TatilCity.NETTatilCity.NET

Adıyaman Gezi Rehberi

Adıyaman Gezi Rehberi

Dünyanın sekizinci harikası olarak adlandırılan Nemrut Dağını da kapsayan Adıyaman, bu yönüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en çok turist çeken illerinden biridir. Orta Fırat Bölümü’nde bulunan Adıyaman il merkezinin kuzeyinde Gerger ve Çelikhan ilçeleri yer alır, batısında ise Besni ve Gölbaşı bulunur. İlin kuzeyinde Doğanşehir, Yeşilyurt ve Pütürge ilçeleriyle Malatya; batısında Pazarcık ilçesiyle Kahramanmaraş; güneybatısında Araban ilçesiyle Gaziantep; güneydoğusunda Siverek, Bozova, Halfeti ve Hilvan ilçeleriyle Şanlıurfa; doğusunda ise Çüngüş ve Çermik ilçeleriyle Diyarbakır ili vardır.
Güneydeki Arap yarımadasından kuzeydeki Toros sıradağlarına doğru devam eden Arap çöllerinin bittiği yerde bulunan Adıyaman, Toroslar’ın eteklerinde verimli topraklara sahip bir ildir. Eski yıllarda tarihçilerin “Verimli Ayça” adını verdikleri bu topraklar, kuzeyden Arap çöllerini bir ay gibi sararlar. Üç büyük kıtadan (Asya, Afrika ve Avrupa) gelen ticaret kervanlarının yolları bu bölgeden geçtiği için binlerce yıldır burada ticaret hayatı canlıdır. Tarih boyunca onlarca ticaret şehrinin doğduğu bu topraklar, aynı zamanda birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Verimli Ayça’nın en üst sınırını meydana getiren Adıyaman, coğrafyasının uygun olmasından dolayı tarih boyunca medeniyetlerin vücut bulduğu bir bölge olmuştur.

TARİH

Defalarca el değiştiren verimli bölge; Adıyaman
Coğrafi özelliklerinin uygunluğu ve ticaret kervanlarının kesiştiği bir bölgede olması nedeniyle Adıyaman’ın tarihi çok eski zamanlara dek uzanmaktadır. İl sınırları içinde çok sayıda tarihi şehrin kalıntısı vardır, hatta bu kalıntıların bazıları Adıyaman ili sınırları içinde tarihte büyük uygarlıkların hüküm sürdüğünün de kanıtı olarak kabul edilmektedir. Adıyaman’ın da içinde bulunduğu coğrafya, Hitit İmparatorluğu’nun ve Kargamış Hitit Krallığının bir tapınağı olma yönüyle de dikkat çekmektedir. Tarihte defalarca kez el değiştiren bölgede; Mitanniler, Samiler, Babilliler, Asurlular, Medler, Persler, Filip Oğlu İskender, Selevkaslar, Romalılara tabi Kommagene Krallığı, Bizans, Suaniler, Müslüman Araplar ve Bizanslılar hüküm sürmüştür.
Tarihi kaynaklara göre, Adıyaman birçok savaşa sahne olmuştur. Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve Anadolu Fatihi Selçuklu Kutalmışoğlu Birinci Sultan Süleyman Şah’ın komutanlarından Buldacı Bey bölgeyi ele geçirmişti. 1. Haçlı Seferi’nde kaybedilen bölgeyi, Zengilerden Atabey Nusreddin daha sonra Haçlılardan tekrar aldı. Kısa bir süre Eyyubiler’in eline geçen Adıyaman, 13. Yüzyıl başlarında tekrar Anadolu Selçukluları’nın kontrolüne geçti. Söz konusu yüzyılın sonlarında İlhanlılar ve ardından da Memluklüler bölgede hüküm sürdü. Sultan Yıldırım Bayezid, 1398’de bölgeyi Memluklüler’den aldı; ancak Bayezid, Timur karşısında mağlup olunca bölge Dulkadiroğulları’nın kontrolüne geçti. Yavuz Sultan Selim 1516 yılında bölgeyi yeniden ele geçirerek, Osmanlı Devleti’nin topraklarına dahil etti.
Adıyaman, Osmanlı İmparatorluğu’nda Samsad merkez olmak üzere Dulkadir (Maraş) eyaletine (beyliğine) bağlı bir vilayet (sancak) oldu. Tanzimattan sonra ise Malatya sancağının 5 kazasından biri haline getirildi. Yakın tarihte, 1955’te Malatya’dan ayrılarak, 4 ilçesi ve merkeziyle birlikte yeni bir il halini aldı. Daha sonraki hükümetler döneminde ise Adıyaman’ın ilçelerinin sayısı artırıldı.

