TatilCity.NETTatilCity.NET

Kahramanmaraş Gezi Rehberi

Kahramanmaraş Gezi Rehberi

Kahramanmaraş Gezi Rehberi

Doğu Akdeniz'de bulunan Kahramanmaraş, Başkonuş ve Yavşan yaylaları, Kapıçam Tabiat Parkı, mağaraları, barajları, akarsuları, gölleri, dağları, Germanicia Mozaikleri, Eshab-ı Keyf Külliyesi, kaleleri, tarihi camileri ve çarşıları, geleneksel el sanatları, yöresel mutfağı ve coğrafi işaret kazanmış tarhanası, pul biberi, dondurması gibi değerleri ile alternatif turizm açısından kayda değer potansiyel taşır. Akdeniz iklim kuşağında yer alan Kahramanmaraş, aynı zamanda Orta Anadolu ve Doğu Anadolu iklim kuşaklarına da sınırdır. Denize uzaklık ve yükselti nedeniyle değişikliğe uğrayan karasal iklim, Akdeniz iklim özellikleri gösterir. Güney illerine oranla daha serin olan kentin önemli yükseltileri arasında; Berit, Engizek, Binboğa, Nur Dağı ve Ahır Dağı öne çıkar. Elbistan,Göksun ve Kahramanmaraş ovaları ilin kayda değer ovaları arasında yer alır. Ceyhan Nehri il sınırları içinde bulunur.  Akarsu ve kaynak suları bakımından zengin bir görünüme sahip olan il, Türkiye'nin son dönemde gelişme gösteren illeri arasındadır.

Kentte; çalı, orman ve Alpin formasyonunda üç çeşit bitki formasyonu bulunur

Kahramanmaraş, Akdeniz ile İran Turan Fito coğrafi bölgelerinin geçiş kuşağındadır. Buna karşılık Kahramanmaraş'ın bazı bölgelerinde Avrupa-Sibirya Fito bölgesine ait relik tarzda bitkilere rastlanır. Kahramanmaraş'ta yükseltiye bağlı olarak bitki örtüsü de değişiklik gösterir. Çalı, orman ve Alpin formasyonu olarak üç çeşit bitki formasyonuna rastlanan ilde; çalı formasyonu 500 ila 1200 metreler arasında yer alır. Karışık çalılardan meydana gelen bu bitki örtüsüne, maki formasyonu adı verilir. Maki formasyonu içinde; kermes meşesi, mazı meşesi, laden, sandal, zeytin, diş budak sumak, akça kesme, karaçalı, erguvan gibi bitki türleri bulunur. Kızılçam ormanlarının uğradığı tahribat nedeniyle ortaya çıkan kermes meşeleri daha çok platolarda görülen maki formasyonunun önemli bir üyesi komundadır. 900 ile 2000 metrelere kadar olan kısımlarda kuru ve yarı nemli olarak ayırabileceğimiz orman formasyonu hakimdir. 1400 ila 2000 metreler arasında karaçam, göknar, sedir, ardıç ve meşe türleri karışık halde bulunur. 2000 metrelerin üzerinde ise Alpin ot formasyonuna rastlanır. Geven, burçak, menekşe, gelincik, çoban yastığı gibi türler egemendir.

On iki ilçesi bulunan kentin her ilçesinde tarihin ve doğanın farklı güzelliklerini keşfedin

Merkez

Merkez bucağına bağlı 77, Süleymanlı bucağına bağlı 10, Yeniköy bucağına bağlı 13 köyü bulunan Merkez ilçe toprakları dalgalı düzlüklerden oluşur. Kuzeybatısında Ahır Dağı yer alan Merkez ilçede Ceyhan Nehri ve Aksu Çayı bulunur. Ekonomisi tarıma dayanan ilçenin tarım ürünleri arasında pamuk, kırmızı biber, buğday, arpa ve çeşitli sebzeler bulunur. İplik dokuma, un, yağ, çırçır, çelik tencere, konfeksiyon fabrikaları, çeltik ve biber işleme atölyeleri ise öne çıkan sanayi kuruluşlarıdır. İlçe merkezi, Maraş Ovası'nın kuzeyinde Ahır Dağı'nın güney eteklerinde kuruludur. En alçak yeri denizden 580 metre yüksekliktedir. İlçenin en yüksek noktası ise 660 metreye ulaşır. Kayseri-Gaziantep karayolu ve Adana-Elazığ demiryolu ilçe sınırları içindedir.

Afşin

Merkez bucağa bağlı 35, Tandır bucağına bağlı 20 köyü bulunan Afşin, bin 387 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. İlçe toprakları Elbistan Ovası ve batısında yer alan Binboğa Dağları'ndan oluşur. Güneydoğu Torosların kuzeye uzanan kollarında platolara rastlanır. Güneydoğusunu Afşin Ovası'nın kapladığı ilçede, ovayı Ceyhan Irmağı ve kolları suluyor. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan ilçede öne çıkan tarım ürünleri; nohut, şekerpancarı, ayçiçeği, patates ve meyvedir. Koyun ve sığır en çok yetiştirilen hayvanlardır. İlçe merkezi Binboğa Dağları'nın güney eteklerinde kuruludur. Denizden yüksekliği bin 180 metre olan ilçe, tarihi zenginliklere sahiptir. Elbistan’a bağlı bucak iken 1944’te ilçe statüsüne ulaştı. Afşin, il merkezine 145 kilometre uzaklıktadır.

