TatilCity.NETTatilCity.NET

İstanbul Gezi Rehberi

İstanbul Gezi Rehberi

İstanbul Gezi Rehberi


Batıda Çatalca Yarımadası, doğuda Kocaeli Yarımadası'ndan oluşan İstanbul, kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve ortada İstanbul Boğazı ile meydana gelmiştir. İstanbul'u oluşturan yarımadalardan Çatalca Avrupa, Kocaeli ise Asya anakaralarıdır. İstanbul’un ortasındaki İstanbul Boğazı ise iki kıtayı birleştirir. Boğazdaki Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi ve Osmangazi Köprüleri kentin iki yakasını birbirine bağlar. İstanbul Boğazı boyunca ve Haliç'i çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kuruludur.

İSTANBUL TARİHÇE

Üç imparatorluğun paylaşamadığı yorgun İstanbul, yaşlandıkça güzelleşiyor  İstanbul tarihinin, Yenikapı Theodosius Limanı kazılarıyla gün ışığına çıkan Neolitik çağ yerleşimiyle, 8 bin 500 yıl geriye kadar uzandığını ortaya çıkıyor. Bu süreçte kentin geçirdiği kültürel, sanatsal, jeolojik değişim ve kent arkeolojisi  hakkında yeni bir dönemin açılmasına sebep oldu.
Şüphesiz, İstanbul’un tarihi ile ilgili en göze çarpan özelliği; Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi üç evrensel imparatorluğa başkentlik yapmış olmasından kaynaklanıyor.  M.S. 4. Yüzyılda Roma İmparatorluğu çok genişledi. İstanbul, stratejik konumu nedeniyle İmparator Büyük Konstantin tarafından Roma’nın yerine yeni başkent olarak seçildi.
Kent altı yılı aşkın bir sürede yeniden düzenlendi. Surlar genişletildi, tapınaklar, resmi binalar, saraylar, hamamlar ve hipodromlar inşa edildi. 330 yılında yapılan büyük merasimlerle, kentin, Roma İmparatorluğu’nun başkenti olduğu resmen açıklandı. Yakın çağın başladığı dönemde İkinci Roma ve Yeni Roma adları ile anılan kent, ardından  ‘Byzantion’ ve geç devirlerde Konstantinopolis olarak tarihe geçti. Halk arasında ise kentin adı tarih boyunca ‘Polis’ olarak anıldı.
Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğan İstanbul…
Büyük Konstantin'den sonraki imparatorların da şehri güzelleştirme çabalarının devam ettiği yapılan araştırmalardan anlaşılıyor. Kentteki ilk kiliseler de Konstantin'den sonra inşa edildi. Batı Roma İmparatorluğu’nun 5. yüzyılda çökmesiyle İstanbul, uzun seneler Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti oldu. Bizans döneminde yeniden inşa edilen kent, surlarla tekrar genişletildi.
Günümüzdeki 6 bin 492 metre uzunluğundaki muhteşem şehir surları, İmparator Il. Theodosius tarafından yaptırıldı. 6. yüzyılda nüfusu yarım milyonu aşan kentte, İmparator Justinyen idaresinde altın çağ yaşandı. Örneğin günümüze kadar ulaşan Ayasofya, bu dönemin bir eseridir. 726 ila 842 yılları arasında kara bir devir olan Latin egemenliği, 4. Haçlı seferinin 12042’te şehri istilası ile başladı. Tüm kilise ve manastırlar ile abidelere kadar şehir yıllar boyu talan edildi. 1261 tarihinde idaresi tekrar Bizanslıların eline geçen kent, eski zenginliğine tekrar kavuşamadı.
Bağrında yükselen kubbeleri ve camileri ile yine yeniden doğurdu kendini bir kent
İstanbul, 53 günlük bir kuşatma sonrası, 1453'te Türklerin eline geçti. Fatih Sultan Mehmet'in savaş tarihinde ilk defa kullanılan iri boyutlardaki topları, İstanbul surlarının aşılmasının önemli bir sebebi oldu.
Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti buraya taşındı. Ülkenin çeşitli yerlerinden getirilen göçmenlerle şehir nüfusu arttırıldı. Boş ve harap olan şehrin imar çalışmalarına başlandı. Şehrin eski halkına din hürriyeti ve sosyal haklar tanınarak, yaşamlarını sürdürmeleri sağlandı. Fetihten yüzyıl sonra ise Türk Sanatı şehre damgasını vurdu. Kubbeler ve minareler şehir siluetine hakim oldu. 16. Yüzyıl itibarıyla Osmanlı Sultanlarının halife olmalarından kaynaklı, İstanbul tüm İslam dünyasının da merkezi oldu. Sultanların idaresinde şehir tamamen imar edildi, büyüleyici bir atmosfere büründü. Eski akropolde kurulu Sultan Sarayı, Boğaziçi'nin ve Haliç'in eşsiz manzarasına hakim kılındı. 19. yüzyıldan sonra  Batı dünyası ile sıklaşan temaslar sonrası camiler ve saraylar, Avrupa mimarisi tarzında, Boğaziçi kıyılarına inşa edilmeye başlandı. Kısa sürede inşa edilen birçok saray, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin de sembolleri oldu.
Doğunun ve batının en hırçın kadını İstanbul, ‘Cumhuriyet’e yar oldu
Yüzyılın başında, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesine şahit oldu. Osmanlı İmparatorluğu parçalanırken ve iç ve dış düşmanlar kendi payları için mücadele ederken; Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin desteğini alarak, silah arkadaşları ile birlikte, vatan toprağının kurtarılması için mücadeleye girişti. Milletin iradesi ile kazanılan Kurtuluş Savaşı’nı takiben Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bu süreçte, başkentin Ankara'ya taşınması, İstanbul’un önemini değiştirmedi. Bu eşsiz şehir, büyüleyici görünümü ile dünya üzerindeki en önemli kültür, turizm, sanat, finans ve ticaret başkentlerinden biri olmayı  sürdürüyor.

İKLİM ve BİTKİ ÖRTÜSÜ

Dört mevsimin aynı anda yaşanabildiği İstanbul, her mevsim başka güzel
Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Anadolu kara ikliminin etkisi altında bulunan İstanbul, daha çok karma iklim özellikleri taşır. Buna göre, İstanbul’da kışın Akdeniz’den gelen ılık lodosları, Balkanlar üzerinden gelen soğuk veya Karadeniz’den gelen yağışlı havalar izler. Yıllık ortalama sıcaklığı yaklaşık 14 °C dir. Yıllık yağış miktarı ise 720 ila 788 metreküptür.  Yağışların yüzde 40’ı kış, yüzde 20’si ilkbahar aylarında düşer. Yazın yağış daha azdır. Genel anlamda yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve ılık geçen İstanbul’da kar yağışı genellikle 10 günü geçmez.
2 bin 500 bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor
İstanbul ve çevresinin bitki örtüsü Akdeniz bitki örtüsüne benzerlik gösterir. Bölgede en çok görülen bitki makidir. İklimi sebebiyle her çeşit bitkinin yetiştiği İstanbul’da, yayla ve tepeler çıplak değildir. Orman bakımından zengin sayılan İstanbul’da 280 bin hektarlık alan orman ve fundalıktır. İstanbul’un 20 km kuzeyindeki Belgrat Ormanı ise kentin en ünlü ormanıdır.  İstanbul’un iklim ve coğrafya bakımından sahip olduğu konumu sayesinde zengin bir doğal yaşam geliştirdiği görülür. İstanbul genelinde 2 bin 500 bitki türü yaşadığı saptandı. Bu rakam yurt genelinde rastlanan türlerin 1/4'ine denk geliyor. İstanbul'daki bitki türlerinin 200 kadarı çiçekli bitkiler sınıfına giriyor ve bunun da yaklaşık 40'ı endemik türde bitkilerden oluşuyor.
Fakat İstanbul'un endemik bitki türleri doğal alanlarda yaşanan kentleşme, ormansızlaştırma, yanlış ağaçlandırma, hava-su-toprak kirliliği, bilinçsizlik ve yasadışı alım-satım gibi nedenlerle büyük tehlike altındadır. Buna rağmen zengin bitki topluluğuna sahip olan İstanbul’da; şimşir, meşe, çınar, kayın, gürgen, akçaağaç, kestane, çam, ladin ve servi gibi 2 bin 500 bitki türü yetişiyor. Bu bitkilerden bir kısmı bu yöreye özgüdür.
İki kıtaya el uzatan İstanbul Boğazı dünyaya barışı haykırıyor sanki
İstanbul, sahip olduğu yeşil alanlar ve su havzalarıyla kayda değer yaban hayvan nüfusu barındırıyor. Karadeniz ve Ege gibi iki ekosistemi birleştiren İstanbul Boğazı, göçücü gezici balıklar için önemli rotalardan birini oluşturuyor. 1970'li yıllarda İstanbul'u çevreleyen denizlerde yaklaşık 76 balık türüne rastlanırken, bugün itibarıyla bu sayı 20'li hanelere kadar geriledi. Yakın tarihlerde İstanbul'da Boğaz, Adalar ve Anadolu Yakası kıyılarında foklar görülüyordu. Ancak bugün bu canlılar İstanbul’dan tamamıyla kayboldu. İstanbul açıklarında ve bazen Boğaz'da rastlanan tek deniz memelisi yunuslar kaldı.
Martısız İstanbul olmaz…
Kuşlar için de önemli bir göç rotası üzerinde bulunan İstanbul'da, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri etrafında artan kentleşmeye rağmen, halihazırda kuşlar için önemli durak konumundadır. İstanbul’a uğrayan göçücü kuşlar arasında, leylek, alacabalıkçıl, ak pelikan, aynak, boz kaz, atmaca, delice doğan ve mısır akbabası sayılabilir. İstanbul'un yerli kuşları içinde en yaygın olanlarsa güvercinler, martılar, kargalar, serçeler ve kanaryalardır. Özellikle Ada tavşanı İstanbul'a özgü yabani hayvanlardır. Belgrad Ormanı ve Çatalca'daki merkezlerdeyse geyik ve karacalar için koruma alanları oluşturuldu. Kentte yaygın olarak görülen kuş türleri arasında ise; serçe, güvercin, kumru, karga ve kentin simgesi hâline gelen martıları saymak mümkün.