İLÇELER

Adıyaman’ın zengin tarihi, ilçelerinde gizlidir

Besni

Kuzeybatı ve batısında Gölbaşı, doğusunda ve kuzeydoğusunda Adıyaman il merkezi, güneyinde Gaziantep ve Şanlıurfa, güneybatısında ise Kahramanmaraş yer alır. Adıyaman’a uzaklığı 44 kilometre olan Besni'nin batısı dağlarla çevrilidir. Kuzeydoğu ve güneybatı yönüne devam eden bu dağlar, Besni’nin batı tarafında alçalmaya başlar ve platoya dönüşür. İlçe tarihte pek çok farklı isimle bilinir, bunlar; Behisni, Bihisni, Besne, Behesna, Behisti şeklindedir. Eski zamanlarda Halep ticaret yolu üzerinde bulunması nedeniyle savunmaya elverişli bir yapıya sahipti ve bu özelliğinden dolayı inşa edilen Besni Kalesi’yle her dönem ilgi çekmeye devam etti. "Cennete Eş" anlamına gelen Bethesna, Bihicti, Bisni gibi isimlerle adlandırılan Besni, yetiştirdiği çok sayıda alim ve şairle de dikkat çeken bir ilçedir. Dulkadiroğulları'nın Osmanlı İmparatorluğu’na katılması ile birlikte, 1521 yılından sonra Besni, Malatya vilayetine bağlı bir ilçe haline getirilmişti. Cumhuriyetin ilk yıllarında da Malatya'ya bağlı bir ilçe olan Besni, 1926 yılında Gaziantep’e bağlı bir ilçeyken, nihayetinde Adıyaman'ın ilçesi oldu.

Gölbaşı

Adıyaman’ın büyük ilçelerinden olan Gölbaşı’nın doğusunda Malatya’nın Doğanşehir ile Adıyaman’ın Tut, batısında Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ve Pazarcık, kuzeyinde yine Kahramanmaraş’ın Nurhak, güneyinde ise Adıyaman’ın Besni ilçeleri bulunur. 2 bin 500 metre yükseklikteki görkemli Akdağ ile güzel bir manzara sunan Gölbaşı’nın ayrıca Meydan ve Borik isimli iki dağı daha vardır. İlçe adını, hemen yanı başında bulunan gölden almıştır. Gölbaşı gölünün güneybatısına kurulan ilçe, Adıyaman’a 62 kilometre uzaklıkta olup, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’yu, Doğu Anadolu’ya bağlayan kavşakta bulunduğu için Adıyaman’ın en gelişmiş ilçelerinden biri durumundadır. Gölbaşı’nda yerleşim çok eski tarihlere dayanmaz; zira 1934 yılında demiryolunun bölgeden geçmesiyle bugün ilçe olan köyde yerleşim başlamıştır. Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı bir köy iken, 1958 yılında Adıyaman’ın ilçesi yapıldı.

