenarında yer alan ve genişçe bir alan üzerine kurulu olan Adana Merkez Park,  ziyaretçilerine botanik bir soluk aldırır. Oldukça geniş çim alanda, çeşitli ağaçlar ve doğanın huzuru Avrupai merkez kent park kültürünün kayda değer örneklerinden biri olarak misafirlerini ağırlamaktadır.

Adana Tren İstasyonu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 6. Bölge Müdürlüğü bünyesinde, Adana şehir merkezinde hizmet veren Adana Tren İstasyonu, 1912 yılında tamamlandı. Adana Garı; ana bina, lojmanları, bakım ve tamir atölyelerinden meydana gelir. Önünde Uğur Mumcu Meydanı bulunan Adana Tren İstasyonu, üç büyük sivri kemerle açılan, geniş ve yüksek bir mekana sahiptir. Peronlardan, Adana-Mersin-Adana hattında günde ortalama 60 sefer yapılıyor.

Çoban Dede Parkı

Çoban Dede’nin mezarının bulunması ve türbeye dönüştürülmesi hakkında kentte birçok hikaye anlatılır. Bunlardan en yaygın olanı ise Çoban Dede’nin mezarının bulunduğu tepeye iş makinaları ile çalışmaya giden işçilerin bir türlü iş makinalarını çalıştıramamaları ile başlayan hikayedir. Çalışma sırasında tepeye kepçe vurulur ancak kayalar değil, kepçeler parçalanır. Mezarın fark edilmesinin ardından tepe türbeye dönüştürülür ve halkın ziyaretine açılır.

Adana Kalesi

İlk çağlarda yapıldığı tahmin edilen Adana Kalesi hakkından özellikle genişliği ve boyutları hakkında bilinen gerçekler de varsayımdan öteye geçmez.

Sinema Müzesi:

Adana’da düzenlenen Altın Koza Film Festivali’nin de katkısı ve ilhamı ile açılan Sinema Müzesi, açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Müzede sergilenen fotoğraf, kitap, afiş ve diğer dokümanlar Türk sinema tarihine ışık tutuyor.

Adana Kazancılar Çarşısı

Bakırcılar ve kazancılar çarşısı olarak bilinen Adana Kazancılar Çarşısı, kentin kayda değer ekonomik merkezlerinden biridir. Yoğun olarak Adana’yı ziyarete gelen turistleri ağırlayan çarşı, Adana’nın sembolü konumundadır. Çarşı, İstanbul için Kapalı çarşı ne anlama geliyorsa Adana için de Kazancılar Çarşısı da o anlama gelir.

Büyük Saat Kulesi

Adana’nın Seyhan ilçesinin Ali Münif Yeğenağa caddesinde bulunan Büyük Saat Kulesi, 32 metre uzunluğu ile hali hazırda Türkiye’nin en büyük saat kulesi olma özelliği gösterir.

Bebekli Kilise

Adana ili Tepebağ ilçesinde 1880 yılında Saint Paul adına yaptırılan ve İtalyan bir Katolik kilisesi olan Bebekli Kilise’nin tepesinde, 2.5 metre boyunda tunçtan yapılmış Meryem Ana heykeli bulunur. Söz konusu heykelin bebeğe benzemesi nedeniyle kiliseye bu isim verilmiştir.

Atatürk Evi ve Müzesi

Kurtuluş Savaşı sırasında aktif rol oynayan Adana’ya Mustafa Kemal Atatürk dokuz kez geldi ve bu dönemde beş ayrı konutta kaldı. Bunlardan ikinci ve üçüncü gelişlerinde Tepebağ Konağı Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi olarak hizmet veriyor. Müzede Atatürk’ün Adana seyahatlerini anlatan fotoğraflar, Kuvayı Milliye dönemine ait eşyalar, etnoğrafik özellik taşıyan ürünler, döneme ait gazete arşivleri sergilenir. Ayrıca Hatay’ın kurtuluşunu anlatan özel bir oda da müzede ziyaret edilebilir.

Taşköprü (Saros Köprüsü)

Tarihteki adıyla Justinianus Köprüsü’nün Adana Müzesi’ndeki kitabe Mimar Auxentios tarafından 4. yüzyılda yapıldığı anlatılır. Evliya Çelebi’nin toplam 50 adım olduğunu ve 21 gözlü olduğunu, 14 büyük kemeri ile beş küçük tahliye kemeri bulunduğunu anlattığı Taşköprü, günümüze kadar ulaşmıştır. Fakat kıyı düzenlenmesi ve sahilleri toprakla doldurulma nedeni ile köprü günümüzde kısaltıldı.