İSTANBUL’UN İLÇELERİ

Her ilçede başka bir güzellik, her güzellikte başka bir İstanbul!

ŞİŞLİ

İstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alan Şişli ilçesi, 25 mahalleden oluşuyor. Doğuda Beşiktaş, kuzeyde ve batıda Kağıthane ve güneyde Beyoğlu ilçeleri ile komşu olan Şişli, Avrupa yakasınıın en hareketli ilçelerinden biridir. Adını ise şişçilikle uğraşan bir aileye ait Şişçilerin Konağı'dan aldığı rivayet edilen ilçede tarihsel olarak önemli adresleri de bünyesinde barındırır. Buna göre ilçede en bilinen yerler; Abide-i Hürriyet caddesi, Zincirlikuyu Mezarlığı, Askerî Müze, Atatürk Müzesi, Bomonti Bira Fabrikası, Şişli Etfal Hastanesi, Darülaceze Cevahir Alışveriş Merkezi, Harbiye Orduevi, Taşkışla Teşvikiye Camii, Saint Esprit Kilisesi, İstanbul Radyoevi, Şişli Camii, İstanbul Hilton Oteli, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Perpa, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı burada bulunur.

SİLİVRİ

Marmara Denizi sahilinde bulunan Silivri, tarım arazileriyle birlikte 860 kilometrekare yüz ölçümüne sahiptir. Doğusunda Büyükçekmece, kuzeyinde Çatalca, batısında Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçeleri ve güneyinde Marmara Denizi bulunuyor. Bugün ilçe merkezi Muratçeşme'nin bir kilometre doğusundan başlayarak Alipaşa yol ayrımına kadar uzanıyor. Silivri'ye bağlı 22 mahalle muhtarlığı ve 13 köy muhtarlığı bulunuyor. Silivri, önemli karayollarının üzerinde bulunmasının yanı sıra Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi merkezlerini de sınırları içinde yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR

2008 yılında Küçükçekmece, Esenler ve Büyükçekmece ilçelerinden ayrılarak ilçe yapılan Başakşehir, kuzeyde Arnavutköy, kuzeydoğuda Sultangazi, doğuda Esenler, güneyde Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar ile batıda Esenyurt ilçeleriyle komşudur. Yüz ölçümü 104.48 kilometrekaredir. Başakşehir’de dokuz mahalle ve bir köy bulunuyor. Ulaşım için Başakşehir-Olimpiyatköy-Kirazlı Metrosu ve İETT otobüsleri kullanılıyor.

BEYLİKDÜZÜ

İstanbul’un en batısında bulunan Beylikdüzü, güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri bulunuyor. Yüz ölçümü 360 kilometrekaredir. Beylikdüzü'ne ulaşım genellikle metrobüs hatları ile yapılıyor. Metrobüs dışında ilçeye Taksim'den ekspres otobüsler ile ulaşmak mümkün. Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu üzerinde yer alması nedeniyle Yenibosna ve Bakırköy’den hareketle Büyükçekmece istikametine giden tüm toplu taşıma araçları ile ilçeye erişim sağlanabilir.

SULTANGAZİ

Sultangazi, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden biridir. 2008 yılında Gaziosmanpaşa'ya bağlı 14, Eyüp ve Esenler'e bağlı birer mahallenin katılımıyla kurulan Sultangazi, kuzey ve doğuda Eyüp'e; güneydoğuda Gaziosmanpaşa'ya; batıda Başakşehir'e ve güneybatıda Esenler ilçesi ile sınırları bulunuyor. Eminönü’nden 36CE ve ya 336C hatlı otobüse binerek ilçeye ulaşılabilir. Yaklaşık 15 dakikada bir otobüs kalkıyor. Sultangazi'nin ortasından geçen T4 tramavayı ile metrobüse yakınsanız Edirnekapı istasyonundan T4 tramvayına aktarma yapabilir.

PENDİK

İstanbul Anadolu yakasında bulunan Pendik; doğuda Tuzla, kuzeyde Sultanbeyli, batıda Kartal, güneyde Marmara Denizine komşu. Yaklaşık 188.8 kilometrekareye sahip bir alanda kurulu olan Pendik’te 7.5 kilometre sahil şeridi bulunuyor. Anadolu’nun İstanbul’a giriş kapısı niteliği taşıyan Pendik’e 34 mahalle beş köy bağlıdır. İstanbul'daki hava ulaşım merkezlerinden biri olan Sabiha Gökçen Hava limanın yanı sıra İstanbul'un en büyük su kaynağı olan Ömerli Barajı da Pendik sınırları içinde yer alır.

BAYRAMPAŞA

Kuzeyde Gaziosmanpaşa, doğuda Eyüp, güneyde Zeytinburnu, batıda Esenler ile çevrili olan Bayrampaşa’nın yüz ölçümü 9.5 kilometrekaredir. 11 mahallesi bulunan Bayrampaşa, il merkezine 11 kilometre mesafededir. İstanbul'un ulaşımı noktasında kayda değer konuma sahip olan Bayrampaşa'ya İstanbul'un her yerinden İETT otobüsleri, halk otobüsleri, metro veya minibüsler ile ulaşabilmek mümkündür.

BEŞİKTAŞ

Avrupa yakasında yer alan Beşiktaş; kuzeyinde Sarıyer, batısında Şişli, güney batısında Beyoğlu ilçeleri ve doğusunda ise İstanbul Boğazı ile komşudur. Çok yüksek bir ilçe olmamasına rağmen sahil kordonunda bulunan mahallelere nisbetle Levent, Etiler, Yıldız gibi mahalleler denizden bir hayli yüksektir. Yüzölçümü 1 bin 520 hektardır. Sahil uzunluğu 8 bin 375 metredir ve boğaz bölgede fazla girintili çıkıntılı değildir.
23 mahallesi bulunan Beşiktaş, il merkezine 13 kilometre mesafededir. İstanbul'un en merkezi ilçelerinden biri olan Beşiktaş, ulaşım konusunda büyük avantaja sahip. Ayrıca Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Avrupa yakasındaki ayakları Beşiktaş ilçesinde bulunur. İstanbul şehir içi toplu taşıma sisteminde büyük paya sahip olan otobüslerin yanı sıra dolmuş ve minibüsler de ilçeye ulaşım sağlamak oldukça kolaydır. Deniz ulaşımı da olan ilçede Beşiktaş İskelesi'nden; Üsküdar, Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nden Kadıköy'e ulaşılabilir. Ayrıca Ortaköy, Arnavutköy ve Bebek iskeleleri ise daha çok gezinti amaçlı boğaz turlarında kullanılıyor. Yine Beşiktaş ile Üsküdar arasında motor seferleri yapılıyor.

KARTAL

İstanbul'un Anadolu yakasında, Marmara Denizi kıyısında, Kocaeli Yarımadası'nın güney batısında bulunan Kartal’a bağlı 20 mahalle bulunuyor. İlçede ulaşım denizyolu, demiryolu ve otoyol ile sağlanıyor. Kurtköy 'de bulunan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na 15 kilometre uzaklıkta olan Kartal’dan aynı zamanda Adalar ilçesine vapur, Yalova iline de deniz otobüsü seferleri yapılıyor. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden otoban ve E-5 karayolu da Kartal'dan geçiyor.  Kadıköy-Kartal arası uzanan Bağdat Caddesi ve Tuzla ile Bostancı arası sahil yolu Kartal'daki diğer karayolu ulaşım seçenekleri arasında bulunuyor.

BAKIRKÖY

Kuzeyinde E-5 karayolu ile Güngören ve Bahçelievler’le sınırı olan Bakırköy, güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Zeytinburnu ilçesi, batısında ve kuzey-batısında ise Küçükçekmece ilçesi bulunuyor. Avrupa yakasının en işlek ilçeleri arasında yer alan Bakırköy, 35 kilometrekare içinde kuruludur. Yanı sıra 15 mahallesi bulunan Bakırköy; hava, demir, deniz ve kara yolu ana hatlarının geçtiği merkez konumundadır.  Sınırları içinde bulunan Atatürk Hava Limanı, E-5 ve TEM otobanı ile canlılığını diri tutan ilçenin güneyinde yer alan Deniz Otobüsleri iskelesi ile birçok noktaya deniz yolu ile ulaşımı sağlanabiliyor.

EYÜP

Avrupa yakasında yer alan ve 1936'da kurulan Eyüp ilçesinin yüzölçümü 242 kilometrekaredir. 21 mahallesi ve yedi köyü bulunan Eyüp, ün Haliç’in iç kesiminde kısa bir sahil şeridi bulunuyor. İl merkezine yedi kilometre mesafede bulunan Eyüp ilçesinin Haliç’ten Karadeniz’e uzanan yönetim alanını İstanbul’dan geçen TEM ve D-100 karayolları bölüyor. Bu yollar ve bunları birbirine bağlayan iki aks kentsel alanın da sınırlarını oluşturuyor.

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa, doğuda Eyüp; kuzeyde Sultangazi; batıda Esenler ve Bayrampaşa; güneyde Zeytinburnu ile komşudur. Yüz ölçümü 11.67 kilometrekaredir. İl merkezine 16 kilometre olan Gaziosmanpaşa’ya ulaşım İETT otobüsleri, Halk otobüsleri ve minibüslerle sağlanıyor.

ADALAR

İstanbul'un güneyinde yer alan Adalar, takımadadan meydana geliyor. Takımadada dördü meskûn, toplam dokuz ada bulunuyor.  Adalar’a bağlı köy ya da belde yoktur. Marmara Denizi'yle çevrili olan adalara ulaşım, düzenli vapur seferleriyle gerçekleştiriliyor. Tarih ve doğa turizmi açısından kayda değer önem taşıyan Adalar’ın beş tane mahallesi bulunuyor. Adalar'ın İstanbul'a uzaklıkları ise; en yakın Kınalıada, en uzak Tavşanadası olmak üzere yaklaşık 13.5 deniz mili arasında farklılık gösteriyor. Her gün karşılıklı olmak üzere şehir hatları vapurları ile Kabataş-Kadıköy-Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada ve Bostancı-Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada sefer düzenleniyor. Ayrıca, İstanbul Deniz Otobüsleri ile de Kabataş-Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada-Bostancı seferleri bulunuyor.