Andırın

Merkez bucağına bağlı 43, Çokak bucağına bağlı altı köyü bulunur. Bin 178 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ilçe toprakları oldukça dağlıktır. Kuzeybatısında Nur ve Gâvur Dağları adlarıyla da bilinen Amanos Dağları bulunur. Amanos Dağları'nda platolara rastlanır. İlçede Andırın ve Keşiş çayları bulunur. Geben Ovası dışında düz arâzi bulunmaz. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan ilçenin tarım ürünleri; buğday, nohut, pamuk, karpuz, yerfıstığı, çilek, fındık ve ayçiçeğidir. Yüksek kesimlerde yaylacılık yoluyla küçükbaş hayvan yetiştirilir. İlçe merkezi, Andırın Suyu Vâdisi üzerine kuruludur. Denizden bin 50 metre yükseklikte bulunan Andırın, Maraş’ın kurtuluş mücâdelesinde aktif rol oynamıştır. 1863’te ilçe olan Andırın, 1953’te ilçe statüsüne ulaşmıştır.

Çağlayancerit

Merkez bucağına bağlı 14 köyü bulunan Çağlayancerit toprakları dalgalı düzlüklerden oluşur. Güneybatısında Ahır Dağı yer alan ilçenin ekonomisinde tarım belirleyici faaliiyetlerin başında gelir. Başlıca tarım ürünleri ise; fasulye, buğday, arpa, nohut ve mercimektir. Meyveciliğin de geliştiği ilçede elma, bâdem, ceviz, kiraz, kayısı, şeftali ve vişne yetiştirilir. İlçe merkezi Ahır Dağı'nın kuzeydoğu eteklerinde kuruludur. Merkez ilçeye bağlı bir köy iken 19 Haziran 1987 tarihinde ilçe oldu.

Ekinözü

İlçe toprakları orta yükseklikte dalgalı düzlüklerden oluşuyor. Güneydoğusunda Salavan Dağı, batısında Berit Dağı, güneyinde Engizek Dağı bulunan ilçe ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri ise; buğday, arpa, şekerpancarı, ayçiçeği, nohut, fasulyedir. Yüksek kesimlerde küçükbaş hayvan besiciliğinin yanı sıra içmeler de kayda değer gelir kaynağıdır. İlçe merkezi Savan Dağı'nın kuzeybatı eteklerinde bir dere vâdisinde kuruludur. Elbistan’a bağlı köy konumundayken 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe oldu.

Elbistan

İlçe toprakları akarsularla parçalanmış bir düzlük ve bunun etrâfında yer alan dağlardan oluşur. Doğusunda Nurhak, güneyinde Engizek ve Berit, kuzeyinde Hezanlı Dağı, orta kesimde Elbistan Ovası bulunur. Ova ile dağlar arasında platolar yer alır. İlçede, Ceyhan Nehri ilçe yakınlarındaki Pınarbaşı’ndan doğar. Ekonomisi tarıma ve sanâyiye dayalı olan Elbistan'da öne çıkan tarım ürünleri; buğday, lahana arpa, şekerpancarı, ayçiçeği, nohut, fasülyedir. Antepfıstığı yetiştiriciliği de yapılan ilçenin yüksek kesimlerde hayvancılık da önemli bir faaliyettir. Koyun beslenen Elbistan'ın dağlık kesimlerinde kıl keçisi, ovada ise sığır besiciliği yaygındır. İlçe merkezinde şeker ve tuğla fabrikası vardır. Elbistan ile Afşin arasında düşük kaliteli linyit yatakları da bulunur. İlçe merkezi ovanın güneyinde, Şar Dağı eteğinde kuruludur. Denizden yüksekliği bin 115 metre olan ilçe tarihte Dulkadiroğulları Beyliği'ne de başkentlik yapmıştır. Afşin-Elbistan Termik Santrali ilçenin ekonomik gelişmesine katkı sunmuştur. 1885’te kurulan ilçenin il merkezine uzaklığı 163 kilometredir.

Göksun

Merkez bucağına bağlı 43, Çardak bucağına bağlı sekiz köyü bulanan Göksun ilçesi, bin 920 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir. İlçe toprakları genelde dağlıktır. Batısında Dibek Dağı, kuzeyinde Binboğa Dağları, Binboğa Dağları bulunur. Başlıca akarsuyu Göksun Irmağıdır. Ekonomisi tarıma bağlı olan ilçede başlıca tarım ürünleri; buğday, şekerpancarı, fasülye, nohut, elma ve üzümdür. Ayrıca az miktarda arpa, mercimek, antep fıstığı ve kayısı yetiştiriciliği yapıır. Hayvancılık da ekonomik faaliyetlerin başında gelir. En çok kıl keçisi ve koyun beslenen ilçe topraklarında alüminyum, mermer yatakları ve demir yatakları bulunur. Orman bölgesi olması nedeniyle kereste fabrikaları vardır. İlçe merkezi Göksun Ovası'nda Terbüzek Çayı kenarında kuruludur. Kahramanmaraş-Kayseri karayolu ilçe sınırları içindedir. İl merkezine 94 kilometre uzaklıkta olan ilçenin, denizden yüksekliği bin 240 metredir.