Tut

Adıyaman’ın Tut ilçesi; Akdağ’ın güneyinde, Güneydoğu Toroslar’ın eteklerinde, dağlık ve engebeli arazi yapısıyla dikkat çeken bir ilçedir. Yayla konumunda bir yapıya sahip olan ilçe, denizden bin 50 metre yükseklikte yer alır. İlçe merkezinin hemen güneyinden Fırat nehrinin kolu olan Göksu ırmağı geçer. Yakın zamanda, 09 Mayıs 1990 tarihinde, Adıyaman’ın Besni ilçesinden ayrılarak ilçe yapılmıştır. İlçenin kuzeyinde Malatya’nın Doğanşehir, doğusunda Adıyaman merkez, batısında Gölbaşı ve güneyinde Besni ilçeleri bulunur. İlçenin tarihi oldukça eski tarihlere uzanır. Kaşlıca ve Sürmen bölgesinde çokça tarihi eser vardır. Ermiş Dere Kalesi ve Sürmen’de konut kalıntıları, çeşitli yatak yerleri ile eski mezarlar bulunur. Ermiş derenin kayalık bölgelerinde dikkat çeken su arkı ve Kaşlıca yönündeki Gül arkı, bölgenin tarihte yüksek nüfusa sahip bir yerleşim yeri olduğunun kanıtıdır. Göksu ırmağının üzerindeki eski Vijne Köprüsü de tarihte kervan katarlarının üzerinden geçtiği bir köprü olarak bugün halen varlığını sürdürmektedir.

Gerger

İlçe, tümüyle dağlık bir bölgede bulunduğu için değişken özellikler gösterir. Adıyaman il merkezinin kuzeydoğusunda bulunan ilçenin kuzeyinde Malatya’nın Pütürge, doğusunda Diyarbakır’ın Çüngüş ve Çermik ile Şanlıurfa’nın Siverek, güneyinde Kahta ve batısında Sincik ilçeleri yer alır. Gerger’in güney ve doğu sınırını Atatürk Barajı belirler. 770 metre rakıma sahip olan ilçenin en yüksek yeri, 2 bin 250 metre ile Kımıl Dağı’dır. Ayrıca Kürdek, Hacı ve Bazı dağlarına ev sahipliği yapan Gerger; Çet, Kürdek, Ovacık, Kımıl ve Beyaz Çeşme yaylalarına sahiptir. İlçede yer alan Kara göl, Güngörmüş ve Gürgenli köyleri arasında bulunur. Eskikent köyünün kuzeyinde bulunan Murfan mağaraları turistik bir öneme sahiptir. Gerger, Adıyaman il merkezine 105 kilometre uzaklıkta bulunur.

Samsat

Adıyaman’ın güneydoğu bölgesinde yer alan Samsat ilçesi, güneye doğru eğimlerle alçalan bir ova görünümü sunar. İlçenin batısında, doğusunda ve güneyinde Atatürk Barajı, kuzeyinde Kahta yer alır. Atatürk Barajı yapıldığında sular altında kalan ilçe, 1988 yılında taşınarak bugün bulunduğu bölgeye getirilmiştir. İlçe taşındıktan sonra Atatürk Barajı’nın kıyısında üç tarafı sularla çevrili bir yarım ada haline gelmiştir. Rakımı 610 metre olan ilçenin Adıyaman il merkezine uzaklığı 47 kilometredir.

Sincik

Adıyaman il merkezinin 70 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ilçenin kuzeyinde Malatya, kuzeydoğusunda Malatya’nın Pütürge ilçesi, doğusunda Adıyaman’ın Gerger, güneyinde Kahta, güneybatısında Adıyaman il merkezi ve batısında ise Çelikhan ilçeleri yer alır. Rakımı bin 325 metre olan Sincik, dağınık ve dağlık bir coğrafyaya sahiptir. Güneyden kuzeye doğru ilçenin rakımı yükselir. Güneydoğu Toroslar’ın güney kesimindeki dağ ve tepelerden meydana gelir. Milattan Önce 69 ile Milattan sonra 72 yıllarında bu bölgede kurulan Kommagene Krallığı’nın ardından ilçe ve yakınına; Romalılar, Bizanslılar sonra Selçuklular ve Osmanlılar hakim olmuşlardır. Daha önce Malatya’nın bir nahiyesi olan Sincik, 1954’te Adıyaman’ın il olması ile birlikte Kahta’ya bağlı bir köy haline, ardından 1990 yılında da ilçe haline getirildi.