ZEYTİNBURNU

Güneydoğu’sunda Sapanca Yarımadası’nın Marmara Denizi’ne bakan yamaçlarının denizle birleştiği noktada bulunan Zeytinburnu; doğusunda Fatih, batısında Bakırköy ve Güngören, kuzeyinde Bayrampaşa, Eyüp, güneyinde ise Marmara Denizi ile komşudur. Bizans Surları, Erikli Baba Türbesi, Yenikapı Mevlevihanesi, Kazlıçeşme, Merkezefendi Camii Türbesi ve Çilehanesi, Dikilitaş, Derya-i Ali Baba Türbesi, Seyit Nizam Camii ve Türbesi, Belediye Hizmet Binası Zeytinburnu'nda bulunan ve yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi yapılar içinde bulunuyor. İlçeye, İstanbul'un birçok noktasından kolaylıkla ulaşmak mümkün.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler ilçesi; batıda Küçükçekmece, güneyde Bakırköy, kuzeyde Bağcılar ve doğuda Güngören ilçeleriyle komşudur. İlçenin batı sınırı Ayamama Deresi, doğu sınırı ise Çırpıcı Deresi belirliyor. İlçe, denize doğru uzanan derelerin oluşturduğu vadi ve tepeler üzerinde yükseliyor. 11 mahallesi bulunan Bahçelievler, il merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İlçeye metro, tramvay hattı, metrobüs, ayrıca birçok İETT ve Özel Halk otobüsleri ile minibüs hatları ile ulaşım sağlanabiliyor.

ÜMRANİYE

Marmara Bölgesi, İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Ümraniye ilçesi, depreme karşı sağlam bir zemin üzerine kuruludur. Nüfus açısından İstanbul’un 39 ilçesi arasında üçüncü sırada yer alan Ümraniye’nin doğusunda Sancaktepe, güneyinde Ataşehir, batısında Üsküdar, kuzeyinde Çekmeköy ve Beykoz ilçeleri yer alıyor. Ümraniye’nin denizden yüksekliği 120 metre olup, doğuda Yukarı Dudullu kısmında 180 metreye kadar çıkıyor. Toplam 35 mahallesi bulunan ilçenin, ulaşımı Üsküdar ve Çekmeköy yönlerinden İETT otobüsleri ve minibüsler üzerinden yapılıyor.

GÜNGÖREN

1992 yılında Bakırköy'den ayrılarak kurulan Güngören, İstanbul'un en küçük ilçelerinden biridir. Daha önce yalnızca birkaç köyden oluşan Güngören, Balkanlardan aldığı göçle, daha sonra iç göçlerle büyüdü. İlçenin batısında Bahçelievler ve Bağcılar; doğusunda Esenler ve Zeytinburnu; güneyinde Bakırköy ilçesi bulunuyor. İl merkezine uzaklığı 11kilometre olan ilçede, belediyeye bağlı 11 mahalle yer alıyor. Ulaşım ise İETT otobüsleri ve minibüsler ile sağlanıyor.

ESENYURT

İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Esenyurt’un yerleşim yeri Marmara bölgesinin Trakya alt bölgesinde ve İstanbul Metropolitan alan sınırları içinde bulunuyor. İlçenin doğusunda Küçükçekmece Gölü, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde Hoşdere köyü ve TEM Karayolu, güneyinde Firuzköy ve E-5 Karayolu bulunur. Yüz ölçümü 18.51 kilometrekare olan Esenyurt’a bağlı 21 mahalle mevcut. İl merkezine 36 kilometre mesafede olan ulaşım İETT otobüsleri ve minibüsler ile sağlanıyor.

FATİH

İstanbul’un küresel anlamda öne çıkmasında kayda değer rol oynayan Fatih, İstanbul kent kimliğinin oluşmasında da etkili oldu. Tarihi Yarımada olma özelliği ve kültürel birikimi ile önemli kentsel mekanların başında gelen Fatih, kuzeyde Eyüp ilçesi, kuzeydoğu’da Haliç, güneyde Marmara Denizi, batıda Zeytinburnu ve kuzeybatıda Bayrampaşa ilçeleri ile çevrilidir. 57 mahalleden oluşan ve yedi tepe üzerine kurulmuş olan ilçe, şiirlere konu olan birçok tarihi mimariyi sınırlarında barındırır. Bu kapsamda; Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Çemberlitaş, Nuriosmaniye Camii, Beyazıt Camii, Üniversite ve Süleymaniye, Fatih Camii, Yavuz Selim Camii, Mihrimah Sultan Camii, ve Kocamustafapaşa semtinin bulunduğu tepelere ev sahipliği yapan Fatih’e ulaşım üç cadde üzerinden yapılıyor.

KADIKÖY

Merkeze uzaklığı 24 kilometre olan Kadıköy, İstanbul Anadolu yakasının en hareketli ilçesidir. İstanbul ilinin ortalarına, Boğaz’ın Marmara ağzının doğusunda yer alır. Doğusunda Maltepe ilçesi, batısında İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi, kuzeyinde Üsküdar ve Ataşehir ilçeleri, güneyinde Marmara Denizi bulunur. Toplam 21 mahallesi bulanan Kadıköy ise altı tepe üstüne kuruludur. Bu tepeler doğudan batıya doğru Göztepe, Fikirtepe, Acıbadem, Altıyol, Cevizlik, Koşuyolu’dur. Kadıköy ilçesi Türkiye ve kent ulaşımı açısından kayda değer konuma sahiptir. Anadolu'daki çeşitli merkezleri İstanbul'a ve kent içindeki çeşitli semtleri de birbirine bağlayan konumda olan Kadıköy, İstanbul'un ilk demiryolu hattı istasyonu Haydarpaşa Garı da Kadıköy sınırlarındadır. İlçedeki vapur iskeleleri Haydarpaşa, Kadıköy ve Bostancı’da düzenli seferler düzenlenir. Ayrıca Kadıköy ve Bostancı'daki deniz otobüsü iskelelerinden bölgenin çeşitli semtlerine seferler yapılıyor.

ÜSKÜDAR

Marmara Denizi ile Boğaz sularının birleştiği yerde Kocaeli Yarımadası'nın ucunda Kadıköy, Beykoz ve Ümraniye ile sınırı olan Üsküdar, iki yakası tepelerden oluşan vadi içinde kuruludur. İlçenin yüz ölçümü 36 kilometrekaredir. Turizm açısından önemli merkezlerinden birini olan Büyük Çamlıca Sefa Tepesi ve Küçük Çamlıca Tepesi Üsküdar sınırları içinde yer alır. Anadolu Yakası'nda konumlanan ilçenin İstanbul ulaşımında kilit noktalardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

SULTANBEYLİ

3 Haziran 1992 tarihinde ilçe olan Sultanbeyli, İstanbul’un Anadolu yakasında bulunuyor. Yüz ölçümü 35 kilometrekaredir. İstanbul’un en yüksek dağı Aydos Dağı ile Teferrüç Dağı arasında bulunan TEM karayolu ilçenin ortasından geçer. Sultanbeyli ilçesinin kuzeyde, güneyde ve batıda Kartal İlçesi’ne bağlı Paşaköy, Sancaktepe ilçesine bağlı Samandıra ile doğuda Pendik İlçesine bağlı Kurtköy ile komşudur.  Halihazırda 15 mahallesi bulunan  Sultanbeyli il merkezine 37 kilometre mesafededir.

MALTEPE

Maltepe, Marmara Denizi'ne kıyısı olan, Anadolu yakasında yer alan ilçelerimiz arasında bulunur. Kadıköy, Kartal , Sancaktepe ve Ataşehir ilçeleriyle sınır olan Maltepe İstanbul'un 10. büyük ilçesidir. Yüzölçümü 278 kilometrekaredir. İl merkezine 32 kilometre mesafededir. Maltepe’ye bağlı 18 mahalle bulunur. Maltepe’ye ulaşım demiryolu ve karayolu ile yapılabilir. Kadıköy Kartal metrosuyla da ulaşım sağlanabilir.

BAĞCILAR

İstanbul ilinin Avrupa yakasında, yer alan Bağcılar, Edirne-Ankara arasında bulunan Türkiye´nin en önemli Otobanı olan E-80 (TEM) otoyolunun 0-2 güzergahı ile bu güzergahın D-100 (eski E-5) Otoyolunun, güneybatı ve kuzey-doğu bağlantıları arasında yer alır.  Bu yönüyle bir geçiş noktası olan Bağcılar batıda Küçükçekmece, kuzeyde askeri arazi ve Esenler, doğuda Güngören, güneyde ise Bahçelievler ilçeleri ile çevrilidir. 22 mahallesi bulunan ilçenin merkeze uzaklığı ise 20 kilometredir.

SANCAKTEPE

Sancaktepe, İstanbul’un Anadolu yakasında yer alır. Kuzeyinde Çekmeköy, güneyinde Kartal ve Maltepe, doğusunda Sultanbeyli ve Pendik, batısında ise Ümraniye ve Ataşehir ilçeleri bulunur. Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan beldelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Sancaktepe, 18 mahalle ve bir köyden oluşur. Havza niteliği taşıması nedeniyle son derece hassas bir yerşeim olan ilçede Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan bağlantıları, TEM otoyolu ve TEM-Kartal bağlantı yolunun sağladığı ulaşım olanakları nedeniyle ulaşım oldukça kolaydır.

ŞİLE

İstanbul'un kuzeyinde, bir yüzü Karadeniz’e bir yüzü ormana dönük yerleşim yeridir. İstanbul’un hemen yanı başında olağanüstü doğal ve kültürel değerlerini günümüze aktaran büyüleyici bir ilçedir. Türkiye'nin kuzeybatısında, Kocaeli yarımadasının Karadeniz kıyısında yer alan Şile, Çatalca ve Silivri'den sonra İstanbul'un üçüncü büyük ilçesidir. Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara bölgesinin ise kuzeydoğusunda, Kocaeli yarım adasının Karadeniz kıyısında bulunur. İstanbul'a uzaklığı 55 kilometredir. Yaz aylarında şehre yakınlığı sayesinde insanların hafta sonlarını geçirmek için tercih ettiği bir yerleşimdir.