Nurhak

İlçe toprakları orta yükseklikte dalgalı düzlüklerden oluşur. İlçenin kuzeyinde Nurhak Dağları bulunur. Ekonomisi tarıma dayanan ilçedeki tarım ürünleri; buğday, arpa, şekerpancarı, ayçiçeğidir. Yüksek kesimlerinde küçükbaş hayvancılığın yapıldığı ilçede, en çok koyun ve kıl keçisi yetiştirilir. Ovalarda sığır besiciliği de yapılır. İlçe merkezi, Nurhak Dağları'nın güney eteklerinde kuruludur. Elbistan’a bağlı bir bucak iken, 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe statüsüne kavuştu.

Pazarcık

Merkez bucağına bağlı 57, Nazlı bucağına bağlı 34 köyü bulunan Pazarcık, bin 938 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. İlçe toprakları yüksek olmayan dalgalı düzlüklerden oluşur. Kuzeyinde Ahır Dağı yer alan ilçede; Aksu ve Karasu çayları vardır. İlçe ekonomisi tarıma dayalıdır ve buğday, üzüm, pamuk, şekerpancarı, antepfıstığı ve arpa yetiştirilir. Ayrıca az miktarda elma, kayısı ve baklagil yetiştiriliği yapılır. İlçede mangenez ve tuğla-kiremit hammaddesi içeren maden yatakları bulunur.
İlçe merkezi Aksu Vâdisi'nde Gani Dağları eteklerinde Kartalkaya Baraj Gölü kıyısında kuruludur. Adana-Malatya demiryolu ile Adayıman-Malatya karayolu ilçe sınırları içinde yer alır. İl merkezine 48 kilometre uzaklıktadır.

Türkoğlu

Merkez bucağına bağlı 34 köyü bulunan Türkoğlu, 688 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. İlçe toprakları dalgalı düzlüklerden oluşur. Batısında Amanos ve Gâvur dağları bulanan ilçede, Aksu Çayı başlıca akarsudur. Dağlık bölgelerde ardıç, köknar, kızılçam ve sedir ormanlarına rastlanır. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede buğday, üzüm, pamuk, şekerpancarı, antepfıstığı, çamfıstığı, arpa, kırmızı biber ve soya yatiştirilir. Ayrıca az miktarda zeytin, elma, nohut, mercimek ve kayısı yetiştiriciliği yapılır. Hayvancılığında geliştiği ilçede büyükbaş hayvan besiciliği de yapılır. İlçe topraklarında barit ve tuğla kiremit hammaddesi içeren mâden yatakları bulunur. İlçede tuğla, yağ, çırçır, demir çekme fabrikaları bulunur. İlçe merkezi Adana-Kahramanmaraş karayolu ve Adana-Malatya demiryolu üzerindedir. İl merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan ilçe denizden 475 metre yüksekliktedir.

Hava ve karayolu ulaşımı oldukça kolay

Havayolu

Kahramanmaraş Havalimanı'nın şehir merkezine uzaklığı beş kilometredir. Ulaşım ticari taksilerle sağlanabilir. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ve Ankara Esenboğa Havalimanına direkt uçuşlar yapılır.

Karayolu

Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda yer alan Kahramanmaraş'a, Türkiye'nin her yerinden ulaşım sağlanabilmektedir. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kavşağı konumunda yer alan kentte, terminal şehrin güneyinde yer alır. Şehir merkezine uzaklığı iki kilometredir. Şehir içi dolmuş, otobüs ve taksi ile terminale ulaşım oldukça kolaydır.
Kahramanmaraş Gezi Rehberi

Kahramanmaraş Gezi Rehberi


Yamaç paraşütü ve raftingi bir de Maraş'ta deneyin!

Kahramanmaraş'ta özellikle yerel yönetimler öncülüğünde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü desteğinde ve doğa sporları derneklerinin katkıları ile çeşitli doğa sporu etkinliklerinin hayata geçirilmesi ve kentin doğa sporları alanında potansiyelinin artılması konusunda birçok proje gerçekleştiriliyor. Ancak hali hazırda kentin varolduğu potansiyelinin yeteri kadar değerlendirilemediği doğa sporları için daha fazla yatırım yapılması ve daha çok proje üretilmesi gerekiyor. Öte yandan Kahramanmaraş’ın tanıtımının yanı sıra, turizmine de ciddi katkı sunacak olan doğa sporları kapsamında yakın zamanda Tarihi Taş Köprü ile Sır Barajı Havzası arasındaki güzergahta rafting denemesi yapıldı. Yine su sporları alanında kentte yelken, kano, kürek gibi özel dersler Kılavuzlu Su Sporları Merkezi'nde veriliyor. Kahramanmaraş’ta bir ilk olan kano ve kürek sporu gerekli tesisleşmenin ardından aktif şekilde doğa sporları arasında yerini alacak.
Ayrıca, kentte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılarak paraşütçülerin hizmetine sunulan Narlı Kardelen Tepesi (Take Off) yamaç paraşütçülerinin son dönemde en çok tercih ettikleri nokta konumundadır. Pazarcık ilçesinde bağlı Narlı Mahallesi’nde hizmete sunulan Kardelen Tepesi, hem spor hem eğlence hem de adrenalin tutkunu yamaç paraşütçülerinin uğrak noktası haline geldi. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Kardelen Tepesi’nde buluşan paraşütçüler, bölge turizmini de kayda değer katklı sunuyor. Havacılık ve yamaç paraşütü uçuşları ile mesafe yarışmalarının yapılabilmesi için yeterli yüksekliğe sahip olan ve aynı zamanda 400 kilometre uçuş parkuruna sahip olan Narlı Kardelen Tepesi, doğa sporlarını sevenlerin adrenalin tutkununu buluşturuyor.
Kahramanmaraş - Kültür Tarih Sanat Yemek