Çelikhan

Adıyaman ile Malatya arasındaki Güneydoğu Toroslar’ın devamı niteliğindeki yüksek dağların arasına kurulan Çelikhan, denizden yüksekliği bin 388 metre olan bir ilçedir. Dağlık ve engebeli yapıya sahip olan ilçenin en yüksek dağı, 2 bin 700 metre rakıma sahip Akdağ’dır. İlçenin doğusunda Adıyaman’ın Sincik, batısında Malatya’nın Doğanşehir, güneyinde Adıyaman il merkezi ve kuzeyinde ise Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi bulunur. 1954 yılında Besni, Gerger, Gölbaşı ve Kahta ilçeleriyle birlikte kurulan Adıyaman iline bağlanan Çelikhan, Adıyaman’a 56 kilometre mesafe uzaklıkta yer alır. Çelikhan’da turistik açıdan dikkat çeken yerler; Yüzen Adalar, Beypınarı Mesire Yeri, Zerban, Pınarbaşı beldesinde bulunan Havşeri ve Mestan suları ile Recep Çayı, Jari Yaylası ve Koyun Pınarı’dır.

Kahta

Cumhuriyetin ilk zamanlarında, eski Kahta’nın 26 kilometre uzağındaki yerine taşınan ilçenin ilk yerleşim yeri bugünkü Kocahisar köyünde bulunuyordu. Kahta’nın kuzey bölgesi dağlıktır, ancak güney bölümü ova şeklindedir. Rakımı 750 metre olan ilçenin adı Pers dilinde “Dağın Eteği” anlamına gelir. Kahta, Kommageneliler’den önce Persler’in kontrolündeydi. Yüksekliği 2 bin metre civarındaki dağlarla çevrili olan ilçe, Adıyaman il merkezinin 33 kilometre uzağında bulunur. Adıyaman il merkeziyle Gerger, Samsat, Sincik ilçeleri ve Şanlıurfa iliyle Malatya iline komşu olan Kahta’nın doğu ve güneydoğu kesimindeki sınırını Atatürk Baraj’ı çizer.

ULAŞIM

Havalimanında günlük İstanbul ve Ankara uçuşları mevcut

Karayolu

Gölbaşı, Adıyaman’ın bağlantılarının en yoğun olduğu ilçedir. İlçe, Akdeniz Bölgesi’ni Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayan ana yola sahiptir. Yanı sıra Adana, Mersin, Antalya, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, İzmir, Afyon, Uşak, Konya, Diyarbakır, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş, Kayseri ve Şanlıurfa illerine Adıyaman’dan her gün otobüs seferleri mevcuttur.

Havayolu

Adıyaman ve Kahta arasında yer alan Adıyaman Havalimanı, il merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunur. Adıyaman Havalimanı’ndan Ankara ve İstanbul’a günlük uçuşlar vardır. Öte yandan Gaziantep Havalimanı ve Şanlıurfa GAP Havalimanı en yakın havalimanlarıdır.

Demiryolu

Demiryolu, Adıyaman il merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Gölbaşı ilçesinin içinden geçer.

Gezi RehberiAdıyaman Gezi Rehberi

SPOR

Doğa sporları için uygun coğrafya

Adıyaman’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından futbol, basketbol, hentbol, voleybol, yüzme, güreş, karate, judo, atıcılık ve avcılık, bilardo, atletizm, bisiklet, yelken, satranç, su altı sporları, vücut geliştirme alanlarında yarışmalar yapılıyor.
Yamaç Paraşütü: Nemrut Dağı Milli Park alanında farklı noktalarda yılın belli zamanlarında yamaç paraşütü etkinlikleri yapılıyor.
Akarsu Turizmi: Mart, nisan ve mayıs aylarında Cendere köprüsünden Atatürk Barajı’na doğru yaklaşık 10 kilometrelik mesafede rafting yapılabiliyor.
Dağ-Doğa Yürüyüşü: Nemrut Dağı Milli Park alanında doğa yürüyüşleri yapılabilecek alanlar mevcuttur.
Olta Balıkçılığı: Atatürk Barajı’nda; Azaplı, İnekli, Gölbaşı, Çataltepe ve Dot göletlerinde sazan ve yayın balığı gibi türleri bulmak mümkündür.
Alev Arslan