SARIYER

Sarıyer, Avrupa yakasının en kuzeydeki ilçesidir. Yerleşimin kıyı şeridi boyunca yoğunlaştığı Sarıyer’de birçok tarihî semt bulunur. Doğusunda ve kuzeyinde köy yerleşimleri bulunur. 2. Boğaz köprüsünün ilçeden geçmesiyle, ilçenin büyümesi ivme kazandı. Kuzeyinde Karadeniz; doğusunda İstanbul Boğazı; batısında Eyüp; güneybatısında Şişli; güneyinde Beşiktaş ilçeleriyle çevrilidir. Sarıyer’e bağlı 28 mahalle ve sekiz köy vardır. Merkeze 25 kilometre uzaklıktadır. Sarıyer’de deniz ve kara yolları ile ulaşım son derece rahattır.

TUZLA

İstanbul’un en güneyinde yer alan Tuzla, coğrafi olarak kuzeyde ve batıda Pendik ilçesi ile komşudur. Doğusunda Kocaeli'nin Gebze ilçesi bulunur. Güneyinde Marmara Denizi bulunur ve 13 kilometre kıyı şeridine sahiptir. 17 mahallesi bulunan Tuzla, merkeze 49 kilometredir. Havayolu ile Tuzla’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlığı sadece Tuzla için değil, bütün İstanbul için önem taşır.

ÇEKMEKÖY

Çekmeköy, İstanbul Anadolu yakasında bulunur. Önceden Ümraniye'ye bağlı bir belde olan Çekmeköy, 2009 yılında; Ömerli, Alemdağ ve Taşdelen ile 17 mahalle ile dört köyden oluşur. İlçe'nin kuzeybatısında Beykoz, kuzeydoğusunda Şile, güneybatısında Ümraniye, güneydoğusunda ise Sancaktepe ilçeleri yer alır. Merkeze uzaklığı ise 50 kilometredir.

BEYKOZ

İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Beykoz; Riva, Küçüksu ve Göksu dereleri parçalanmıştır. İlçe ve çevresinde Akdeniz ile Karadeniz ikliminin karışımı olan ‘geçiş tipi iklim’ etkilidir. İlçeye bağlı 25 mahalle ve 20 köy bulunur.  İl merkezine uzaklığı 32 kilometredir. Üsküdar, Kadıköy, Kavacık, Taksim, Ümraniye, Mecidiyeköy'den İETT otobüsleri ile Beykoz'a ulaşım sağlanabilir, deniz yolu da mevcuttur.

ATAŞEHİR

2008 yılında ilçe statüsüne kavuşan Ataşehir, Anadolu yakasında bulunur. Güneyinde Maltepe, batısında Kadıköy, kuzeybatısında Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye, kuzeydoğusunda Çekmeköy ve doğusunda Sancaktepe ilçeleri bulunur. İlçe yaklaşık 26 kilometrekaredir ve 17 mahallesi bulunur. Merkeze uzaklığı 27 kilometre olan ilçede ulaşım ağı oldukça gelişmiştir.

ÇATALCA

Çatalca'nın kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Büyükçekmece, batısında Silivri, doğusunda Arnavutköy ilçeleri bulunur. Yüz ölçümü 1115.50 kilometrekare olan ilçenin 39 mahallesi bulunuyor. İl merkezine uzaklığı ise 55 kilometredir.

AVCILAR

Avcılar, İstanbul’un Avrupa yakasında yer alır. İlçenin doğusunda Küçükçekmece Gölü ile Küçükçekmece ilçesi, güneyinde ise Marmara Denizi ile vardır. Yaklaşık 42 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahiptir. İstanbul'a 31 kilometre uzaklıktadır. TEM otoyolu, E-5 (D-100) karayolu ilçenin sınırlarından geçer. İlçeye metrobüsle ulaşım oldukça kolaydır.

BEYOĞLU

Beyoğlu, İstanbul’un Avrupa yakasında bulunur. İstanbul Boğazı’nın güney kesimi ile Haliç arasında yer alır. Doğusunda Beşiktaş ve İstanbul Boğazı, batısında Haliç, kuzeyinde Şişli, kuzeybatısında Kağıthane, güneyinde İstanbul Limanı vardır. Merkezi bölgedeki yerleşim alanı sık binalardan oluşur. Merkez dışındaki mahalleler ise, gecekondu denilen ikamet ve işyerlerinden meydana gelir. İlçenin yüzölçümü yaklaşık 9 kilometrekaredir. Merkeze uzaklığı sekiz kilometrekaredir. 45 mahallesi bulunan Beyoğlu, ulaşım oldukça rahattır.

BÜYÜKÇEKMECE

İstanbul ilinin batı yakasında bulunan Büyükçekmece, Marmara Denizi kıyısında bulunur. 18.145 hektar alansal büyüklüğe sahip olan ilçenin kuzeyinde Çatalca ve Arnavutköy, doğusunda Esenyurt, güneyinde Beylikdüzü ve Marmara Denizi, batısında ise Silivri ilçesi yer alır. Büyükçekmece bu konumuyla İstanbul ilinin yüzde 3.5'ini kaplıyor. Büyükçekmece Marmara Denizi'nde kendi adını taşıyan körfezin çevresinde ve kendi adını taşıyan 29 kilometrekarelik alana sahiptir. İl merkezine 53 kilometre uzaklıktadır. Şehir merkezi ile bağlantı İETT otobüsleri Yenibosna ve Bakırköy'e düzenli seferler düzenlemektedir.

KAĞITHANE

Kağıthane, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunuyor. Kuzeyde Sarıyer, kuzeydoğuda Beşiktaş, doğu ve güneyde Şişli, güneybatıda Beyoğlu ve batıda da Eyüp ile komşudur. İlçenin, Kağıthane Deresi'nin sona erdiği kesimde Haliç'e küçük bir kıyısı bulunur. Yüz ölçümü yaklaşık 15 kilometrekare olan ilçenin 19 mahallesi bulunuyor. İl merkezine uzaklığı ise 13 kilometredir.

KÜÇÜKÇEKMECE

Avrupa yakasında bulunan ve yüzölçümü 37.51 kilometrekare olan Küçükçekmece’nin sahil uzunluğu ise yedi kilometredir. İl merkezine uzaklığı 26 kilometre olan ilçenin 21 mahallesi bulunuyor. Sınır komşuları ise; güneyde Bakırköy, Marmara denizi, batıda Avcılar, Büyükçekmece ve Çatalca, kuzeyde Gaziosmanpaşa, doğuda Bahçelievler, Bağcılar ve Esenler ilçesidir.

ESENLER

İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Esenler, kuzeyde Bayrampaşa, güneyde Güngören, güneydoğuda Zeytinburnu, batıda Bağcılar ilçeleriyle çevrilidir. Esenler, 18 mahalleden oluşur ve yüzölçümü yaklaşık 19 kilometrekaredir. İl merkezine 15 kilometre mesafede yer alır. Trakya Otoyolu’na ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yan yolla bağlanan Esenler, kuzeydoğusunda yer alan Büyük İstanbul Otogar’ı ana arterleriyle Eski Londra Asfaltı ve E-5 karayoluna bağlanıyor.

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy İlçesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alıyor. İlçe, doğuda Eyüp, güneyde Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece, batıda Çatalca ve kuzeyde Karadeniz ile komşudur.  İlçenin kuzey doğusunda Karadeniz’e kadar uzanan bölgede eski taş, kum ve maden ocaklarının oluşturduğu birçok gölcük bulunuyor. Ayrıca, ilçe sınırları içinde üç adet de gölet mevcut. Toplam 22 kilometre uzunluğuna sahip Karadeniz kıyılarında ise Karaburun köyü ve Terkos Gölü’nün kuzeyinde geniş kumsallar bulunur. 38 mahallesi bulunan ilçenin merkeze uzaklığı ise 35 kilometre mesafededir. Arnavutköy'e İETT otobüsleri, Halk otobüsleri ve minibüslerle rahatlıkla ulaşılabilir.

ULAŞIM

İster martı kanadında, ister deniz köpüğünde, ister rüzgar sesinde bir aşka -İstanbul’a- kavuşmak

Karayolu

İstanbul’dan Türkiye’nin her yanına karayolu bağlantısı bulunuyor. Yurtiçi ulaşımda hareket noktası, Anadolu yakasında Harem, Avrupa yakasında ise Esenler’de yer alan uluslararası otogardır. Uluslararası karayolu ulaşımında ise; İstanbul’dan karayolu ile Yunanistan, Makedonya, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Suudi Arabistan, Suriye, Rusya (Moskova) Romanya, Bulgaristan ve Ürdün (Amman)’e seferler yapılıyor. İstanbul Ankara arası karayolu ile 458 kilometredir.

Havayolu

İstanbul'da Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı ve Asya yakasında ise Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere iki havalimanı yer alıyor. Ayrıca İstanbul’da uçak ve helikopter kiralama olanağı da bulunuyor. Atatürk Havalimanı dünyanın yirminci en yoğun yolcu trafiğinin olduğu havalimanı olarak kayıtlara geçiyor. Türkiye istatistiklerine göre toplam yolcu trafiği açısından birinci havalimanıdır. Günlük ortalama bin 100 uçağın kullandığı havalimanı, Avrupa'nın en önemli transit yolcu havalimanları arasında bulunuyor. Toplam 11 milyon 650 bin metrekare alana sahip olan Atatürk Havalimanı, 63 bin 165 metrekare iç hatlar ve 282 bin 770 metrekare dış hatlar terminali ile toplam bina alanı bakımından Türkiye’nin en büyük havalimanıdır. Ayrıca 7 bin 260 metrekarelik VIP ve CIP terminallerine sahip olan  Atatürk Havalimanı yolcu sayısı açısından da Türkiye’nin en büyük havalimanıdır.  Atatürk Havalimanı, İstanbul şehir merkezine 22 kilometre, Mecidiyeköy'e 19 kilometre ve Kadıköy'e 34 kilometre uzaklıktadır. Havalimanına ulaşım; otobüs (HAVATAŞ ve İETT), taksi ve Aksaray-Havalimanı hafif metro hattı ile sağlanıyor.