Kahramanmaraş - Kültür Tarih Sanat Yemek


Yörede ilk yerleşimin izleri Paleolotik Çağ'a kadar uzanıyor

Döngel Mağaraları'nda yapılan araştırmalara göre  burada ele geçirilen buluntular, yörede insan yerleşiminin Paleolotik Çağ'da başladığını, Neolitik ve İlk Tunç çağlarında da sürdüğünü ortaya koyuyor. Yöre, Orta Tunç Çağı'nda Suriye ve Mezopotamya'yı Kapodokya ile Anadolu'yu diğer bölgelere bağlayan önemli kervan yolları üzerinde bulunur.
Hititlerin dağılma döneminde kurulan Markasi (Maraş), Gurgum'un merkezi konumundaydı. Bazı dönemlerde Urartu ve Asurlulara bağlanan Gurgum devleti, İ.Ö. 7. Yüzyılda Kimmer ve İskit istilasına uğradı. Medlerin ardından Perslerin yönetimine girdi. Uzun yıllar Perslerin Kappadokia Satraplığı sınırları içinde kalan bölge, İ.Ö. 333'te Makedonyalıların eline geçti. Ariarethes'in kurduğu Kappadokia Krallığı daha sonra Pontus devletine bağlandı. Markasi bu dönemde Roma ile Pontus arasında sürekli el değiştirdi. Romalı Komutan Lucullus'un yörede kısa ömürlü bir krallık kurmasına karşın, Pompeius Markasi ile çevresini İ.Ö. 64'te yeniden Roma topraklarına katar. Romalılar, imparator Caligula'nın onuruna kente 'Germanikeia' adını verirler. Tarihte birçok kez Sasani'lerin saldırısına uğrayan Germanikeia, Bizans döneminde Marasion adıyla anılıyordu. Araplarla Bizanslılar arasında çekişmelere neden olan Marasion, 1079'da Urfa Haçlı komutanlığına bağlandı. 1103'te Selçuklular'ın eline geçen bölgede sırasıyla;Danişmendliler, Kilikya Krallığı, Eyyubiler, Memlükler hüküm sürdü. 16. Yüzyıl başlarında Osmanlı topraklarına katılan bölge, 1522'de Zulkadiriye Eyaletine bağlanır. Eyaletin adı 1831'de Maraş olarak değiştirildi.

Kentin adı 7 Şubat 1973 tarihinde Kahramanmaraş olarak değiştirildi

Öte yandan 1898'de Halep vilayetine bağlı bir sancak merkezi olan Maraş, Mondros Mütarekesi'nin imzalanması ile 22 Şubat 1919 tarihinde İngiliz işgali altına girdi. İşgale karşı düzenlenen Ulu Camii mitinginin ardından 30 Ekim 1919 tarihinde Fransız birlikleri Maraş'a girer. İşgalci Fransızlarla onlarla işbirliği yapan Ermenilere karşı Sütçü İmam'ın başlattığı silahlı direniş halktan geniş bir destek görür. Direnişi örgütlemek için 29 Kasım 1919'da Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Ancak 21 Ocak 1920'de başlayan Maraş kent savaşları sonunda Fransızlar, kenti terk etmek zorunda kaldı. Kurtuluş Savaşı sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı şehre, 5 Nisan 1925 tarihinde İstiklal Madalyası verildi. 7 Şubat 1973 tarihinde ise  Maraş'ın adı 'Kahramanmaraş' olarak değiştirildi.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile Kahramanmaraş sizi bekliyor

Akdeniz’in görülmeye değer şehirlerinden olan Kahramanmaraş, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra köklü kültürü ve sıcakkanlı insanları ile seyahat severlere keyifli bir keşif sunuyor.Kent merkezine yapacağınız gezide ilk durağınız tarihi Kahramanmaraş Kapalı Çarşı olmalıdır. Kentin geleneğini ve kültürünü yansıtan bu çarşıdan alışveriş yapabilir ve bölge hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Çarşıdan sonra kent hakkında daha fazla bilgi edineceğiniz yerler arasında Kahramanmaraş Müzesi ikinci sırada geliyor.

İçmeler

Bahar veya kış aylarında Kahramanmaraş'a giderseniz, buradaki içmeleri ve kaplıcaları da ziyaret etmelisiniz. Ekinözü İçmeleri ve Büyük Kızılcık İçmesi kentte mutlaka görmeniz gereken yerler arasında bulunuyor.

Kahramanmaraş Tekir Yaylası

Kahramanmaraş’ın Tekir Yaylası'nda bulunur. İçinde bir akarsu bulunan Tekir Yaylası’nda, akarsuyun üzerine kurulu keyifli çardaklar yer alır. Ormanlık alan içinde doğal güzelliklere sahip olan Tekir Yaylası’na hayran olacaksınız. Havası ve suyu ile bambaşka bir huzur veren Tekir Yaylası, yaz aylarının serin olması ve kar sularının erimesi sonucunda doğal su kaynaklarının oluşması ise eşsiz kılıyor. Tekir Yaylası'na gittiğinizde yolu boyunca karşılaşabileceğiniz dinlenme tesislerinde konaklayabilirsiniz. Ayrıca, Tekir Yaylası’nın meşhur balını, alabalığını, etini ve yoğurdunu yemeden sakın dönmeyin.