Hakkımda Alev Arslan

1981 yılında Sivas'ta doğdu. Balıkesir Üniversitesi İthalat İhracat bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümüne devam etti. Birçok sektörel yayının yanı sıra ulusal gazetelerde muhabirlik yaptı. Bölgesel radyolarda program yapımcılığını, TV kanallarına taşıdı. Halen ulusal bir gazetede editör olarak görev yapıyor. Tarım ve hayvancılık alanında özel bir WEB sitesinde editörlük yapan Arslan, doğayla yakından ilgileniyor. Bu zamana kadar birçok STK içinde aktif çalışma yürüten Arslan, Türkiye'de tarım politikaları, toprak, bitkisel üretim, kuraklık, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve iklim değişikliği üzerine araştırmalar yapmaya ve bu başlıklar altında üretmeye devam ediyor.
Tüm Yazılarım

Adıyaman Gezi Rehberi

Dünyanın 8’inci harikası Nemrut

Dünyanın sekizinci harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı’na sahip olan Adıyaman, çok eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihinin yanı sıra doğasıyla da göz kamaştıran güzelliklere sahip Adıyaman, ayrı ayrı ele alınması gereken birçok güzelliğe sahip.

Nemrut Dağı

Kahta ilçesi sınırları içinde bulunan 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı, yamaçlarında hükümdarlık sürmüş olan Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını sunmak için yaptırdığı mezarı, heykelleri ve eşsiz manzarası ile Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisi olarak kabul ediliyor. Nemrut Dağı’ndaki anıtsal heykeller; doğu, batı ve kuzey teraslarında yer alır. Doğu terası kutsal merkez olarak kabul edilir ve bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunur. Yüzlerce yıl boyunca iyi korunmuş olan dev heykeller, kireçtaşı bloklarından yapılmış ve 8 ila 10 metre yüksekliğe sahiptir. Nemrut Dağı’ndaki kral mezarı ise varlığı bilinmekle beraber henüz keşfedilmedi.

Adıyaman Kalesi (Hısn-I Mansur)

Şehir merkezinde bulunan Adıyaman Kalesi, 25 metre yükseklikteki yığma bir höyük üzerine inşa edilmiştir. Adıyaman’da görülmesi gereken yerlerden birisi olan kale, belediye tarafından restore edilmektedir.

Cendere Köprüsü

Cendere Çayı üzerinde bulunan ve bugün itibarıyla halen dünyanın kullanılmaya devam edilen en eski köprülerinden birisi olarak değerlendirilmektedir.

Karakuş Tümülüsü

Kommagene Krallığı döneminden kalan bu tümülüs, kraliyet ailesine ait anıt mezardır. Burası ismini güneydeki sütun üzerinde yer alan kartal heykelinden almıştır. Tümülüsün yüksekliği 9 metredir ve tümülüsün yanında 21 metre yüksekliğine kadar yığılan çakıl taşları ve anıt mezar yer alıyor.

Perre Antik Kenti

Roma Çeşmesi ve 200’den fazla kaya mezarıyla önemli bir turistik yer olan Perre Antik Kenti, 2012 yılının Aralık ayında başlayan çevre düzeni ile turistlerin daha fazla ilgisini çekmektedir.

Oturakçı Pazarı

Kent merkezinde yer alan söz konusu tarihi çarşıda; bölgenin özgün halı, kilim, cicim, çanta ve heybe gibi el emeği göz nuru ürünleri turistik eşya olarak ziyaretçilerine satılıyor.

Çelikhan İçmesi

İlçenin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bu kaynağın karaciğer, mide, safra kesesi ve bağırsak hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Ayrıca böbrek taşı düşürmede ve sağlıklı zayıflamada etkili olduğu belirtiliyor.

Gümüşkaya Mağarası

Adıyaman il merkezinin 40 kilometre güneybatısında, Göksu Nehri kenarında yer alan ve aynı isimle bilinen köyün batısında, kayalardan oyulan tünel şeklinde birbirleriyle bağlantısı olan çok sayıda mağara bulunur. Söz konusu mağaraların Milattan Önce 150 yılında yapıldığı tahmin ediliyor.

Arsemia Antik Kenti

Arsemia’nın en etkileyici kaya kabartmasıdır. I. Antiochos ile Herakles’in tokalaşma sahnesini gösterir. Bu sahnede, tanrı ile kralın eşit olduğu betimlenir. Bu nedenle sahneye deksiosis (tokalaşma) ismi verilmiştir. Söz konusu kabartmada kral, uzun keçe külahı ve doğu kıyafetleri ile Herakles de sopası eşliğinde çıplak olarak görülür.