Denizyolu

İstanbul Deniz ulaşımını Şehir Hatları Vapurları, İstanbul Deniz Otobüsleri, Arabalı Vapur ve Özel Firmaların Motorlu Tekneleriyle yapılıyor.
Şehir Hatları Seferleri, İstanbul İçi Vapur Hatları
 • Kadıköy -Emnönü
 • Karaköy -Kadıköy
 • Karaköy -Haydarpaşa
 • Üsküdar -Eminönü
 • Üsküdar -Beşiktaş
 • Kadıköy -Besşiktaş
 • Kadıköy - Kabataş
 • Haliç Hattı

Boğaz Hatları BOĞAZ´DAN GELİŞ - BOĞAZ´A GİDİŞ
 • Sarıyer - Aanadolu Kavağı
 • Küçüksu - Beşiktaş
 • Çengelköy - İstinye
 • Kadıköy - Sarıyer
 • Küçüksu - İistinye

Adalar Hatları
 • Kabataş - Kadıköy - Aadalar
 • Bostancı – Adalar

Boğaz Turları
 • Uzun Boğaz Turu
 • Kısa Boğaz Turu
 • Mehtap Gezisi
 • Hızlı Feribot Hatları Hızlı Feribotlar araç ve yolcu taşınıyor.
 • Yenikapı - Bursa
 • Yenikapı - Bendırma
 • Yenikapı - Yalova
 • Penfik - Yalova Deniz Otobüsleri
 • Dış Hatlar Deniz Otobüsleri sadece yaya yolcu taşır.

Demiryolu

Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı’nı tünelle birleştiren 76 kilometrelik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme çalışmasıdır. Halkalı ile Gebze arasında çalışan hattın boğaz geçişini de içine alan, Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme arasındaki 14 kilometrelik bölümü 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete açıldı. Açılan hatta üçü yeraltında olmak üzere toplam beş istasyon bulunuyor.
Bağcılar-Kabataş tramvay hattı veya hat numarasıyla T1, İstanbul'da bulunan demiryolu hatlarındandır. Günlük ortalama 350 bin yolcuyla T1 hattı, İstanbul ulaşımında en çok tercih edilen raylı sistemlerindendir. T3 Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay 2003 yılı itibarıyla hizmete açılan Kadıköy-Moda Tramvayı'nda 2.6 kilometrelik sistemde 10 istasyon yer alıyor. Dört adet tramvay aracının çalıştığı Kadıköy- Moda tramvayı; Kadıköy meydanından hareket edip, otobüs özel yolu ve Bahariye Caddesi’nden sonra Moda caddesi üzerinden tekrar Kadıköy meydanına geliyor. İstasyonlar İDO- İskele Camii- Çarşı- Altıyol- Bahariye- Kilise- Moda İlkokulu-Moda Caddesi- Mühürdar- Damga Sokak Topkapı-Habibler tramvay hattı ya da hat numarasıyla T4, İstanbul'da yer alan demiryolu hatlarından biri olarak her gün birçok İstanbulluya hizmet veriyor.
Günlük ortalama 150 bin yolcuyla, İstanbul ulaşımında en çok kullanılan dördüncü raylı sistem olduğunu da belirtelim. Yedisi yer altında olmak üzere 22 istasyonu bulunuyor. Hat, hafta içi 06:00-00:00 saatleri arasında beş dakikada bir sefer yapıyor. M1 Aksaray - Atatürk Havalimanı / Kirazlı Metro Hattı İstasyonlar M1A istasyonlarını ise; Aksaray, Emniyet/Fatih, Ulubatlı/Topkapı, Bayrampaşa-Maltepe, Sağmalcılar, Kartaltepe/Kocatepe, Otogar, Esenler, Terazidere, Davutpaşa/Yıldız Teknik Üniversitesi, Merter, Zeytinburnu, Bakırköy-İncirli, Bahçelievler, Ataköy/Şirinevler, Yenibosna, DTM/İstanbul Fuar Merkezi olarak sıralamak mümkün.
Havalimanı M1B uzatması istasyonları; Esenler, Menderes, Üçyüzlü, Bağcılar Meydan, Kirazlı M2 Yenikapı- Hacıosman’dır. Yapımına 1992 yılında başlanan ve Şişhane – Hacı Osman arasında hizmet veren metro, 16 Eylül 2000 tarihi itibarıyla hizmete girdi. Günlük ortalama 320 bin yolcu taşıyor.
Ayrıca ana hat üzerinde Sanayi mahallesi istasyonundan Seyrantepe bağlantısı yer alıyor. İstasyonlar; Yenikapı, Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli/Mecidiyeköy, Gayrettepe, Levent, 4.Levent, Sanayi, İTÜ Ayazağa, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacıosman Seyrantepe’dir.  M3 Metro Hattı; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir 4-Atatürk Olimpiyat Stadyumu M4 Kadıköy-Kartal Metro Hattı; Kadıköy-Kartal arasında hizmet veren M4 hattının uzunluğu yaklaşık 22 kilometre olup, 16 yolcu istasyonu bulunuyor. Hat üzerinde Maltepe ve Huzurevi İstasyonları arasında ve ana hattın sahil tarafında yer alan Maltepe Depo Sahası ve Bakım Atölyesi bulunuyor.
Hattın tamamı Maltepe Depo Sahası ve Bakım Atölyesi dahil yüzde 100 yer altında bulunuyor. F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı günümüz İstanbul kent içi ulaşımının entegre edilebilmesi, şehir içi ulaşımın hızlandırılarak modernize edilmesi amacı ile raylı sistem proje ve inşaatlarına hız verildi. Bu çalışmalar kapsamında deniz ulaşımı ile raylı sistemleri entegre edecek proje olan Taksim - Kabataş Funiküleri üzerine odaklanıldı. 29 Haziran 2006 tarihinde sistemin açılışı yapıldı. Kabataş metro durağı İstasyonlar Kabataş - Taksim Maçka Taşkışla Teleferik 11 Nisan 1993 tarihinde hizmete girdi ve Taksim Taşkışla ile Maçka arasında hizmet vermeye başladı.

İstanbul Gezi Rehberleri

Adalar Gezi Rehberi Beşiktaş Gezi Rehberi Eminönü Gezi Rehberi Beyoğlu Gezi Rehberi Eyüp Gezi Rehberi Sultanahmet Gezi Rehberi Üsküdar Gezi Rehberi Sarıyer Gezi Rehberi Şişli Gezi Rehberi Kadıköy Gezi Rehberi Fatih Gezi Rehberi Beykoz Gezi Rehberi Şile Gezi Rehberi Bakırköy Gezi Rehberi
İstanbul Gezi Rehberi

İstanbul Gezi Rehberi


SPOR DALLARI

Hala yorulmadıysan, en sevdiğin spor aktivitesini seç
Kültür, sanat, tarih, ticaret ve finansın alanında adından bahsettiren İstanbul, sportif faaliyetleri konusunda da geniş bir yelpazeye sahip. Başta yerel yönetimler olmak üzere birçok federasyon tarafından desteklenen sportif çalışmalar sadece İstanbullulara değil, aynı zamanda tatilini spor faaliyetleriyle desteklemek ve renklendirmek isteyenlere birçok seçenek sunuyor.
Söz konusu faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz; atletizm, avcılık, atıcılık, badminton, basketbol, bilardo, binicilik,  bisiklet, bocce-bowling-dart, boks, briç, buz hokeyi, buz pateni, Jimnastik, dağcılık, eskrim, futbol, golf, güreş, halk oyunları, halter,  hentbol,  hokey, izcilik, judo, kano, karate, kayak, kick boks,  kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, ragbi, satranç, su altı sporları, su topu, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol, vücut geliştirme, fitness, yelken, yüzme.
İlgilendiğiniz spor dalı veya dalları ile ilgili olarak bulunduğunu belediye başta olmak üzere ilçede yer alan spor federasyonları ve kulüpleri ile iletişime geçebilirsiniz.
Alev Arslan

Hakkımda Alev Arslan

1981 yılında Sivas'ta doğdu. Balıkesir Üniversitesi İthalat İhracat bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümüne devam etti. Birçok sektörel yayının yanı sıra ulusal gazetelerde muhabirlik yaptı. Bölgesel radyolarda program yapımcılığını, TV kanallarına taşıdı. Halen ulusal bir gazetede editör olarak görev yapıyor. Tarım ve hayvancılık alanında özel bir WEB sitesinde editörlük yapan Arslan, doğayla yakından ilgileniyor. Bu zamana kadar birçok STK içinde aktif çalışma yürüten Arslan, Türkiye'de tarım politikaları, toprak, bitkisel üretim, kuraklık, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve iklim değişikliği üzerine araştırmalar yapmaya ve bu başlıklar altında üretmeye devam ediyor.
Tüm Yazılarım
İstanbul Gezi Rehberi

İstanbul Gezi Rehberi


İSTANBUL’UN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Gölleri, denizleri, dağları, mağaraları ile hiç bitmeyen bir masal 

Alibey Deresi

İstanbul'da Kağıthane Deresi'yle birleşerek Haliç'i meydana getiren Alibey Deresi, Çatalca Yarımadası'nın kuzey kesiminde, Tayakadın yakınındaki tepelik alanda bulunur.

Keçilik Koyu

İstanbul Boğazı'nın şehrin Anadolu Yakası'na doğru yaptığı küçük girintidir. Anadolukavağı ile Poyrazköy arasında yer alır.

Küçükçekmece Gölü

Yüzölçümü 14 kilometrekare olan Küçükçekmece Gölü, İstanbul’un 15 kilometre batısında yer alıyor. Nakkaş Deresi, Sazlı Dere ve Eşkinoz Deresi ile beslenir. Suyu hafif tuzlu olan gölün derinliği 20 metredir.

Heybeliada

Heybeliada, İstanbul’un Büyükada’dan sonra en büyük adası konumundadır. Adanın eni 2 bin 700 metre, boyu 1 bin 200 metredir. Dört tepeden oluşan Heybeliada, İstanbul adalarının orta yerinde bulunuyor.

Alibeyköy Baraj Gölü

Alibeyköy Deresi üzerinde içme suyu için yapıldı. Yüksekliği 29.5 metre, yüzölçümü ise 1.66 kilometrekaredir.