Gümüşkaya Mağarası

Gümüşkaya Mağarası, Paleosen döneminde oluşmuş, günümüzde Kahramanmaraş’ın gezilecek yerleri arasında liste başında yer alan doğal güzelliklerinden biridir. Göksun ilçesinde yer alan mağara, İpek Yolu’nun üzerinde bulunması nedeniyle, yer yıl yerli yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Kireç taşından oluşan Gümüşkaya Mağarası, içinde sarkıt ve dikitler vardır. Mağaranın içerisinde bir de krater gölü bulunur.

Savruk Mağarası

Paleosen döneminde oluşmaya başlayan Savruk Mağarası, Kahramanmaraş ili sınırları içindedir. Savruk Mağarası, Karamanlı ve Hacınınoğlu Köyü arasında bulunur. Mağaranın içi sarkıt ve dikitlerle doludur. Mağaranın içine girdiğinizde kendinizi Damlataş Mağarası’ndaymış gibi hissedebilirsiniz. Mağaranın içinde bulunan şelale ise yolculuğunuza fantastik bir boyut katacak. Savruk Mağarası ziyaretiniz sırasında piknik yapabileceğiniz yerler de bulunuyor.

Kumaşır Gölü

Kumaşır Gölü, Kahramanmaraş’ın gezilecek noktalarının ilk sıralarında yer alır. Şehre gelen turistlerin merak ettiği noktalardan biri olan Kumaşır Gölü, Malik Ejder Türbesi civarında bulunur. Şehir merkezine dokuz kilometrelik bir uzaklıkta olan Kumaşır Gölü hem pikniğe hem de balık avlamaya oldukça uygundur. Yeşil bir doğa ve benzersiz bir manzara eşliğinde Kumaşır Gölü, Kahramanmaraş seyahatize hoş ve güzel anılar ekleyecek. Benzer yerler noktasında Maraş gezinize Kapıçam Tabiat Parkı, Döngel Mağarası ve Kahramanmaraş Taş Medrese’yi de ekleyebilirsiniz.

Tekir Yeşilgöz Mesire Yeri

Kahramanmaraş il sınırları içinde yer alan Maraş-Göksun karayolunun 55. kilometresinde bulunan bölge, Döngel Mağarası çevresindeki çam ormanları ile çevrilidir. Mesire yerinde hem piknik yapabilir hem de yeni keşifler için kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Kapılı Mağara ve Tarhanakaya Mağarası çevresinde gezilecek birçok nokta vardır. Tekir Yeşilgöz Mesire Yeri’nda alabalık üretim tesisleri de bölgeye ayrı bir değer katıyor. Geziniz sırasında lezzetli alabalıkları tadabilir ve sevdiklerinizle huzur dolu saatler geçirebilirsiniz.

Kazma Bağları

Kazma Bağları, Kahramanmaraş’ın oksijen deposu konumunda yer alır. İl merkezinin 10 kilometre kuzeybatısında bulunan Kazma Bağları Ahir Dağı eteklerinde yeni ziyaretçilerini ağırlıyor.Bağların özellikle bahçeleri ve soğuk sularıyla keyifli saatler sunan Kazma Bağları'na ulaşım da oldukça kolaydır. Özellikle su, elektrik, telefon gibi altyapı hizmetlerinin olması bölgeyi daha cazip hale getiriyor.

Fırnız Mesire Yeri

Kahramanmaraş’ın doğasını gözler önüne seren Fırnız Mesire Yeri, çam ormanları arasında size ve sevdiklerinize keyifli zamanlar sunuyor. Fırnız Mesire Yeri, Göksun karayolu üzerinde ve aynı ismi taşıyan Fırnız Köyü’nde bulunur. Bölgedeki akarsu kenarında piknik ve yürüyüş yapabilir, bol bol dinlenebilirsiniz. Şahsi aracınızla Fırnız Mesire Yeri’ne yaklaşık 45 dakikada ulaşmanız mümkündür.

Çokran Şelalesi

Kahramanmaraş’ın en çok ilgi gören noktalarından biri olan Çokran Şelalesi, Merkez ilçeye bağlı ve aynı ismi taşıyan Çokran Köyü’nde yer alıyor. Bu sebepten dolayı ulaşım oldukça kolaydır. Bu doğa harikası bölge, özellikle son yıllarda turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle dağcılar, Çokran Mavi Göl Şelalesi’ni en çok ziyaret edenler arasındadır. Dağ ve yayla turizminde kayda değer potansiyel taşıyan Çokran Şelalesi’nin suları 15 metre yükseklikten dökülür. Hatta suların döktüğü noktada küçük bir göl olmuştur.

Kahramanmaraş Kapalı Çarşı

XI. yüzyılda inşa edilen Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, il merkezinde bulunması nedeniyle en çok ziyaret edilen noktalarından biri konumundadır. Hem güzel bir gezi hem de eğlenceli bir alışveriş noktası olan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, içindeki dükkanlarla gün içinde yüzlerce insanı misafir ediyor. Çarşı Bedesten ile Bakırcılar Çarşısı arasında iki farklı bölümden oluşan çarşı, moloz ve kesme taştan yapılmıştır. Osmanlı döneminin ilk çarşı örneklerinden biri olma özelliği yaşayan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, gezi listenizde mutlaka olmalıdır.