Gerger Kalesi

Roma döneminde yapılan kale, Fırat vadisine hakim bir tepe üzerinde yer alır. Selçuklu ve Osmanlı zamanlarında surlar, kale kapıları ve Tonozlu yapı grupları eklenerek kullanıldı. Burada Gerger Kanyonu'nu görmeyi unutmayın.

Yeni Kale

Oldukça ilgi çekici bir yapıya sahip olan bu tarihi kalıntı, Adıyaman’ın Kâhta ilçesine bağlı Kocahisar köyünde yer alıyor. İlk yapılışı Kommagene Krallığı’na kadar uzanan söz konusu kalenin bugünkü şeklinin Memluklular döneminden kalma olduğu saptanmıştır.
Alev Arslan

Hakkımda Alev Arslan

1981 yılında Sivas'ta doğdu. Balıkesir Üniversitesi İthalat İhracat bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümüne devam etti. Birçok sektörel yayının yanı sıra ulusal gazetelerde muhabirlik yaptı. Bölgesel radyolarda program yapımcılığını, TV kanallarına taşıdı. Halen ulusal bir gazetede editör olarak görev yapıyor. Tarım ve hayvancılık alanında özel bir WEB sitesinde editörlük yapan Arslan, doğayla yakından ilgileniyor. Bu zamana kadar birçok STK içinde aktif çalışma yürüten Arslan, Türkiye'de tarım politikaları, toprak, bitkisel üretim, kuraklık, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve iklim değişikliği üzerine araştırmalar yapmaya ve bu başlıklar altında üretmeye devam ediyor.
Tüm Yazılarım

Adıyaman Gezi Rehberi

Gece Hayatı


Gece hayatı zayıf, festivaller artıyor
 Hareketli bir gece hayatına sahip olmayan Adıyaman’da, bazı restoranlarda yemek yemek ya da ev misafirliklerine gitmek ağırlıklı olarak tercih edilir. Müzik dinlemek için bazı kafelerin olduğu ilde, haftanın belli günlerinde canlı müzik dinlenebilen yerler mevcuttur

FESTİVALLER

Adıyaman Arsemia Müzik Festivali

Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Filarmoni Orkestrası Derneği tarafından her yıl haziran ayında organize edilen bir festivaldir.

Uluslararası Nemrut Kommagene Festivali

Geleneksel hale getirilen festival her yıl haziran ayı sonunda Nemrut ve Kahta bölgesinde organize edilir. Turizmle ilgili konferansların düzenlendiği festivalde, Nemrut’ta Kral Antiochos’un hayatı canlandırılır. Yanı sıra Nemrut Dağı’nda balon ve motorlu yamaç paraşüt uçuşları ile Atatürk Barajı’nın Kahta kıyısında su sporları yarışı düzenlenir.

Eğitim ve Kültür Festivali

Adıyaman’ın Besni ilçesinde eylül ayında yapılır. ‘Eğitim bayramı’ olarak düzenlenen festivalde, eğitimle ilgili çok sayıda etkinliğe yer verilir.

Zerban Şenlikleri

Çelikhan’da Alevi nüfus tarafından kutsal sayılan Zerban Suyu çevresinde, her yıl temmuz ayında yapılır. Şenlik şeklinde Kürtçe ve Türkçe türkü ve şarkılarla yapılan festivalde kardeşlik, barış ve beraberlik temaları işlenir.

YEMEKLER

Çiğköftesi meşhur, yöresel yemekleri ilgi çekici

 Büyükşehirlerde çiğköftesi ile dikkat çeken Adıyaman, aslında bunun dışında da çok sayıda yöresel yemeğe sahiptir. Damak tadına hitap eden yemekler, turistlerin sürekli ilgisini çekmektedir.

Çiğ köfte

Sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde çiğ köfte denilince ilk akla gelen il Adıyaman’dır. Bolca çiğ köfte ustası yetiştiren Adıyaman, o ustaların da öğrencileriyle yöresel bir lezzeti her yere taşımaktadır.