Umuryeri Koyu

İstanbul Boğazı'nın şehrin Anadolu Yakası'na doğru yaptığı küçük girinti olan Umuryeri Koyu, Selvi Burnu ile Anadolu Kavağı arasında yer alıyor. Koyun kıyılarında bir  de askerî liman bulunuyor.

Büyükçekmece Gölü

Yüzölçümü 10 kilometrekare olan Büyükçekmece Gölü, derinliği azdır. Denizle bağlantısı kesilerek İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılaması amacıyla baraj gölü haline getirilmiştir.

Durusu (Terkos) Gölü

İstanbul’un kuzeybatısında, kente yaklaşık 40 ila 50 kilometre uzaklıkta olan Terkos Gölü,  lagün kökenli, az tuzlu bir göl olma özelliği gösteriyor.

Büyükada

İstanbul Adaları’nın en büyüğü olan Büyükada’nın yüzölçümü 5.4 kilometrekaredir. Maltepe sahiline uzaklığı ise 2 bin 300 metredir. Adalar’da, biri güney diğeri kuzeyde olmak üzere iki tepe bulunuyor.

Kuşdili Deresi

Kuşdili Deresi ya da Kurbağalıdere, İstanbul’un Anadolu yakasından Marmara Denizi'ne dökülen başlıca akarsulardan biri olma özelliğini taşıyor.

Tarabya Koyu

İstanbul Boğazı'nın şehrin Avrupa Yakası'nda karaya doğru yaptığı girintilerden birinin adıdır. Tarabya Koyu, kendiyle aynı adı taşıyan semt üzerinde kuruludur.

Ömerli Baraj Gölü

Riva Deresi üzerinde kurulu olan Ömerli Baraj Gölü, 54 metre yüksekliktedir. 23 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan gölden İstanbul’un içme suyunun bir kısmını temin edilir.

Bebek Koyu

İstanbul Boğazı'nın şehrin Avrupa Yakası'na doğru yaptığı küçük girintinin adıdır. Bebek  Koyu, kendi adını taşıyan semt üzerine kuruludur.

İstinye Koyu

İstanbul Boğazı'nın şehrin Avrupa Yakası'na doğru yaptığı küçük girintinin adıdır. İstinye Koyu, kendi aynı adı taşıyan İstinye semti üzerinde kuruludur. Emirgan ile Yeniköy arasında yer alır.

İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı’nın uzunluğu 30 kilometreyi buluyor. Boğaziçi'nin en dar yerinde Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı karşı karşıyadır. Geçidin buradaki eni yaklaşık 800 metredir. Boğazın  en derin yeri 110 metre ve ortalama derinliği ise 50 metredir.

Kınalıada

Kınalıada, İstanbul Adaları içinde en küçüklerinden biridir.

Yassıada

Oldukça küçük bir ada olan Yassı Ada’nın eni 185, boyu 740 metredir. Biri sivri, diğeri yassı görünümlü olan iki Hayırsızada'dan yassı şekilde olandır. Adanın arazisi düzdür fakat sahilleri genellikle denize dik olarak iniyor.

Tavşanadası

İstanbul Adaları'nın en güneyinde ve İstanbul'a en uzak olan adadadır. Kaşıkadası'ndan biraz daha büyüktür ve eni boyu 90 metredir.

Yarımburgaz Mağarası

İstanbul'un yaklaşık 22 kilometre batısında, Küçükçekmece Gölü'nün 1.5 kilometre kuzeyinde, Başakşehir ilçesinin Altınşehir semtinde Kayabaşı yolu üzerinde bulunur.

Haliç

Yaklaşık sekiz kilometre uzunluğunda olup en geniş yeri boğaz tarafındaki girişi olan Haliç, dip tarafta iki dere sularını boşaltır. Haliç’te med-cezir ve akıntı yoktur.

Ayamama Deresi

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Ayamama Deresi, Başakşehir ilçesinin doğu kesimlerinde kaynaktan doğuyor. Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden akarak, Bakırköy üzerinden denize dökülür.

Burgazadası

İstanbul Adaları’nın büyüklük olarak üçüncüsü olan Burgazadası, yuvarlak bir biçimdedir ve eni boyu yaklaşık iki kilometredir. Ada üzerindeki tek tepe Bayrak Tepesi olarak bilinen tepedir.

Kaşıkadası

Eski adı Pita olan Kaşıkadası, Burgazadası'nın hemen doğusunda bulunan küçük bir adadır. Yüzüstü yatırılmış bir kaşığa benzemesi nedeniyle 'Kaşıkadası' diye adlandırılmıştır.

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

Bu kent başınızı döndürecek, hiç bitmeyen bir serüven olacak

Eminönü Balıkçıları

Balıkçıların el lezzeti ve denizin tuz kokusu üstüne mükemmel bir keyif veren Eminönü Balıkçıları, yıllardır aynı bölgede balık ekmek yapmaya devam ediyor. Genellikle oldukça kalabalık olan burada oturarak yemek oldukça zordur. Ancak balık ekmek o kadar lezzetli ki, ayakta ile yiyebilirsiniz.

Galata Köprüsü

Çok eski bir mazisi olan Galata Köprüsü altında yer alan şık restoranlarda denizi seyrederek, mutlaka bir şeyler içip, deniz mahsulü yiyecekleri tatmalısınız.

Galata Kulesi

Aslında bir deniz feneri olarak yapılan Galata Kulesi, sonra birçok farklı amaçlarla kullanıldı. Tarifi olmayan bir manzaraya sahip olan kulede, sabahları erken saatte kahvaltı yapabilir veya  akşam yemeği yiyerek manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

İstanbul Boğaz Köprüsü

Asya ve Avrupa kıtaları arasında karayolu ulaşımını sağlayan Boğaziçi Köprüsü, zarif mimarisi ile ‘Boğaz’ın incisiolarak da isimlendirilir.  Ortaköy veya Yeniköy tarafından özel bir akşam yemeğinize eşlik eden köprü, özellikle akşam saatlerinde muhteşem görünüyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Üçüncü Boğaz Köprüsü veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e bakan kuzey tarafında inşa edilen köprüdür. İsmi dokuzuncu Osmanlı padişahı ve ilk Osmanlı halifesi I. Selim’e ithafen verildi.

Rumeli Hisarı

Osmanlı döneminde, İstanbul fethi sırasında Anadolu Hisarı’ndan halat çekmek için yapılan etrafı kalelerle kaplı Rumeli Hisarı, günümüzün vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin kesinlikle bir hafta sonu kahvaltısı için aynı zamanda da tarihi yapıyı görmek için gitmesi gereken tarihi İstanbul mekanları arasında yer alıyor.

Çırağan Sarayı

Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan Çırağan Sarayı, bir dönem konumu itibariyle ‘Beşiktaş Sarayı’ olarak da anılıyordu. Büyük bir ihtişam ve görkeme sahip olan saray; bugün itibarıyla yemek davetleri, düğün, balo, parti gibi organizasyonlar için kullanılıyor. Böyle bir mimariyi görmek, geçmişten bir hava solumak isteyenlerin çeşitli organizasyonlar için uğrak yeri olan Çırağan, birçok yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

Kapalı Çarşı

Eminönü’nde bulunan Kapalı Çarşı, gerek Anadolu gerekse Avrupa yakası sakinleri açısından aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir ticaret merkezidir. Kapalı Çarşı içinde Türkiye’ye has lokum, leblebi, ezme lezzetleri ve farklı hediyelik eşya satan dükkanları ile yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Anadolu Hisarı

14. yüzyılda Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Avrupa yakasındaki Rumeli Hisarı ve Anadolu Hisarı boğazın en dar alanlarında bulunuyor. Eskiden küçük bir balıkçı köyü olan Anadolu Hisarı semti, şimdi renkli tarihi evleri ile turistlerin en çok uğradıkları yerler arasında bulunuyor.

Süleymaniye Camii

Kanuni Sultan Süleyman adına 1551 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii, 1557 yılında tamamlandı. İstanbul’un önemli camilerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii içinde yer alan türbeye defnedildi.

Fener Balat Cibali

Mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olan Cibali Kapı, İstanbul’un fethi sırasında, Cebe Ali Bey önderliğindeki Osmanlı Yeniçerileri, ilk defa burada sur kapısını kırarak içeri girdi. Bu yönüyle oldukça merak uyandıran yapı, her yıl turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Cihangir

Taksim’in hemen altında bulunan Cihangir sessiz gibi görünse de, İstanbul ışıklarını söndürdüğü anda hareketlenmeye başlıyor. Gece geç saatlerde küçücük mekânların önleri insanlarla doluyor. Sokaklara eğlence ve müzik de eklenince hafta sonu ya da iş çıkışları Cihangir’de oturmak ayrıca keyifli hale geliyor.

Bebek Sahili

Fatih’in İstanbul’u fethettiği dönemde küçücük bir Rum balıkçı köyü olan Bebek tarihi, balıkçı köyü olma özelliği çok daha öncesine uzanıyor. Bugün ise Avrupa yakasının en hareketli ilçeleri arasında yer alıyor. Daha çok pahalı restoranların ve eğlence merkezlerinin bulunduğu Beşiktaş, özellikle deniz mahsulü ürünleriyle öne çıkıyor.

Mihrabat Korusu

Anadolu yakasında görüp görebileceğiniz en güzel korusudur. Koruda doğa yürüyüşü yapabileceğiniz gibi çayınızı, kahvenizi yudumlayabileceğiniz kafe ve restoranlar da bulunuyor.

Emirgan Korusu

Emirgan Korusu: Herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken Emirgan Korusu, çiçek tarlaları içinde Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor. Cennetten bir bahçe olarak kabul edilen koru, yeşili ve huzuru bir arada yaşatan nadir yerlerimizden biri konumunda yer alıyor.

Belgrad Ormanı

İstanbul’un en büyük ormanı olan Belgrad Ormanı, İstanbul’un kalabalığından uzaklaşıp,  nefes almak isteyenler için her zaman muazzam bir yer oldu. Hem, Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında oturanların hafta sonu için piknik yapmak için seçtikleri alandır.