Kapıçam Tabiat Parkı

179 hektarlık bir alanda bulunan Kapıçam Tabiat Parkı, 2010 yılında doğaseverlerin ziyaretine açıldı. Kapıçam Tabiat Parkı, sahip olduğu doğasıyla yıl içinde birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Kahramanmaraş il merkezine 13 kilometre mesafede yer alan park, yöre halkı tarafından mesire yeri olarak da kullanılır.

Başkonuş Yaylası

Kahramanmaraş-Andırı yolu üzerinde 55. kilometrede bulunan Başkonuş Yaylası, tabiatın bölge insanına sunduğu armağanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yeşillikleriyle doğanın huzurunu yansıtan Başkonuş Yaylası, Kahramanmaraş’a gelen turistlerin mutlaka uğraması gereken yerlerin başında geliyor. Yaylaya asfalt yoldan ulaşılır ve eğer özel aracınız varsa il merkezinden yaklaşık 45 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Piknik ve doğa yürüyüşlerinin yapıldığı Başkonuş Yaylası, güzelliğine doyamayacaksınız. Bölgede yer alan konaklama tesislerinde sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir tatil yapmanız mümkündür.

Yavşan Yaylası Tabiat Parkı

Kahramanmaraş’ın zengin doğasının bir parçası olan Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, il merkezine 36 kilometre mesafededir. Yaylaya ulaşımda kullanılan stabilize bir orman yolu da bulunur. Türkiye'nin 39. Tabiat Parkı olma özelliği taşıyan Yavşan Yaylası Tabiat Parkı'nda piknik yapabilir ve keşif yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Bölge, hayvan ve bitki türleri açısında oldukça zengin bir yapıya sahiptir. 65 tane endemik bitkiye ev sahipliği yapan Tabiat Parkı, hiç kuşkusuz ki Kahramanmaraş’ın en keyifli gezi alanlarından biridir.

Ekinözü İçmeleri

Üç kaynaktan oluşan Ekinözü İçmeleri, Kahramanmaraş il merkezine 150 kilometre uzaklıkta yer alır. İçmeler; yukarı, aşağı ve orta içmeler olarak üç bölümden oluşur. Ekinözü İçmeleri’nde yapılan araştırmalar suların; safra kesesi, idrar yolları, basur, sinir, karaciğer, mide, cilt, guatr ve damar hastalıklarına iyi geldiğini ortaya koymuştur.

Büyük Kızılcık İçmesi

Büyük Kızılcık İçmesi, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bulunur. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta yer alan içmeye, özellikle bölgedeki ve çevre illerdeki halk tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Büyük Kızılcık Köyü yakınlarındaki içmenin sindirim, böbrek ve idrar yolları rahatsızlığı yaşayanlara iyi geldiği belirtiliyor.

Bulut Deliği Mağarası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Bulut Deliği Mağarası, çok fazla insan tarafından bilinmez. Mağaranın sarkıt, dikit ve sütunları kesinlikle görülmeye değerdir. İlçe merkezinin güneybatısında bulunan mağara aynı zamanda gelişimini tamamlamış fosil mağara özelliği taşır. Bulut Deliği Mağarası’nın genişliği 114 metre, 80 metresi galeriden meydana gelir.

Döngel Mağarası

Üç bölümden meydana gelen Döngel Mağarası, Kahramanmaraş’ın turizm bölgelerinden biri olmasında belirleyici olmuştur. Çevresindeki benzersiz doğa, fantastik atmosferi ile keyifli ve heyecanlı bir geziye çıktığınızı fark edeceksiniz. Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 50. kilometresinde yer alan Döngel Mağarası'na ulaşım oldukça kolaydır. Otobüs terminalinden her saat kalkan otobüslerle de ulaşabileceğiniz mağara çevresinde piknik yapabilirsiniz. Çam ağaçları ile çevrelenmiş durumda olan mağara, ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor.

Elbistan Ulu Cami

Elbistan Ulu Cami, Kahramanmaraş ilinin tarihi ibadethanelerinden biri olarak biliniyor. Elbistan ilçesine bağlı olan Güneşli Mahallesi’nde yer alan camiye kolay ulaşım sağlanır. Elbistan Ulu Cami’nin kitabesi günümüze kadar gelemediği için cami hakkında kesin bilgi bulunmuyor. Fakat XVI. Yüzyılda Osmanlılar döneminde yaptırıldığı tahmin edilen camide yer alan kitabeler başka bir yapıdan getirildiği biliniyor. Belli dönemlerde birkaç kez onarımdan geçirilen caminin yapımında kesme taş, mermer ve tuğla kullanıldığı görülüyor.

Kahramanmaraş Taş Medrese

Elbistan Ulu Cami'ye oldukça yakın olan Taş Medrese, dikdörtgen planlı bir mimariye sahiptir. Merkezi bir konumda olması sebebiyle şehre gelen turistlerin gezi listesinde mutlaka olan medresenin, XIV. yüzyıl başlarında Alaüddevle tarafından kızı adına yapıldığı tahmin ediliyor. Taş Medrese’nin yapımında kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Medresenin avlusunda sıralanmış odalar bulunur ve her oda birer pencere ve kapıyla avluya bağlıdır.  Şehrin tarihine tanıklık etmiş olan Kahramanmaraş Taş Medrese'si, gezi listenizde mutlaka olmalıdır.

Hurman Kalesi

Görkemli yapısı ve köklü tarihiyle şehre gelenlerin ilgisini çeken Hurman Kalesi, Afşin ilçesine bağlı Marabız Köyü sınırları içindedir. Sarp bir kayalık üzerinde kurulu olan Hurman Kalesi’nin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Ancak Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen kalesinin yapısı incelendiğinde kesme taş ve moloz taş kullanıldığı görülüyor. Surlardan meydana gelen bu görkemli eser, günümüze harap halde olsa da gerçekten görülmesi gereken yapıların başında geliyor.

Kahramanmaraş Kalesi

Kahramanmaraş Kalesi, kent merkezindeki yığma tepenin üzerinde bulunur. Günümüze kadar  birçok onarımdan geçen kalenin M.S. 2. yüzyıl arasında yapıldığı tahmin ediliyor. 150×75 metre boyutlarında dikdörtgene yakın bir mimariye sahip olan kalenin duvarlarından bir bölümü ve üç burcu Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Kahramanmaraş Kalesi’nden bakıldığında Ulu Camii ve Kıbrıs Meydanı hoş bir manzara oluşturur.

Direkli Mağara

Yüzyıllar boyunca  önemli bir ticaret hattı olarak kullanılan Kahramanmaraş, birçok tarihi ve doğal mekanları günümüze taşımayı başarmıştır. Bu yapıların başında ise Direkli Mağarası gelir. Direkli Mağarası, Merkez ilçeye bağlı olan Döngel Köyü sınırları içinde yer alır. Ulaşımı oldukça kolay olan  mağara, 1959 yılında yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırmalar buradaki ilk yerleşimin Yontma Taş Devri’nde başladığını ortaya koyuyor. İl merkezine dört kilometre mesafede olan Direkli Mağarası, deniz seviyesinden bin 130 metre yüksekliktedir. İsmi ise, içindeki dikitlerden gelir.

Kahramanmaraş Müzesi

İlk olarak Taş Medrese olarak bilinen binada kurulan Kahramanmaraş Müzesi, kentin ilk müzesidir. 1947 yılında kurulan müze, özellikle 1957 yılından sonra etnografik ve arkeolojik eserler açısından zenginleştirildi. Taş Medrese'de ihtiyaçlara cevap veremeyen müze, 1961 yılında il merkezine taşındı. Daha sonra 1975 yılında yine merkezde yapılan yeni binasına taşındı. Arkeoloji, Taş Eserler, Etnografya ve Bahçe Revak Salonu olmak üzere dört teşhir bölümünden oluşan müze, her yıl birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle Pazarcık ilçesinden çıkartılan Domuztepe ören yeri kazısı eserleri, Gavur Gölü’nde bulunan iki fil iskeleti, Döngel Mağarası’nda yapılan kazıda çıkartılan eserler, Geç Hitit dönemi bronz taş eserler müzede öne çıkan eserledir. Yanı sıra Helenistik, Urartu, Roma, Bizans dönemlerinden kalma eserler de sergilenen ve dikkat çeken diğer eserler arasında bulunuyor. Bahçe ve revak bölümünde sergilenen sunaklar, mezar taşları, sütunlar, taş aslan heykeli  oldukça dikkat çeken eserlerdir.

Maraş'ın meşhur lezzetlerini tatmadan sakın dönmeyin

Türkiye'nin en değerli mutfaklarından biri olan Kahramanmaraş mutfağı; Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Sivas, Kayseri ve Adana mutfaklarından da etkilenmiştir. Çevre illerdeki mutfaklardan beslenirken kendine has yemek kültürüyle öne çıkan Maraş mutfağından en çok tercih edilen lezzetleri sizin için derledik.

Maraş tarhanası

İncecik kıtırlar halinde dökülen tarhana taneleri temmuz ve ağustos aylarında kurutulur. Lezzetini de bundan aldığı söylenen tarhana, Maraş mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Maraş köfte

En altta kimyonlu köftesi, üzerine patates ve patlıcanla hazırlanan Mraş köftesi, bilinen köftelerin biraz dışındadır. Tek lokmalık olmasa da iki lokmalık bu müthiş lezzeti denemeden ve yanında ayran yudumlamadan sakın Kahramanmaraş'tan dönmeyin.

Maraş tava

Küçük küçük doğranan kuzu eti, patlıcan, biber ve soğanın fırında iyice pişirilmesi ile elde edilen Maraş tavası, ekmek banmamak imkansızdır.

Eli böğründe

Dörde bölünen tavanın dört bir yanına kullanılacak malzemelerden biber, soğan ve domates dizilir. Bir de yanında kuzu kuşbaşı konulur. Bu haliyle bir şey yapılmadan fırınlanan lezzetler pişirilirken bambaşka bir lezzet şölenine dönüşür.

Acem pilavı

Maraş pilavı olarak da bilinen Acem pilavı, neredeyse iç pilava konulan malzeme zenginliğine sahiptir. Bol baharlı, kuş üzümlü ve etli hazırlanan pilav, kavrulmuş havuç ve bademlerle süslenir ve bu şekilde servis edilir.

Kallili köfte

İnce bulgur ve kıymayla hazırlanan sonra da tarhana içine bırakılan Kallili köftenin çorba sevmeyenlere bile çorbayı sevdirebildiği söylenir.

Maraş paçası

Limon ve yumurtayla terbiyelenen, bol sarımsaklı sakatat çorbası olan Maraş paçası, sumak ekşi ile de süslenir.

Un sucuğu

Lokum sevenlerin damaklarına festival yaratan bir tatlı çeşidi olan un sucuğu, incecik ipe ceviz ve unlu karışımın hazırlanması ile başlar ve tatlı olarak soğuk kış günlerinde servis edilir.

Sömelek köfte

Maraş mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak bilinen sömelek köftesi, ince bulgurla hazırlanan bir köfte türüdür. Üzerine yoğurt dökülür ve bu şekilde servis edilir.

Ciğerli bulgur pilavı

Tavında pişirilen bir bulgur pilavı ve içindeki dana ciğeriyle hazırlanan yemek olan ciğerli bulgur pilavı, farklı bölgelerde tavuk ciğeriyle de yapılıyor.

Yoğurtlu dövme çorbası

Antep mutfağında da sıkça rastlanılan yoğurtlu dövme çorbası, Maraş'ta da akşam yemeklerinin vazgeçilmezleri arasındadır.

Maraş dondurması

Namı Türkiye'yi geçip dünyaya açılmış dondurma, onu zaten tanıyorsunuz. Oldukça kıvamlı ve özel bir tada sahiptir. Öyle ki, kesip bu şekilde servis edilir. Tüm yemeklerden sonra yenilebilecek tatlıların başında gelir.

Kültür zenginliğini festivallerine de yansıtan kentte, gidebileceğiniz etkinlikler

Dondurma Festivali

Dondurma ve Kültür Sanat Festivali, her yıl 14-15-16 Eylül tarihleri arasında yapılır. 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen festivalde vatandaşlara dondurma ikramı yapılır. Festival kapsamında çeşitli sanatçıların konserleri, bando takımı gösterileri, kardeş şehirlerden halk oyunları gösterileri, yöresel düğün alayı canlandırması yapılır. Festivalin amacı Türkiye'nin coğrafi işaret alan ilk ürünleri arasında bulunan Maraş dondurmasının tanıtımı ve satışı yapılır.

Kahramanmaraş Filo Güvercini Festivali

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Güvercin ve Ötücü Kuşlar Derneği tarafından her yıl Mart ayı hafta sonunda düzenlenen Kahramanmaraş Filo Güvercini Festivali, Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilir. Kahramanmaraş ve çevre illerden gelen kuş meraklıları getirdikleri kuşları sergiler. Yarışmalar yapılır. Festival ilk önce güvercinlerin dökme tabir edildiği serbest bırakılması ile başlar. Bu işlemin ardından KAFUM’da sergilenen kuşlar, güzellikleri ve çeşitli özellikleri ile yarışmaya başlar. Yarışmada dereceye giren kuş sahiplerine çeşitli ödüller verilir.

Göksun Karakucak Güreş Festivali

Tarihi spor dallarından biri olan güreş çeşitlerimizden karakucak güreşleri asırlardır deforme edilmeden değişiklik yapılmadan özüne uygun şekilde icra edilir. Bazı araştırmacılara göre 10 asırdır yapılan bu ata sporu; çim zeminlerde, toprak alanlarda, harman yerlerinde yapılır. Karakucak güreşi Türklerin öz ve milli güreşi kabul edilir. Orta Asya'dan gelen bu güreşte günümüze kadar çok az küçük değişiklikler dışında aslına uygun olarak yapılır. Kahramanmaraş'ta düzenlenen festival kapsamında yarışmalar düzenlenir. Karakucak güreşinin unutturulmaması, yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtımı amacıyla düzenlenen festivale her yıl yerli ve yabancı birçok turist katılım sağlar.
Kahramanmaraş Gece Hayatı

Kahramanmaraş Gece Hayatı


Gece hayatını sevenler çok olmasa da seçenekler var

Kahramanmaraş’ın gece hayatı çok hareketli olmamakla birlikte varlığını sürdürüyor. Çok hareketli olmamasından kasıt, her türlü zevk ve bütçeye uygun alternatifin olmamasından kaynaklanıyor. Bunun dışında sınırlı sayıda da olsa eğlence mekânları, canlı müzik yapılan kafeler, alkolsüz veya alkollü seçenekleriyle Kahramanmaraş, bu konuda da eğlence severleri yalnız bırakmıyor.
Kahramanmaraş merkezinde Kafeler Caddesi'nde birçok kafe seçeneği karşınıza çıkar. Kafelerin dışında gece kulübü, gazino ve barlarda alkollü eğlence mekânları olarak hizmet veriyor. Almina Night Club Kahramanmaraş’taki gece klüplerinin en bilinenidir. Klasedon Bar, eğlencenin sabaha kadar devam ettiği mekânlardan biridir. Akşamı bir gazinoda geçirmek isteyen ziyaretçiler için de şehir merkezinde bulunan Yaprak Gazinosu veya Elbistan ilçesindeki Roma Gazinosu’nu öneririz.  

Sonuçları sırala:

Clarion Hotel
Kahramanmaraş Türkiye

0 görüşler

Clarion Hotel; Kahramanmaraş şehir merkezinde bulunan otel 4 yıldızlıdır. Tesis Kahramanmaraş Havalimanı'na 7 km mesafededir. Oda kahvaltı konseptinde hizmet veren otel 365 gün iş yada tatil seyehatlerinizde konforu sunacaktır.

ortalama fiyatı200TL SEÇİN

Orkis Palace Thermal Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Türkiye

0 görüşler

Orkis Palace Thermal,  132 standart oda, 4 corner suit, 2 junior suite, 2 kral dairesi ve 13 bedensel engelli odası ile hizmet vermektedir. 

ortalama fiyatı300TL SEÇİN