Anavarza Kalesi ve Antik Kenti

Anazarba, Anazarbos ve Aynızarba isimlerle de bilinen Anavarza Kalesi’nin ne zaman yaptırıldığı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak M.Ö. 19. yüzyılda Roma İmparatoru Augustus‘un Anavarza Krallığı’nı ziyaret ettiği biliniyor.

Feke Kalesi

12 yüzyıldan günümüze kadar gelmeyi başaran Feke Kale’si, yapısı kadar sahip olduğu manzara ile de nefis bir güzelliğe sahiptir. İçinde yer alan havuz ve hamamlarla birlikte her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Baraj Gölü Seyhan Barajı ve Gölü

Akdeniz’e dökülen en büyük akarsu olan Seyhan Nehri, Adana il merkezine de yıllar boyu katkı sağladı. Bu doğal güzellik, zamanında taşkınları önlemek için bir barajla ve aynı baraj üzerindeki güzellikleriyle de yerel halka da küçük bir kaçamak şansı tanıyor. Kente yola düşenler de Adanalılar gibi nehir kıyısında yürüyüş yapabilir, atıştırabilir ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Şar Antik Kenti

Toros Dağları üzerinde, Adana’ya 210 kilometre mesafede, Tufanbeyli ilçesinin 20 kilometre kuzey doğunda Şar Köyü’nde bulunur. Şar Antik Kenti Hititler Döneminde önemli bir merkez olduğu kabul ediliyor. Kentin görkemli yapısı M.S. 2. yüzyıla tarihlenen Ala Kapı, Roma Dönemi’ne ait bir tapınağın günümüze kadar ulaşan önemli bir parçasıdır.

Varda Köprüsü

Hacıkırı Demiryolu Köprüsü, sahip olduğu heybetli yapısı nedeniyle yöre halkı tarafından Koca Köprü olarak da bilinir. 200 metre uzunluğunda ve 99 metre yüksekliğinde olan köprü 1912 yılında hizmete açıldı. Çelik kafes taş örme tekniği ile yapılan köprü, tarihi İpek Yolu’nun yerini alan Berlin-Bağdat-Hicaz demiryolu hattının bir parçası olarak da tarihsel bir görev üstlenmiştir.

Kapıkaya Kanyonu

Adana ili Karaisalı ilçesinde Kapıkaya köyünde bulunan Kapıkaya Kanyonu, Seyhan Nehri’nin kollarından Çakıt Deresi’ne açılır. Çakıt Deresi, Seyhan Nehri’nin batı kolunu oluşturur ve Pozantı Boğazı’ndan dağlık alanlara kadar doğru uzanır.

Aladağ Küp Şelalesi

Adana’nın Aladağ ilçesinden 37 kilometre mesafedeki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri, çevresinde her mevsim farklı renklere bürünen ormanları ile su ve kuş seslerinin birbirine karıştığı huzur veren doğasıyla ziyaretçilere doğa içinde bir cennet sunuyor.

Gölek Vadisi

Gülek Boğazı, Tarsus Çayı’nın kollarından biri olan Gülek Suyu boyunda çok dik kayalar bulunur. Denizden yüksekliği güneyden kuzeye doğru 820 metreden bin 160 metreye kadar ulaşır. Orta kesimde ise vadinin genişliği 10 metreye düşüyor.

Yılan Kalesi

Adana’da yarı yılan, yarı kadın olan efsanevi Şahmeran’ın yaşadığı varsayılan Yılan Kale, çevre düzenlemesiyle yenilenerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Binlerce yıldır çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Adana, geniş coğrafyasıyla halkların beşiği konumunda yer alır. Bu zenginlikler içinde tarih, coğrafya ve turizm açısından değerli bir mitolojik geçmişe sahip olan Yılan Kale, sarp bir tepe üzerinde ovanın ortasında yükseliyor.

Kapuzbaşı Şelalesi

Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi durumunda olan Kapuzbaşı şelalesi, görenleri adeta büyülüyor. İrtifa akışı itibarıyla Uganda’da bulunan Victoria Çağlayanı hariç, ABD’de bulunan Niagara’dan 55 metre, Finlandiya’da bulunan İmarat’dan, Erzurum’daki Tortum’dan Antalya’daki Düden’den ve Manavgat’tan daha büyük olan Kapuz Başı Şelalesi’nin aktığı yerin rakımı ise yaklaşık 700 metredir.

Adana Gezi Rehberi

GECE HAYATI


Daha çok fasıl geceleri tercih edilse de kentte her konseptte eğlence mekanı var
Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Adana, ziyaretçilerine gece hayatı konusunda da azımsanmayacak derecede seçenek sunuyor. Adana’da gece hayatı için tercih edilebilecek mekanların birçoğu Turgut Özal, Gazipaşa ve Baraj Yolu gibi bölgelerde toplanıyor. Adana halkı, gece eğlenmek için genellikle fasılların, canlı müziklerin bulunduğu meyhane gibi mekanları tercih ediyor.
Adana’da bu konuda öne çıkan mekanların birkaçı Lagos Balık Restoran, Rumeli Meyhane, Saki Meyhane, Elem Restoran, Tarihi Kısmet Meyhanesi ve Taşköprü Meyhanesi şeklinde sıralamak mümkündür. Geleneksel Türk tarzı eğlencelerin yanı sıra Adana farklı eğlence mekanlarını da barındıran kentte özellikle öğrencilerin takıldığı mekanlar hem alternatif hem de uygun fiyatlı eğlenme fırsatı sunuyor. Duygu Kafe durağı civarında hizmet veren Beyoğlu, öğrencilerin en uğrak noktaları arasında bulunur. Kitlesinin çoğunlukla öğrenci olması mekanın fiyatlarına da yansıyor. Öğrenci ve bütçe dostu mekanlardan bir diğeri shot içecekleriyle öne çıkan Kampüs’tür.
Adanalıların uygun fiyatlı, kısa uğramalı bir bira içmek için tercih ettikleri mekanlardan bir diğeri de Kütük’tür. Kütük’te sadece şişe bira satılan mekanda fiyatlar ise oldukça ekonomiktir. Ayrıca Şinasi Efendi Caddesi’nde bulunan Brasserie Bomonti, birçok içkiyi müşterilerine keyifli bir ortamda sunuyor. Büyükşehirlerde de bulunan Hayal Kahvesi’nin Adana’da da bir şubesi bulunur ve şehrin en büyük sahnelerinden birine sahiptir.

FESTİVALLER

Kültür ve sanat festivalleri ile tanınan Adana, farklı bir tatil deneyimi sunuyor
Sunduğu tüm çeşitliliğin yanı sıra Adana, yıl içinde birçok festivale de ev sahipliği yapıyor. Bu festivallerden bazılarını ise sizin için derledik.

Uluslararası Adana Film Festivali

1969 yılında ‘Altın Koza Film Şenliği’ adıyla yapılan Uluslararası Adana Film Festivali, 2005 yılı itibarıyla her yıl yapılmaya başlandı. Dünyanın birçok ülkesinden filmlerin sergilendiği, sinema sektörünün önemli isimlerinin ağırlandığı ve Altın Koza ödüllerinin dağıtıldığı festival, her yıl ekim ayının son haftasında gerçekleştiriliyor.

Portakal Çiçeği Karnavalı

2013 yılı itibarıyla her yıl nisan ayının ilk yarısında düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı, bölge halkına baharın gelişini müjdeliyor. Portakal çiçeği kokusu altında açık hava konserlerinin, sokak şovlarının, sergilerin düzenlendiği bu karnavalda ayrıca çeşitli turlarda düzenleniyor.

Adana Lezzet Festivali

İlki 2017 yılı 6 ila 8 Ekim tarihleri arasında yapılan ve ilerleyen dönemlerde Adana’nın en önemli geleneksel festivallerinden biri olma hedefiyle yapılan festivalde zaten mutfağıyla ünlü olan Adana’nın küresel çapta bilinirliliğinin artırılması amaçlanıyor. Üç gün süren festivalde Adana mutfağı ve tarihi ile ilgili birçok sunum ve söyleşiler de lezzet festivalini renklendiren etkinler içine yer alıyor.

Adana Kebap Şalgam Festivali

Asıl olarak ‘Dünya Rakı Festivali’ olarak bilinen Adana Kebap ve Şalgam Festivali her yılın aralık ayının ikinci cumartesi günü yapılıyor. Tarihi Kazancılar Çarşısı’nda Büyük Saat’in etrafındaki on sokak boyunca kurulan masalarda; Adana Kebabı, ciğer gibi lezzetlere şalgam ve rakı eşlik ediyor.Tüm bu festivallerin yanı sıra Adana’da her yıl ocak ayında Çukurova Kitap Fuarı, mart ayı içinde başlayan ve bir ay süren Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali ve ağustos ayı içinde Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri gibi fuar ve festivaller de yapılıyor.

ADANA'DA YEMEK

Adana’da aç kalmanız mümkün değil
Coğrafi İşaretli ürünler kapsamında lezzeti tescillenen Adana Kebabının dumanı her köşe başındaki kebapçı dükkanından yükselir. El emeği soğan salatalarının taze satır seslerinden başlayan, Türkiye’nin en davetkar mutfaklarından biri Adana yemekleri, Hatay ve Gaziantep ile birlikte tüm otoriteler için gastronominin zirvesini oluşturuyor. Adana’nın lezzetleriden bazılarını sizler için derledik.

Adana Kebap

Şüphesiz ki memleketin en meşhur yemeklerinden olan Adana Kebabını yerinde yemek için büyük şans. Adana Kebabının özelliği Torosların kekiği ile beslenen küçükbaş hayvanların iyi etlerinin satırla el kıyılması ile hazırlanır. Adana usulü bol salatalı, zerzavatlı, sınırsız ikramla sunulması ise kebabı yemekten çıkarıp adeta bir şölene çeviriyor.

Adana Lahmacun

Çok meşhur olmasa da yerel mutfağın önemli lezzetlerinden biri de Adana Lahmacunudur. Güneydoğu lahmacunlarına göre daha küçük, Tarsus fındık lahmacuna göreyse daha büyük olan lahmacun, 15 ila 18 santimetre çaplı sunulur. Kıymasının kalitesi ve et bolluğu kadar hamurunun yarı kalın ve yumuşak açılması da lahmacuna ayrı bir lezzet katıyor. Hem leziz, hem de ekonomik olan bu yönteme elbette erişmek kolay değil, olmuyorsa oturun herhangi bir yerde, sadece taze dal maydanoz ve limon eşliğinde tadını çıkarın.

İçli Köfte

Restoranlarda kolay bulunmayan Adana içli köftesinin özelliği haşlanarak yapılmasıdır. Hatay içli köftesi kızartılır, Adana’nın içli köftesinin özelliği, dışında ince bulgurun et ve genelde cevizle hazırlanmasıdır. İçine soğanla kavrulmuş kıyma, baharat ve yağdan başka bir yer girmeyen İçli Köfte, dışının inceliği, içinin doluluğuyla şaşırtır.

Adana Böreği

Elde açılan oldukça ince ıslak hamurların, havada çevrilerek iyice inceltilmesi ve sarılarak kol böreği kıvamına getirilmesiyle hamuru hazırlanan Adana Böreği, kaliteli iç malzemelerin hamurun içine konulmasıyla yapılır. Adana’ya yolunuz düştüğünde herhangi bir yerde en belki konakladığınız yere en fazla 500 metre mesafede bulabileceğiniz börekçilerin birinde bu lezzeti mutlaka deneyin. Denemek için karışık tabak isteyebileceğiniz Adana börekleri, kıymalı, peynirli ve nadiren patatesli olarak servis edilir.

Humus

Aslen bir Arap mezesi olan humus muazzam bir lezzettir. Adana’nın pastırmalı, sucuklu sıcak humusu ise diğer humus çeşitlerinden birçok yönüyle ayrılır. - 01/10/2018Yurt genelinde yaygın olan bumbar (mumbar) benzeri bu ürün tamamen Adana’ya özgüdür. Acı biber turşusu ile ikram edilen bumbar, sakatat sevenler için bulunmaz bir nimettir. Özellikle alkol sonrası da şahane bir ‘munchies’ olarak da değerlendirilebilir. Mumbar hayvan bağırsağının pirinç, et ve baharat karışımı ile doldurulup, bağlanması ve haşlanması ile yapılır.Bici bici: Kentin en yerel tatlısı olan bici bici, Adana’nın sıcak günleri için pratik, yerel bir serinleticidir. Nişastadan yapılan su muhallebisi kıvamında son derece vasat bir tatlımsının, bici suyu denilen kimyasalla renklendirilmesi, basit bir aparatla elde kıyılan buzla soğutulması ile hazırlanır. Gül suyu, pudra şekeri ile tatlandırılarak, servis edilir. 

Sonuçları sırala:

Otel Seyhan
Adana Türkiye

0 görüşler

Otel Seyhan; Bölgenin 5 yıldızlı otellerinde olup müşteri odaklı hizmet politikası, sıcak kliması ve merkezi konumuyla siz konuklarını bekliyor. otelde

ortalama fiyatı400TL SEÇİN