Kuzguncuk Evleri

Kuzguncuk, İstanbul’un eski semtlerinden biridir. İlk Musevi yerleşim yeri olarak bilinen ve Üsküdar-Beylerbeyi arasında kalan Kuzguncuk’ta zamanla Rumlar ve özellikle Ermenilerin bölgeye göç etmesi nedeniyle bölge, üç farklı dinin buluştuğu yer konumuna geldi. O dönemde inşa edilen evler, sayısı azalan azınlık kesime rağmen bölgede halen ilgi uyandırmaya devam ediyor.

Ayasofya Müzesi

Ayasofya müzesi ile Sultanahmet Camii arasında kalan Haseki Hürrem hamamı bir Mimar Sinan eseridir. Hürrem Sultan, Kanunu’nin Rus asıllı eşinin adıdır. Bu nedenle Roxelena hamamı diye anılır. Bugün halı-kilim satıcılarının sergi alanı olarak kullanılan müze, birçok turist ağırlamaya devam ediyor.

Sultanahmet Camii

Dünyada altı minaresi olma özelliği gösteren Sultanahmet Camii, minarelerin ikisi ikişer, dördü ise üçer şerefelidir. Bu cami yaptırılmadan önce altı minareli sadece bir cami vardı. Söz konusu caminin adı Mekke Camisiydi. Sultanahmet Camiisi yapılınca Mekke Camii’ne yedinci minare yaptırıldı.

Yerebatan Sarnıcı

Bizans döneminde geniş bir sahayı kaplayacak şekilde inşa edilen, saray ve bölge insanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla depo amacıyla yapıldı. İstanbul’da bulunan en büyük sarnıç olma özelliği gösteren Yerebatan Sarnıcı mimarisinde Doğu Roma izleri görülüyor. Gerçek adı Bazilika Sarnıcı olan yapı, sütun görünümü nedeniyle halk arasında ‘Yerebatan’ adıyla anılıyor.

Gülhane Parkı

İstanbul’un en güzel açık hava merkezlerinden biri olan park, Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’nın has bahçelerinden biri olarak biliniyor. Şimdiyse güzel vakit geçirmek ve yürüyüş yapmak isteyen birçok insanın uğrak yerlerinden biri konumunda yer alıyor.

Topkapı Sarayı

1478’de İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan saray konumu, ihtişamı ve mimarisiyle büyüleyici bir yapı olarak değerlendiriliyor. Osmanlı Dönemi’nde birçok padişaha ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, günümüzde birçok turistin ilk uğradığı duraklardan biridir.

Dolmabahçe Sarayı

Osmanlı Kaptan-ı Derya’sının gemilerinin demirlendiği bir alan olarak kullanılan saray, daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul ziyaretlerinde yaşadığı ev olması ve önderin burada hayata veda etmesi nedeniyle binlerce insanın akın ettiği önemli bir yapıdır.

Süleymaniye Hamamı

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan’a yaptırılan Süleymaniye Hamamı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Cağaloğlu Hamamı

Osmanlı mimarisi ile barok üslubun harmanlandığı bir mimariye sahip olan Cağaoloğlu Hamamı, Çemberlitaş Hamamı gibi çifte hamam olarak tasarlandı. Yerebatan yakınında bulunan hamam, I. Mahmut döneminde yaptırıldı. Barok üsluptaki yapıda klasik Osmanlı mimarlığından farklı özellikler görülüyor.

Adalar – (Büyükada / Heybeliada)

Yerli ve yabancı turistlerin İstanbul’da hafta sonu kaçamak yapmak için en çok tercih ettikleri yerler arasında bulunuyor. Burada yüzyıllık köşkler, çam ormanları, meyhaneler, kiliseler bulunuyor. Kısa da olsa şehrin kalabalığından uzaklaşıp, unutamayacağınız bir gün geçirmek istiyorsanız yaklaşık bir saatlik vapur yolculuğuyla adalara ulaşmak mümkün.

Yedikule Hisarı

İstanbul’un en eski açık hava müzelerinden biridir. Yedikule Zindanları diğer bir deyişle Yedikule Hisarı günümüzde kültürel etkinliklerin, konserlerin ve çeşitli organizasyonların düzenlendiği tarihi mekanlar arasında yer alıyor.

Miniatürk

Birçok eserin maketlerinin sergilendiği bir mekan olan Miniatürk; Topkapı Sarayı, Anıtkabir, Mevlana Türbesi gibi çeşitli yapıtların maketleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Söz konusu maketleri toplu halde görmek ve yapılar hakkında bilgi sahibi olmak mümkün. 2003 yılı itibarıyla hizmete açılan ve İstanbul’a gelen turistlerin gitmeleri ve mutlaka görmeleri gereken mekanlar arasında yer alıyor.

Hidiv Kasrı

Her biri künyeli ve soy kütüğüne sahip ağaçlarla kaplı geniş koruluğun ortasındaki Hıdiv Kasrı kelimenin tam anlamıyla saray yavrusudur. Ünü Avrupa’ya kadar giden harika bir boğaz manzarasına sahip olan Hidiv Kasrı, bin metrekarelik alan üzerine kurulmuştur. İki kıtayı birleştiren bina kulesi İstanbul’un eski zamanından kalma buharla çalışan ilk asansörlerinden birine de sahip.

Anadolu Kavağı / Yoros Kalesi

Yoros Kalesi İstanbul’da Anadolu Kavağı sırtlarında yer alır. Doğu Roma döneminden kalma olan kale, olağanüstü bir manzaraya sahiptir. Bu nedenle her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Panorama 1453 Tarih Müzesi olarak bilinen İstanbul-Topkapı’da yer alan müze, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedişinin kurgulandığı bir yerdir. Fethin heyecanını yaşamak isteyenler bir odada top sesleri, Mehter Takımı ve Osmanlı atlarının kişnemesini panoramik olarak dinleyebilir.

Hz. Yuşa Tepesi

Bilindiği gibi Hz. Yuşa, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biri. Yuşa Peygamber Tepesi verilen burada balkon manzarasından yararlanabilirsiniz. Özellikle hoş bir hafta sonu yaşamak için iyi bir seçim olabilir.

Çamlıca Tepesi

Büyük Çamlıca Tepesi İstanbul Anadolu Yakası Üsküdar ilçesinde yer alıyor. Büyük Çamlıca Tepesi denizden 268 metre yükseklikte bulunur ve Nurbaba Tekkesi ve TV verici kuleleri buradadır. Meşhur Çamlıca Gazozu da buraya aittir.

Japon Bahçesi

İstanbul’da her yeri bilenlerin bile bilmediği bir yerdir. Emirgan Korusu veya Atatürk Arberatumu kadar büyük değildir. İçinde Japon kültürünü yansıtan farklı bitkileri ve motifleri görmek mümkündür.

Saklı Göl / Şile

İstanbul’un Şile ilçesindeki Kamandere Köyü‘nde yer alan Saklı Göl, şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyen doğa severlerin beğeneceği bir tesise sahip. Yol üzerinde de uğrayabileceğiniz mekanlar bulunuyor. İster kendi mangalınızı götürebilir, isterseniz buradan kiralayabilirsiniz.

Fatih Korusu

Eski adı Otağtepe, yeni adıyla Fatih Korusu Tema Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü’nü seyredebilirsiniz. İkinci köprü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu yakasındaki ayağı buradan oldukça net görebilirsiniz. Boğaz manzarasının en güzel görüldüğü yerlerden biri olan Fatih Korusu’nda, yazın tepe olduğu için güneş ışınları direkt alıyor, bu konuda dikkatli olmanızı öneririz.

Caddebostan Sahili

Sabah yürüyüşleri, bisiklet turları için düzenlenen Caddebostan Sahili oldukça bilinen bir caddedir. Akşam serininde sevgilinizle ve arkadaş grubunuzda toplanarak  piknik de yapabilirsiniz.

Pierre Loti Tepesi

Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra çıkış kapısından çıktıktan sonra sekiz dakikalık yürüme mesafesinden sonra Eyüp Sultan Tepesi’nin dereye bakan yamacında Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Nezihi Polat, Tahiri Mutlu, Sadullah Nutku, Bekir Berk ağabeylerin mezarları bulunuyor. Yukarı doğru çıktığınızda Necip Fazıl Kısakürek’in mezarını ziyaret ettikten sonra manzarayı takip ederek, Piyer Loti’ye ulaşabilirsiniz. Eyüp’ten aldığınız sıcak simidin yanına bir bardak çay alarak, İstanbul’a tepeden bakarak, anın tadını çıkarabilirsiniz.

Madame Tussauds İstanbul Balmumu Müzesi

2016 Kasım ayında açılışı yapılan müze, İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 60 ünlü ismin yer aldığı Madame Tussauds ile İstanbul’da Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine tarihi bir gezinti yapabilir, Türkiye’den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızıyla da tanışma şansı yakalayabilirsiniz.

Şile Deniz Feneri

Türkiye’nin en büyük deniz feneri olma özelliğine sahiptir. 60 metre yüksekliğindeki kayalıklar üzerine inşa edildi. Hemen yanında bulunan çay bahçesinde çayınızı yudumlarken, denizin sesiyle kendinizi dinleyebilirsiniz.

İstiklal Caddesi

İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Beyoğlu’nda, Taksim Meydanı ile Tünel arasında kalan ve 19. yüzyılın kalıntılarıyla Türkiye’nin en ünlü caddelerinden biridir. Günün her saatinde oldukça kalabalıktır ve dünyanın her yerinden insan görmeniz mümkündür.

Kilyos Plajı

Şehir gürültüsünden uzak, bir sahil köyünde yemek yemek, trafik kargaşasından uzak, deniz ve doğa içinde hafta sonu tatili ve dinlencesi yaşamak istiyorsanız, İstanbul Sarıyer ilçesinde yer alan Kilyos’u ziyaret edebilir, yaz aylarında plaj ve deniz keyfi sürebilirsiniz.

Haydarpaşa Garı

1908 yılında İstanbul -Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edildi. Gar, TCDD’nin ana istasyonu konumunda yer alıyor. İstanbul’un Anadolu yakasında, Kadıköy’de bulunuyor.

İstanbul Akvaryum

Florya’da 100 dönümlük bir alan içinde kurulan İstanbul Akvaryum, yaklaşık 15 bin canlıya ev sahipliği yapıyor. Ailenizle ve çocuklarınızla bu keyfi yaşamak için bir gün mutlaka ziyaret edin.