Meyir çorbası

Meyir çorbası; nohut, dövme, patlıcan ve soğanla yapılan, Adıyaman’ın meşhur çorbasıdır. Çorbanın ana malzemesi ise yoğurttur.

Yarpuzlu köfte

Kuşbaşı şeklinde doğranmış kuzu eti, dana kıymanın yanı sıra bir çeşit yabani nane olan yarpuz, nohut ve bulgur ile yapılan yemek, özellikle kalabalık sofralardaki ikramlardan biridir.

Kavurmalı Hıtap

Bol kavurma ve baharat ile yapılan ve iç harcın hamurla karıştırılması sonucu elde edilen kavurmalı hıtap, kolayca öğrenilip yapılabilen bir lezzet olarak dikkat çekiyor.

Adıyaman (Besni) tavası

Sebzeler ile yapılan bu tava da Adıyaman’ın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Etlerin; domates, patlıcan, biber, soğan ve sarımsakla pişirilerek büyük bir tava veya tepsilerde sunulmasıyla lezzet buluyor.

Tevenk sarması

Tevenk sarması, bilinen yaprak sarmaları gibi değildir. Bulgurlu iç harcı kullanılan sarma, küçük küçük sarılıp pişirildikten sonra servise hazır hale gelir. Yoğurt ve sos ile lezzeti daha da artar.

Buhara pilavı

Pek çok Anadolu şehrinde olduğu gibi Adıyaman’da da pilav, başlı başına bir yemek olarak yeniyor. Nohut ve kuzu kavurmayla çevrelenen Buhara pilavı, içine katılan baharatla apayrı bir lezzete dönüşüyor.

Adıyaman köftesi

Kendi köftesine sahip olan Adıyaman, farklı ve nefis bir tat sunuyor. Közlenen ve sapları çıkarılmayan patlıcanlar, dana ve kuzu etinin karışımı ile elde edilen kıymayla sarılıyor. Daha sonra ise fırına veriliyor. Gerisi malum.

İçli köfte

Her yerde karşılaştığımız içli köfteden ayrı bir lezzet veren Adıyaman içli köftesi, yapılışıyla kendisini hemen gösteriyor. Bu köfte; bulgur ve irmik ile hazırlanan hamura kıymalı, soğanlı, maydanozlu karışım konularak elde ediliyor.

Pirpirim Salatası

Semizotuna Adıyaman’da verilen isim olan pirpirim, müthiş bir salata ve cacığa dönüşüyor. Salatası mideye iyi gelen, cacığı ise iştahla yenilen bir Adıyaman klasiği. Deneyen bir daha vazgeçemiyor.

Tene helvası

Yemekleri ile dikkat çeken Adıyaman’ın kendine özgü tatlılarına değinmesek olmaz. Tene helvası; nişasta, pekmez ve tereyağı ile yapılıyor. Ceviz eklenerek servis edilen tatlının lezzeti yedirdikçe yediriyor.

Topak helva

Un, susam, pekmez ve tereyağı ile yapılan topak helvası, ismini şeklinden alıyor. İçerisine konan ceviz ile tadı daha da güzelleşiyor.

Burma Tatlısı

Adıyaman’ın çiğ köftesi gibi burma tatlısı da popüler oldu. Bolca Antep fıstığı veya ceviz ile eşsiz bir lezzete dönüşüyor.

Şıllık Tatlısı

Adıyaman’da yaygın olarak yapılan tatlılardan biri de Şıllık tatlısı. Un ve sütün karıştırılmasıyla hazır hale getirilen ve krep gibi pişirilen hamurun, pekmez ve tereyağı ile yapılan şerbete katılması sonucu elde edilen enfes hali.

Sonuçları sırala:

Hilton Garden Inn
Adıyaman Türkiye

0 görüşler

Hilton Garden Inn ; Adıyaman'ın Merkezinde Hilton konforunu yaşamak isteyenlere konaklama fırsatı veriyor. şehir merkezine yakın , balo ve toplantı salonları, açık havuz, şok duş odası saunası ve enfes lezzetlerin sunulduğu mutfağı sizi bekliyor.

ortalama fiyatı220TL SEÇİN