Vialand

İstanbul’un en büyük alışveriş ve eğlence merkezlerinden biridir. Boş vaktini değerlendirmek isteyenler için hizmet veren Vialand, adrenalin sevenleri bekliyor.

Kız Kulesi

Hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi’nde, Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerinde inşa edilen yapıdır. Efsanesi hakkında bilgi sahibi olmadan gitmeyin.
Alev Arslan

Hakkımda Alev Arslan

1981 yılında Sivas'ta doğdu. Balıkesir Üniversitesi İthalat İhracat bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümüne devam etti. Birçok sektörel yayının yanı sıra ulusal gazetelerde muhabirlik yaptı. Bölgesel radyolarda program yapımcılığını, TV kanallarına taşıdı. Halen ulusal bir gazetede editör olarak görev yapıyor. Tarım ve hayvancılık alanında özel bir WEB sitesinde editörlük yapan Arslan, doğayla yakından ilgileniyor. Bu zamana kadar birçok STK içinde aktif çalışma yürüten Arslan, Türkiye'de tarım politikaları, toprak, bitkisel üretim, kuraklık, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve iklim değişikliği üzerine araştırmalar yapmaya ve bu başlıklar altında üretmeye devam ediyor.
Tüm Yazılarım
İstanbul Gezi Rehberi

İstanbul Gezi Rehberi


İSTANBUL’DA GECE HAYATI

İstanbul gündüzleri başka, geceleri bambaşka bir kadına aşık olmaktır!
İstanbul bir kültürel başkent yani etkinlikler şehridir. İstanbul,  renkli ve zengin gece hayatı ile sizi ve sevdiklerinizi şaşırtabilir. İsterseniz klasik gece mekanları isterseniz dopdolu festival, konser ve tiyatro oyunları giderek eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. İstanbul’da kalacağınız tarihe bağlı olarak programlara bakıp ve bilet alabilirsiniz. Bu şehrin geceleri birçok sahnede inanılmaz gösteriler gerçekleştiriliyor.
UNIQ Hall Lounge, Volkswagen Arena, Salon İKVS, Babylon, Küçükçiftlik Park, Ghetto, Jolly Joker İstanbul, Santral İstanbul, garajistanbul, Turkcell Kuruçeşme Arena, Parkorman, İş Sanat Kültür Merkezi, Akbank Sanat Kültür Merkezi bu sanat etkinliklerinin yapıldığı yerlerden başlıcalılarıdır.  Ekim ve Kasım aylarında başlayan İstanbul Cazz Mevsimi’ne İş Sanat ve Akbank Sanat’da denk gelebilirsiniz. Bu sanat merkezi ile yıl boyunca küresel çapta ilgi gören birçok konser tiyatro gösterimi yapılıyor. Öte yandan İstanbul’un açık hava konser merkezleri binlerce kişiyi ağırlamakla beraber birçok etkinliği de ev sahipliği yapıyor.
Eğer kış aylarında iseniz, Zorlu PSM, Babylon, Ghetto, If Performance Hall, The Hall, Santralistanbul sizi bekliyor olacak. Bu gösteri mekanlarında müzikal, tiyatro, konser ve sayısız parti düzenleniyor.  Gece hayatı anlayışınız bar ve gece kulüplerinden oluşuyorsa, sizin için öncelikle Beşiktaş, Kadıköy ve Taksim’i önerebiliriz. Son yılarda popüler olan mekanlar, özellikle Kadıköy’e toplandı. Hem oturup hem de bir şeyler yiyip içme ve sohbet edecek alanı mevcut hem de her gece konser dinleme imkanı sunan birçok mekan bulunuyor.

İSTANBUL YEMEKLERİ

Yemek yemek sizin için bir aşksa, bu aşkı asla unutamayacaksınız!
Türkiye’nin hemen her şehrinde olduğu gibi İstanbul ilinin de kendine has yöresel lezzetleri bulunuyor. Sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar İstanbul, lezzet konusunda başlıca bir dünya markası. Marmara Bölgesi’nde bulunan İstanbul ili, bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahip.
İstanbul iline özgü birçok meşhur yemek, içecek, hamur işi ve tatlılar bulunuyor. Ama İstanbul denince akla ilk gelen yöresel lezzetler; Sultanahmet köftesi, İstanbul pilavı, Sarıyer böreği, lakerda, bakla fava ve beyinli Beykoz kebabıdır. Bu yöresel lezzetlerin dışında İstanbul iline özgü diğer yöresel lezzetleri de anlatmaya çalışacağız. İşte sizlere İstanbul yöresine ait lezzetler… Hünkar’ın ayvalı yahnisi, Bulgar’ın kaymağı, Üsküdar Kanaat Lokantası’nın tencere yemekleri, Yaşar Usta’nın kavunlu dondurması, Yanyalı Fehmi’nin arpacık soğanlı yahnisi, Salomanje’nin mücveri, Adem Baba’nın istavriti, Ali Baba’nın köftesi, Rejans’ın piroşkisi, tarihi Kireçburnu fırınının kıymalı böreği, Barba Yani’nin karidesli böreği, Vefa’nın bozası, Zeynel’in tavukgöğsü ve kazandibi, Karaköy baklavası, Sarıyer börekçisinin poğaçası, Şampiyon Kokoreç, Savoy’un milföy pastası, Kızılkayalar’ın ıslak hamburgeri, Barış Büfe’nin dilli kaşarlı tostu, Kanatçı Haydar’ın tavuk kanatları, Yeniköy Börekçisi’nin kurabiyeleri, Çengelköy İskele’nin deniz mahsulleri güveci.
Ağa Lokantası’nın şekerparesi, Bebek Abbas’ın waffle’ı, Loft’un incir ezmeli profiterolü, Beyti’nin beyti kebabı, Dopa Balık’ın salatası, Kıyı Restoran’ın yaprak ciğeri, Marmaris Büfe’nin Leyla’sı, Ayder’in kuru fasülyesi, Konak Pastanesi’nin çikolatalı badem ezmesi, Apik’in işkembe çorbası, Hacı Abdullah’ın kompostoları, Develi’nin çiğköftesi, Boğaziçi Borsa’nın hünkarbeğendisi, Feriye’nin pilavı, Teşvikiye Bahar Pastanesi’nin çikolatalı kestane tatlısı, Balıkçı Hasan’ın lakerdası ve çoban salatası, Asitane’nin sebzeli sarması.
Darüzziyafe’nin köftesi, Çiya’nın kirece yatırılmış kabak tatlısı, Gezi Pastanesi’nin sıcak çikolatası, Kanlıca’nın yoğurdu, Markiz Pastanesi’nin makaronu, Hamdi’nin kebapları, Yakup’un çiroz salatası, Beyoğlu Lades’in menemeni, Han’ın İnegöl köftesi, Hain Köfte’nin sucuk köftesi, Ethemefendi 36’nın frambuazlı muhallebisi, Günaydın’ın etli pidesi, Anadolu Kavağı’nda midye tavası, İmroz’un hamsisi, Tuğra’nın Osmanlı usulü tavuk çorbası, Pandeli’nin böreği, Padişah Sofrası’nın közde pilici, Asri Turşucu’nun turşusu, Arnavutköy’ün çileği, Beyaz Fırın’ın paskalya çöreği, Hacıbekir’in akide şekeri, Giritli’nin ahtapotu, Mavi’nin patlıcanlı börekitası, Todori’nin marine edilmiş çiğ balığı, Çeşni’nin işkembe sotesi, Set’in balık kokoreci, Sabırtaşı’nın İçli köftesi.
Alev Arslan

Hakkımda Alev Arslan

1981 yılında Sivas'ta doğdu. Balıkesir Üniversitesi İthalat İhracat bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümüne devam etti. Birçok sektörel yayının yanı sıra ulusal gazetelerde muhabirlik yaptı. Bölgesel radyolarda program yapımcılığını, TV kanallarına taşıdı. Halen ulusal bir gazetede editör olarak görev yapıyor. Tarım ve hayvancılık alanında özel bir WEB sitesinde editörlük yapan Arslan, doğayla yakından ilgileniyor. Bu zamana kadar birçok STK içinde aktif çalışma yürüten Arslan, Türkiye'de tarım politikaları, toprak, bitkisel üretim, kuraklık, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve iklim değişikliği üzerine araştırmalar yapmaya ve bu başlıklar altında üretmeye devam ediyor.
Tüm Yazılarım

Sonuçları sırala:

hotel princess buyukada 1

Büyükada Princess Hotel İstanbul Türkiye

0 görüşler

Büyükada Princess Hotel,Prens adalarının en güzeli Büyükada’da yer almaktadır.

ortalama fiyatı0TL SEÇİN
6% İndirim

Grand S Hotel İstanbul Türkiye

0 görüşler

Grand S Hotel; İstanbu Esenler'de Büyük İstanbul Otogarına  sadece bir kaç dakika mesafededir. Atatürk havalimanı'na 25 dakika mesafededir.

ortalama fiyatı250TL SEÇİN

Jazz Hotel
İstanbul Türkiye

0 görüşler

Caz teması üzerine dekore edilmiş olan otel modernlik ve sadeliği birlikte yansıtmaktadır.

ortalama fiyatı500TL SEÇİN

Park Dedeman Bostancı İstanbul Türkiye

0 görüşler

Park Dedeman Bostancı, alışveriş merkezlerine, kültür sanat organizasyonlarının düzenlendiği yerlere yakınlığı ile de dikkat çekmektedir.

ortalama fiyatı0TL SEÇİN

Park Dedeman Levent İstanbul Türkiye

0 görüşler

Şık tasarımı, iç ve dış mimarisi ile iş ya da turistik amaçlı seyahat eden misafirlere konforlu bir konaklama sunmaktadır.

ortalama fiyatı0TL SEÇİN

Titanic Business Kartal İstanbul Türkiye

0 görüşler

Otelin toplam 192 odası vardır. Modern ayrıntılarla dekore edilen odaların birçoğu Marmara Denizi ve Adalar panoraması ile muhteşem harika bir manzaraya hakimdir.

ortalama fiyatı500TL SEÇİN

Sonuçları sırala: